Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Bekijk de ingediende voorstellen

17
2

Deze projecten werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
STIP: een kern voor het Punt

Sinds het droevige afscheid van pastoor Versmissen staat de pastorij leeg, haar tuin langzaam veranderend in een wildernis. Dit terwijl Geel-Punt verstoken blijft van een echte dorpskern, een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten in de open lucht voor wat gezelligheid. Zonder park, plein, of andere openbare ruimtes, voelt het dorp enigszins onvolledig.

Maar daar willen we verandering in brengen. We dromen van het creëren van een buitenruimte die niet alleen uitnodigt tot ontspanning, maar ook als een groene oase dient te midden van de dagelijkse drukte. Denk aan een sfeervol park langs de Antwerpseweg, een plek waar het ruisen van de bladeren de stadsgeluiden overstemt.

In dit park zullen banken uitnodigen tot rust, een petanquebaan tot spel, en een barbecueplaats tot samenzijn. Dit alles omgeven door een weelderige groene buffer die de drukte van de Antwerpseweg aan het zicht onttrekt. Zo transformeren we een leegstaande plek naar een levendige ontmoetingsplek, een groene parel waar iedereen welkom is om te genieten en elkaar te ontmoeten.

Sven S.
0 0
lees meer
Ons Bu(u)rtcafee

Wat zou het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij het opstarten van ons eigen Bu(u)rtcafee! 

Met onze enthousiaste groep vrijwilligers willen we graag nog een stapje verder gaan in onze werking. Graag bieden we onze buren de gelegenheid om 1x per maand op een vast moment samen te komen in ons bu(u)rtcafee, om wat bij te praten, gezellig te kaarten of een gezelschapspel te doen. Of samen een tas koffie met een stukje taart na een wandeling door onze eigen Belse bossen, en dat dicht bij huis! 

Met een startbudget zouden we onze buren af en toe met iets extra kunnen verrassen of een bepaalde activiteit inplannen om zo iedereen (jong en oud) de kans te geven om erbij te zijn.

Een greep uit onze ideëen: 

- pannenkoekenslag

- kaartavond 

- bingo met toffe prijzen

- een lezing rond een bepaald thema

- uitstap Jump Sky voor de kinderen uit de buurt

- filmavond met popcorn

- sapmobiel om samen ons eigen buurtsap te maken 

 

Els G.
0 0
lees meer
Fietsen zonder leeftijd
Fietsen zonder leeftijd gaat voor fietsgeluk voor iedereen , ongeacht de leeftijd. Met de velo taxi, duofiets of rolstoelfiets geven we het plezier van een stukje fietsen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. En het heerlijke gevoel van wind in de haren. Met de velo taxi, duofiets of rolstoelfiets raken onze passagiers weer wat verder en wordt hun leefwereld net dat tikkeltje groter. Eenzaamheid verdwijnt even. Spontaan komen er verhalen en een gezellige babbel met de vrijwilligers die hen vervoert. Mooie sociale contacten over generaties heen. De velo taxi, duofiets of rolstoelfiets wordt zo een sociaal instrument dat mensen actief samenbrengt.
Nicole F.
2 1
lees meer
Pannakooi Bende van Beekhoek

De pannakooi zal worden ontworpen en gebouwd met hoogwaardige materialen en zal worden uitgerust met de nieuwste faciliteiten om een optimale speelervaring te bieden. 
De locatie zal strategisch worden gekozen op het terrein van KFC Beekhoek, zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor zowel leden als niet-leden van de club, evenals voor bezoekers tijdens evenementen.

Tom G.
0 0
lees meer
Toontje 2.0

In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius. De patroonheilige van de huisdieren, verschillende ambachten en tegen veeziektes is in Bel en omstreken beter gekend onder de naam ‘Toontje’. Het Toontjesfeest kent jaarlijks een goede opkomst van mensen die de misviering, dierenwijding en vleesverkoop in het parochiecentrum bijwonen.  ‘Toontje’ heeft ook een mooie en relevante symboliek. Tijdens het feest staan we stil bij het belang en onze omgang met dieren, en vragen we om de landbouw (het vee maar ook ruimer) te beschermen. Toontje draait ook delen met anderen, om weg te geven wat je kunt missen (vroeger was dit een offer in de kerk, in Bel vandaag is dit de verkoop t.v.v. de dorpswerking en een goed doel). Toontje heeft dus een stevige basis, maar dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die nog niet vertrouwd zijn met de traditie de weg naar het feest vinden? Hoe zorgen we ervoor dat het verhaal en de symboliek van Toontje aansluiting blijft vinden met jongere generaties? Hoe betrekken we nog meer mensen en groepen, zoals landbouwers, bij dit feest dat Bel overstijgt? Hoe maken we van Toontje een nog groter dorpsfeest en een hefboom om het dorpsleven op te krikken? Met ons project ‘Toontje 2.0’ willen we die uitdagingen aangaan. We maakten een actieplan of toekomstplan om Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost te geven. We willen dat heel Geel fier is op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel!

De ‘we’ in dit verhaal is de gloednieuwe Toontjesgilde. De oude Sint-Antoniusgilde doofde jaren geleden uit. Tijdens een open brainstorm (Ideecafé) in oktober 2023 was het opnieuw oprichten van een Sint-Antoniusgilde één van de ideeën die de aanwezigen opwierpen. De nieuwe Toontjesgilde bestaat uit verschillende generaties en brengt ook mensen uit verschillende verenigingen en sectoren samen.

Uit het Ideecafé groeide ook een actieplan. Dit actieplan dienen we onder de projectnaam ‘Toontje 2.0’ in voor het Burgerbudget. We vragen geen middelen aan voor de reguliere werking gecoördineerd door de kerkfabriek en het zaalbestuur van de vzw. De reguliere werking zijn de elementen waaruit het Toontjesfeest bestaat en die we ook behouden (misviering, dierenwijding, vleesverkoop, promoflyers en affiches). We vragen het burgerbudget aan voor de acties om de Sint-Antoniusviering te vernieuwen. Dit project is meteen ook de doorstart van de Toontjesgilde die een actieve rol wil opnemen in de Belse dorpsdynamiek. De gilde zelf heeft momenteel nog geen middelen, want het is een nieuwe werking. 

Meer info bij de acties – zie begroting

Janna L.
0 0
lees meer
Speelbos Sas9
De aanleg van een speelbos met hindernissen parcours die toegankelijk is voor alle passanten en de kadetten van het KMK. Leuke bestemming om naar toe te fietsen/wandelen.
Soetkin D.
0 0
lees meer
Opwaardering park bij de grot Ten-Aard

Het park ligt er nu wat verloederd bij waardoor het onaantrekkelijk is voor vele mensen. Bovendien moet je nu het park betreden en verlaten door dezelfde ingang.

We willen het park multifunctioneel maken zodat alle verenigingen er van gebruik kunnen maken als ontmoetingsplaats, als speelzone of voor de school in de nieuw aan te leggen buitenklassen. Ook dagdagelijkse bezoekers en passanten zullen er kunnen verpozen op de nieuwe banken.

Tom s.
0 0
lees meer
Bergruimte Larumse verenigingen

Doel van het project is om een nieuwe bergruimte en secretariaat te creeëren kort bij de tuin van Larum. Momenteel bevinden zich beide ruimtes in de pastorie. Deze wordt echter op korte termijn verkocht, zodat er een noodzaak ontstaat om een alternatieve lokatie te zoeken.
Nut van de bergruimte is als volgt:
Materiaal opbergen voor OKRA, vlak bij de pétanque baan in de tuin.
Tijdelijk materiaal opbergen tijdens activiteiten van alle Larumse verenigingen, welke plaats vinden in de tuin.
Nut van het dorp secretariaat spreekt voor zich.
Aangezien de huidige wc zich ook in de pastorie bevindt, zal er een nieuwe wc in de bergruimte worden voorzien. Dit is geen openbare wc en zal enkel tijdens gebruik van de bergruimte of secretariaat toegankelijk zijn.

Rudi M.
2 0
lees meer
Kunst en muziek 

Er worden een aantal korte muziekstukken gecomponeerd door 2 ervaren pianisten op basis van 6 universele basisemoties: vreugde, verdriet, verbazing, woede, angst en afschuw. Op basis daarvan ontwerpen kunstenaars uit Geel een kunstwerk. Deze worden tentoongesteld met de bijpassende muziek.

Harry H.
4 0
lees meer
3 b's: bijen, bomen & bloemen

In 2023 heeft Bijenbond ’t Geels bieke een bijenhal geplaatstop de site van de Astortoren, hartje Geel. De volgende stap is om de nabije omgeving van de bijenhal te voorzien van bloemen, struiken en bomen, niet alleen als drachtplant voor onze bijen, maar ook als stilteplekje voor mensen die er nood aan hebben.

In combinatie met een tiny forest met bij-vriendelijke bomen en struiken, een bloemenweide/plukweide, een bloembollenlint en een fruitgaard/voedselbosje moet dit leiden tot luwte-oases waar bewoners van onze voorzieningen maar ook mensen uit de ruime omgeving tot rust kunnen komen. Het gezoem van bijen en het zien van het af en aanvliegen van de diertjes doet mensen onthaasten en genieten van de natuur.

Om de veiligheid te garanderen willen we een ‘kijktunnel’ plaatsen van waaruit bezoekers de noeste werksters kunnen gadeslaan.

De bijenhal heeft ook nog nood aan een likje verf. We willen Geelse kunstenaars in spe inschakelen om ons gebouwtje te versieren met tekeningen gerelateerd aan de bijenwereld.

Nico V.
0 0
lees meer
De Groene Doelen

Tussen de school Sint Aloysius en de sporthal De Doelen ligt een behoorlijk groot grasveld. Dit grasveld wordt tijdens de schooluren al gebruikt door de leerlingen van onze school: LO-leerkrachten zetten onze leerlingen er aan tot beweging, tijdens middagpauzes kunnen de leerlingen er rustig ‘chillen’, andere leerkrachten gebruiken het voor groepsbindende activiteiten of geven er hun les, … Buiten de schooluren staat dit grasveld ter beschikking van de buurt. We merken dat dit door de Gelenaar wel wordt gebruikt, maar nog eerder beperkt.

 

Zowel voor de Gelenaar, voor de bezoekers van de sporthal als voor de leerlingen van onze school is het een meerwaarde als dit grasveld te midden van de stad kan opgewaardeerd worden tot een groenere rustzone waar tegelijk nog voldoende ruimte is om te sporten. Door het aanplanten van bomen (creëren van gezelligheid – schaduw – zuurstof - …) en het toevoegen van hang- en zitbanken willen we de gezelligheid, uitstraling en aantrekkingskracht van dit grasveld en de buurt verhogen.

Jonas R.
0 0
lees meer
Speel-o-theek Kapucienenberg

Ouders uit Bel en de wijdere omgeving zullen het wel herkennen - telkens er naar de Kapucienenberg gewandeld wordt, moet er een berg speel/graafgoed meegenomen worden om diepe putten en kastelen te kunnen bouwen. Als ter plaatse een beperkte opslag van schuppen, zandvormen, (petanque)ballen.. kan voorzien worden, is elk bezoek een nog groter succes ! 

Ans V.
0 0
lees meer
Groene Verbinding

Onze buurt situeert zich in de straat Holven, meer bepaald van aan het station tot de
Merelstraat.

Recent werden we weerhouden voor het Tuinstratenproject waarna we al snel en enthousiast begonnen zijn met het wippen van tegels en het aanleggen van geveltuintjes.

Maar daarmee zijn we nog niet waar we willen uitkomen: een groene en aangename straat
waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.
Een hinderpaal hiervoor is de snelheid waarmee auto’s zich ook in dit nochtans doodlopende
straatdeel verplaatsen. Idealiter willen we hier een transformatie tot woonerf bekomen.
Maar omdat dat idee wellicht te vergaand is, willen we nu toch pleiten om dit straatdeel op
te nemen bij een volgende uitbreiding van de fietszone zodat de snelheidslimiet daalt tot
30km/u en auto’s sowieso voorrang dienen te geven aan fietsers. Het aantal fietsers dat
onze straat frequenteert, verantwoordt deze optie.
Om auto’s aan te zetten tot langzamer rijden moet het straatbeeld daartoe uitnodigen. We
denken dat te kunnen verkrijgen door de bestaande parkeervakken te ontharden en te
vervangen door waterdoorlatende grasroosters. Ook andere delen van de straat zouden
hiermee kunnen aangelegd worden, wat dan voor de nodige versmalling maar tevens voor
de gewenste vergroening zal zorgen.
Dit zijn de grote lijnen waarvoor het burgerbudget niet bedoeld is.

Waar we dat budget dan wel willen voor aanwenden? De geveltuintjes en de bestaande boomspiegels vragen om nog meer bloembollen en plantgoed om het gewenste effect te bekomen. Ook hebben we een ruimte ter beschikking waarop zitmeubilair zou uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Dat kunnen vanzelfsprekend buurtbewoners zijn, maar evenzeer voorbijgangers of fietsers die even halthouden. Want wij zijn een fijne buurt voor wie er woont. Maar ook gastvrij voor
wie er passeert.

Koen L.
1 0
lees meer
Stelen Ontmoet Stelen wil petanquen en pingpongen

In 2017 werd in Stelen een verenigingenmarkt georganiseerd om alle organisaties, verenigingen en vrijwilligers in de kijker te zetten. Uit de enthousiaste reacties die dag bleek overduidelijk de vraag van Stelenaren naar laagdrempelige mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers staken de koppen bij elkaar en "Stelen Ontmoet Stelen" nam een vliegende start: tijdens de zomermaanden organiseren we geregeld een "PopUp-café" aan de voormalige chirobarak op het Stelens Pleintje. Mensen passeren, slaan een praatje met elkaar, leren andere Stelenaren kennen en ... komen terug bij een volgende aktiviteit.

Waarom eens niet petanque spelen of pingpongen met de kinderen of de buren?

 

Stef D.
0 0
lees meer
Eten van hier
Volgens Franse onderzoekers beslaat de tijd die besteed wordt aan eten gemiddeld 9 tot 11 jaar per mens. En toch zijn we zo weinig bewust van wat wij eten en ook de maatschappelijke en ecologische kost daarvan. Daarom willen wij zowel volwassenen als jongeren bewuster maken en warm maken voor de lokale keuken en de korte keten.
Eddie N.
0 0
lees meer
Sanitaire blok PC Sint-Amands Geel

🌟 Een Lach, een Plons, en een Sanitaire Vernieuwing in PC Sint-Amands Geel! 🚽😄

 

Beste vrienden van het Geelse gemeenschapsleven,

 

In het hart van ons bruisende centrum staat de parochiezaal Geel Sint-Amands, bekend van en voor talloze evenementen, maar ook de plaats bij uitstek om vrijwilligers op te vangen en te voeden tijdens Gheelamania, de kerstmusical of de cultuurweken van People on Stage. Hier gebeurt het allemaal: van vrolijke fuiven/cantussen en gezellige quizavonden tot serieuze vergaderingen en hartverwarmende eetdagen. Maar het sanitair heeft zijn beste dagen gehad en we willen moderniseren, het comfort verhogen en de ruimte toegankelijker maken voor mindervaliden.

 

Het is hoog tijd om onze sanitaire blok te vernieuwen! Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we financiële steun nodig. We willen onze sanitaire toestellen met toebehoren vervangen (incl. mindervalidentoilet), koudwaterleidingen vervangen, elektriciteit upgraden, betegelen, vloeren vernieuwen, deuren en tussenschotten vervangen - kortom, we willen het comfort verhogen en onze sanitaire ruimte klaarmaken voor de toekomst.

 

Help ons dit project te realiseren door jullie stem uit te brengen voor dit burgerproject. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de parochiezaal Sint-Amands een nog levendiger middelpunt wordt voor alle Gelenaars. 

Dank je wel voor je steun en betrokkenheid!

Pc Sint Amands Geel B.
0 1
lees meer
Sport en spel zandbak

We dromen van een omboorde zandbak van 10x5 m met parelwit zand uit onze kempen. Door de omvang van de zandbak kan deze multifunctioneel gebruikt worden door groot en klein.

Els D.
0 0
lees meer