Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bedankt voor jullie inbreng!

Op woensdag 19 mei gaven kinderen uit de directe omgeving van het Heilig Hartplein hun ideeën door voor het speelplein. Bij algemene bevragingen aan kinderen en jongeren vorig jaar gaven ze aan dat ze meer groen willen in hun stad. Vandaar dat er bij dit inspraakmoment vanuit de stad een aanzet gegeven werd om het plein een meer kwaliteitsvolle groene invulling te geven met extra beplanting en verschillende bomen. Dit werd zowel door het overgrote deel van de ouders en de kinderen als ‘superleuk’ aangegeven. Het is dan ook de intentie om dit als basis voor een meer natuurlijke en avontuurlijke invulling te gebruiken. Er kwamen ook suggesties om te werken met aantrekkelijke planten voor bijen en vlinders, een insectenhotel, enz.

De kinderen konden aangeven wat ze het liefst willen doen op het plein. Hierbij staat glijden met stip op de eerste plaats. Er is al een heuvel gelegen op het plein die hen in de winter heel wat plezante glijtijd heeft bezorgd toen er sneeuw lag. Vervolgens scoren een kabelbaan en klimmen het hoogste. De bedoeling is om bij de verdere uitwerking zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren.

Er zijn ook enkele kinderen die graag een skatetoestel hebben, dit kan moeilijk op een natuurlijke ondergrond. We onthouden hier wel uit dat er skaters met vragen zijn in Winkelomheide. Er zal ook bekeken worden om een chill-zithoekje in te richten en de huidige zitelementen te behouden. In de gesprekken werd aangegeven dat dit zeker een meerwaarde zou geven.

De stad zal nu de ideeën concreet gaan vormgeven. Binnenkort meer nieuws dus!