Terug naar overzicht

Ingediende projecten

Analyse & selectie van de ideeën: 1 juni > 31 augustus

De stad bekijkt of elk voorstel voldoet aan de voorwaarden en legt de ontvankelijke voorstellen voor aan de participatieraad. Als indiener kun je je voorstel nog verfijnen of aanpassen wanneer je jouw voorstel komt toelichten aan de participatieraad. De participatieraad bespreekt de voorstellen inhoudelijk en bekijkt de haalbaarheid. Hierbij kan de participatieraad advies vragen aan adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen. In september kunnen Gelenaars stemmen op de geselecteerde projecten. 

Deze projecten werden reeds ingediend