Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Bekijk de ingediende voorstellen

Kunst en muziek 

Omschrijf je project

Er worden een aantal korte muziekstukken gecomponeerd door 2 ervaren pianisten op basis van 6 universele basisemoties: vreugde, verdriet, verbazing, woede, angst en afschuw. Op basis daarvan ontwerpen kunstenaars uit Geel een kunstwerk. Deze worden tentoongesteld met de bijpassende muziek.

Wie wil je bereiken met je project?

Mensen op een andere en aangename manier laten kennismaken met kunst.

Wat wil je precies bereiken met je project? (meerwaarde)

Dat muziek en kunst samen een ondersteuning geven om meer en diepliggende emoties los te maken bij de bezoekers.

Gevraagd budget:

3000 euro