Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Bekijk de ingediende voorstellen

Toontje 2.0

Omschrijf je project

In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius. De patroonheilige van de huisdieren, verschillende ambachten en tegen veeziektes is in Bel en omstreken beter gekend onder de naam ‘Toontje’. Het Toontjesfeest kent jaarlijks een goede opkomst van mensen die de misviering, dierenwijding en vleesverkoop in het parochiecentrum bijwonen.  ‘Toontje’ heeft ook een mooie en relevante symboliek. Tijdens het feest staan we stil bij het belang en onze omgang met dieren, en vragen we om de landbouw (het vee maar ook ruimer) te beschermen. Toontje draait ook delen met anderen, om weg te geven wat je kunt missen (vroeger was dit een offer in de kerk, in Bel vandaag is dit de verkoop t.v.v. de dorpswerking en een goed doel). Toontje heeft dus een stevige basis, maar dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die nog niet vertrouwd zijn met de traditie de weg naar het feest vinden? Hoe zorgen we ervoor dat het verhaal en de symboliek van Toontje aansluiting blijft vinden met jongere generaties? Hoe betrekken we nog meer mensen en groepen, zoals landbouwers, bij dit feest dat Bel overstijgt? Hoe maken we van Toontje een nog groter dorpsfeest en een hefboom om het dorpsleven op te krikken? Met ons project ‘Toontje 2.0’ willen we die uitdagingen aangaan. We maakten een actieplan of toekomstplan om Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost te geven. We willen dat heel Geel fier is op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel!

De ‘we’ in dit verhaal is de gloednieuwe Toontjesgilde. De oude Sint-Antoniusgilde doofde jaren geleden uit. Tijdens een open brainstorm (Ideecafé) in oktober 2023 was het opnieuw oprichten van een Sint-Antoniusgilde één van de ideeën die de aanwezigen opwierpen. De nieuwe Toontjesgilde bestaat uit verschillende generaties en brengt ook mensen uit verschillende verenigingen en sectoren samen.

Uit het Ideecafé groeide ook een actieplan. Dit actieplan dienen we onder de projectnaam ‘Toontje 2.0’ in voor het Burgerbudget. We vragen geen middelen aan voor de reguliere werking gecoördineerd door de kerkfabriek en het zaalbestuur van de vzw. De reguliere werking zijn de elementen waaruit het Toontjesfeest bestaat en die we ook behouden (misviering, dierenwijding, vleesverkoop, promoflyers en affiches). We vragen het burgerbudget aan voor de acties om de Sint-Antoniusviering te vernieuwen. Dit project is meteen ook de doorstart van de Toontjesgilde die een actieve rol wil opnemen in de Belse dorpsdynamiek. De gilde zelf heeft momenteel nog geen middelen, want het is een nieuwe werking. 

Meer info bij de acties – zie begroting

Is de locatie ...

op openbaar domein

Wie wil je bereiken met je project?

1/ Het draagvlak van de Sint-Antoniusviering vergroten en versterken om zo de traditie door te geven naar de volgende generaties

2/ Het feest van Toontje samen met de betrokken en nieuwe gemeenschappen en organisaties vernieuwen (borging immaterieel erfgoed van Geel) + meer kinderen bij het feest betrekken

3/ Uitbouw van een nieuw type organisatie die bestaande verenigingen, handelaars, geïnteresseerden, verschillende generaties verenigt (de Toontjesgilde). 

4/ De Toontjesgilde en het Toontjesfeest als motor van de Belse dorpdynamiek (versterken dorpswerking)

5/ De Gelenaren nog fierder maken op hun Sint-Antoniusviering (deze vieringen zijn er in heel Vlaanderen, zijn ook erkend Vlaams Immaterieel Erfgoed, en wij willen de viering in Bel uitbouwen als goed praktijkvoorbeeld van vernieuwing)

Wat wil je precies bereiken met je project? (meerwaarde)

We willen volgende acties realiseren:

1/ Ontwikkeling nieuwe huisstijl, grafische elementen & sjablonen
We willen het vernieuwde Toontjesfeest en -gilde in stijl lanceren. De grafische vormgeving wordt doorgetrokken in alle acties om de herkenbaarheid te vergroten. Onze communicatie zal zowel offline maar ook zeker online zijn, bijv. ontwikkeling webpagina (met webshop), sociale media.

2/ Branding & zichtbaarheid
Om Toontje te laten leven willen we niet enkel klassieke manieren van communiceren maar ook via dragers die duurzamer zijn (herbruikbaar en lange termijn want Toontje valt jaarlijks toch op eenzelfde moment). 
Bijvoorbeeld: sjaaltjes (boerensjaaltjes speciaal voor Toontje), stickers, inkleding en decoratie in de huisstijl, grote banier voor aan de kerk.

3/ Educatief pakket: opmaak, drukwerk, leermiddelen maken, training
Samen met de school ontwikkelen we in 2024 een educatief programma voor de verschillende leerjaren waarbij we de kinderen van de school van Bel laten kennismaken met Toontje en wat dit feest/dit verhaal voor hen kan betekenen. We gaan hierbij op zoek naar de betekenis van Toontje voor kinderen vandaag. De leerlingen zullen via deze weg ook uitgenodigd worden om actief deel te nemen aan de Toontjesviering (bijv. door pluchen dieren ook een rol te geven in ons Toontjesfeest). Mochten er ook andere scholen van buiten Bel willen meewerken aan dit programma dan willen we dit in een volgend jaar zeker bekijken.

4/ Kostuum varken en Toontje (mascottes)
Toontje en zijn varken zullen in 2025 (en de jaren nadien) op bezoek gaan in de school (gelinkt aan het educatieve pakket), en op andere plekken zoals de Chiro. De acteurs in dit kostuum vertellen op ludieke wijze het verhaal van Toontje. 

5/ Toontjesfeest = een kinderfeest
Toontje is buiten de dierenwijding nu vooral een feest voor volwassenen. Tijdens de verkoop en de rest van de dag willen we ook een feest op maat voor kinderen. Het concept hiervoor moet nog verder uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld: spelen met een agrarische knipoog, tractoren waar je eens in mag gaan zitten, grime, …

6/ Opstartkosten Toontjesgilde
De Toontjesgilde wil meer zijn dan enkel een organiserend comité. Het is ook een netwerk waar we de verenigingen van Bel samenbrengen. We voorzien daarom het eerste jaar ook operationele kosten: huur zaal, catering, interne communicatie

Gevraagd budget:

7.500 euro

Laad hier een afbeelding of schets toe die je project extra toelicht.

Laad hier een bestand op dat je project extra toelicht.

Project Toontje 2.0_Toontjesgilde.pdf

Download het bestand