Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Dit waren de projecten in de stemronde

Op deze projecten kon gestemd worden tot 15 november 2022! Hieronder stellen alle projecten zich aan je voor. 

11
0

Deze projecten werden reeds ingediend

Zammelse hut
In 1986, werd ter gelegenheid van de festiviteiten rond 450 jaar Zammel een lemen hut gebouwd die als blikvanger en ontmoetingsplaats diende op het kerkplein van Zammel. De hut symboliseerde' het hutteke aan't putteke' waar Sint-Dimpna en Sint-Gerebernus verbleven nadat ze waren gevlucht voor haar vader, de Ierse koning. Na dit feestjaar verhuisde de hut naar een bos, op een privéperceel in het Zammelse broek, waar ze nog jarenlang dienst deed als feestzaaltje voor alle Zammelaars of ook gebruikt werd door verenigingen voor allerhande activiteiten. Door de uitvoering van het Sigma-plan dient de Zammelse hut nu uit het Zammelse broek te verdwijnen. Wij bundelen dus onze krachten, willen de Zammelse hut herlocaliseren en opnieuw in haar oude glorie herstellen. Sinds de sluiting van het laatse Zammelse café willen we 'de Zammelse hut' als verbindende ontmoetingsruimte laten fungeren voor alle Zammelaren én mensen van ver daar buiten en dit voor zowel de huidige als de volgende generatie. We willen voor de talrijke verenigingen een vergaderruimte in hun eigen dorp aanreiken en een mogelijkheid creëren om hun traditionele activiteiten, die plaats vonden aan de hut, verder te zetten. Er zijn op dit ogenblik twee locatie mogelijkheden. De eerste is de erfgoedrepliek tuin achter de Zammelse parochiezaal en Pastorij die verbonden is aan een speeltuin. De tweede is het terrein, achter het Vissershuis, wanneer de verkoop hiervan volledig afgerond is door ABN.
Zammelse hut comitè
0 0
lees meer
Velodroom in Holven
In de eerste helft van vorige eeuw was er in Geel-Holven een heuse velodroom, de Heidebloem genoemd. Begin jaren 60 was de baan echter in verval geraakt en werd ze afgebroken. Enkel de straatnamen Velodroomstraat en Velodroomwijk verwijzen nu nog naar deze historische site. Tegenwoordig is deze omgeving mooi omgevormd tot een speelplein met langs één kant speeltuigen en langs de ander kant een grasplein/voetbalveld. Het geheel is omkaderd door groen, bomen en hagen.  Als ik terug denk aan mijn jeugdjaren, waren er  her en der op braakliggende terreinen ‘pistes’ waar wij als kind plezant konden rondfietsen over bulten en aangelegde bochtjes. Die twee willen wij terug combineren. En waar zou je dit beter kunnen leggen dan op het terrein waar vroeger de velodroom stond? De bedoeling is om rond dit terrein een heus fietsparcours aan te leggen, met bergjes, dalen, bochten,… Een soort “singletrack” baan voor kinderen. Zo kunnen die bengels naar harte lust ravotten met de fiets, weg van het verkeer.Het doelpubliek zijn kinderen van de lagere school, om hen niet alleen fietsbehendigheid bij te brengen maar tegelijk ook plezier te laten beleven op hun fiets. Tevens willen we ook nog extra groen aanleggen, met diverse struiken met eetbare besjes om zo de kinderen een gezonde versnapering te bieden na hun tochtje. Hierdoor krijgt Holven als het ware zijn ‘velodroom’ terug! (onderstaande foto’s zijn van Rijkevorsel, waar buurtbewoners ook een dergelijk initiatief genomen hebben)
Johan A.
0 0
lees meer
Integration food truck
't Origineel is een plaats waar mensen uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en een brug kunnen slaan naar de lokale samenleving. We moedigen mensen aan om te participeren aan gezamenlijke initiatieven. Heel wat verenigingen en hun achterban zoeken naar een laagdrempelige manier om mensen te laten participeren aan de samenleving. Ze willen hierbij de talenten van mensen inzetten om zich verder te kunnen ontwikkelen in de taal, de cultuur,.. Kortom een samenleving leren kennen.Het probleem is dat hiervoor niet zoveel kansen zijn. Vrijwilligersplaatsen voor anderstalige nieuwkomers zijn schaars. Vaak botsen mensen op taalgrenzen en/of angsten van een ontvangende samenleving. 't Origineel is er om collectief te zoeken naar kansen voor nieuwkomers. Dit is wat we doen, dit is de identiteit van deze koepelvereniging. We hebben zo al twee keer de kans gehad om deel te nemen aan het foodtruckfestival. Dit was een succes! Verschillende verenigingen en hun achterban kunnen zo op verschillende vlakken worden ingezet: organisatorisch talent, communicatief talent, kook talent, inrichting,... met 1 wagen kan je dus tegemoetkomen aan vele doelstellingen van 't Origineel. Onze ambitie is om een foodtruck aan te kopen, te installeren en in de praktijk te gebruiken. Het is vernieuwend omdat deze foodtruck zal vormkrijgen en zal rondgaan onder de verschillende verenigingen. En zo een echt instrument tot participatie en integratie kan worden. Ook het proces er naartoe is een middel op zich om aan de doelstellingen van 't Origineel te werken: Aankoop foodtruck samen met de groep Vernieuwen en gebruiksklaar maken van de foodtruck, samen met de groep en andere doelgroepen zoals bv studenten De foodtruck is gebruiksklaar en kan per jaar op minimum 5 activiteiten worden ingezet in en om Geel Er zijn minstens 7 verschillende verenigingen per jaar betrokken bij het project
`t Origineel
0 0
lees meer