Spelen is belangrijk!

Eind 2020 behaalde Geel het label kindvriendelijke stad. Voor het behalen van dat label deed Geel een onderzoek bij heel wat kinderen en jongeren en nam de resultaten op in de aanbevelingen voor een kindvriendelijke stad. De stad zal in het ontwerp voor het speelplein ook rekening houden met onderstaande aanbevelingen: 

  • Het meenemen van de stem van kinderen en jongeren in het vormgeven, opvolgen en evalueren van het beleid is cruciaal in een kindvriendelijk beleid. Het is noodzakelijk dat hierbij rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren in al hun diversiteit. Het is dan ook logisch dat tijd en middelen voor een voortdurende dialoog met kinderen en jongeren gegarandeerd worden. We adviseren tevens om blijvend in te zetten op het sensibiliseren en ondersteunen van alle diensten om kinderen en jongeren een stem te geven binnen het beleid van Geel.
  • Publieke ruimte dient uitgebouwd te worden met een actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren. Om publieke ruimte zo toegankelijk en kind- en jeugdvriendelijk mogelijk te maken, moeten kinderen en jongeren medezeggenschap kunnen hebben over de manier waarop de publieke ruimte wordt vormgegeven. Kinderen en jongeren geven doorgaans een frisse kijk op de ruimte, vanuit hun gebruikservaring en hun meer kwetsbare positie, en minder vanuit belangenbehartiging. Zorg dus bij concrete ruimtelijke projecten voor participatie op maat van kinderen en jongeren.
  • Een vaak voorkomende vraag bij kinderen en jongeren gedurende het traject was om meer groen aan te planten in de stad. Meer groen in de stad heeft vele voordelen:  het verbetert het milieu, het zorgt voor een rijke biodiversiteit, het vermindert luchtvervuiling, het zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en het verkoelt in warme periodes. We beseffen het vaak niet, maar de natuur is zó belangrijk voor ons welzijn. Kinderen en jongeren vertoeven graag in een groene omgeving en geven dit aan als een zeer belangrijk punt bij de inrichting van de openbare ruimte.  Groen is voor kinderen en jongeren meer dan 'kijkgroen', er is ook avontuurlijk, robuust 'gebruiksgroen'. Er zijn paadjes, gazon, en belevingsplekken: daarvoor worden erfgoed, reliëf, landschap en water gebruikt. We adviseren om meer en blijvend te investeren in de vergroening van Geel.
  • Wees creatief bij het inrichten van de openbare ruimte. Kinderen en jongeren hechten veel belang aan kleur in het straatbeeld. Verhoog de speelsheid en bespeelbaarheid van de openbare ruimte. Niet alle ruimte moet omgetoverd worden tot een speeltuin. Door creatief om te gaan met zitelementen, water, kunstwerken, overkappingen… kan de openbare ruimte omgetoverd worden tot een ‘urban playground’.
  • Kinderen en jongeren hechten veel belang aan de netheid van “hun” openbare ruimte. Zwerfvuil, onkruid, gebrek aan vuilnisbakken worden als zeer storend ervaren. Door hen extra betrokken te maken en hun mede-eigenaarschap te geven willen we hen stimuleren om deze openbare ruimte net te houden. Daarnaast zien we een duidelijke taak voor onze stadswachten en groenwerkers om deze ruimtes net te houden.

Meer lezen? In dit document kun je resultaten vinden uit ons belevingsonderzoek met quotes van de kinderen.