Skip to main content
home-page
Deel op facebook

De Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport zijn er!

23-01-2024

Ze zijn er! De nieuwe Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport. De dienst gelijke kansen is er weer in geslaagd om een nieuwe editie klaar te hebben. De dienst gelijke kansen vindt het belangrijk om de stem van kwetsbare mensen te laten horen en hen te laten zeggen waar het op staat. Als we een goed beleid willen maken in Geel, moeten we naar deze stemmen luisteren en dit serieus nemen. Op deze manier kunnen we een echte barmhartige stede maken waar iedereen menswaardig kan leven. De vorige editie verscheen in 2017. Ook toen heeft de dienst gelijke kansen de burgers van Geel een stem gegeven. Verschillende zaken die toen zijn aangehaald, zijn meegenomen in het meerjarenplan. Verschillende acties zijn opgezet, sommigen zelfs afgerond. Maar er ligt ook nog heel wat op de plank dat aangepakt moet worden. De wereld is sinds 2017 heel wat veranderd. We hebben de coronacrisis gehad. Nadien kwam er de oorlog in Oekraïne met een energiecrisis tot gevolg. Het is dus logisch dat we niet gewoon ‘copy paste’ doen van ons rapport in 2017, maar dat we opnieuw de mening vragen van de kwetsbare burger. Dus beste dames en heren politici, beleidsmakers, organisaties,… Laat dit Sociaal Effectenrapport en deze Sociale Barometer je input geven voor het komende beleid. Laat het jou inspireren en motiveren om te gaan voor een warm, barmhartig Geel waar het goed is om te wonen voor iedereen!

Wat is het Sociaal Effectenrapport en de Sociale Barometer?

23-01-2024

Het zit in de opdracht van de dienst gelijke kansen van de stad Geel om structuurgericht te werken. Wanneer er dan verkiezingen voor de deur staan, is dat het moment om dit dan ook te doen. Voor dienst gelijke kansen is dit het moment om de stem van de kwetsbare Gelenaar te laten horen. Op deze manier hopen wij dat we het beleid van Geel kunnen inspireren om zo te streven naar een leefbaar Geel voor alle burgers. In de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport is een voorbeeld van structuurgericht werken. Voor de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport brachten we kwetsbare mensen samen en luisterden naar hun noden op vlak van 4 thema’s: huisvesting, onderwijs, werk & inkomen en samenleven. Waar lig jij van wakker? Wat mis je hier in Geel? In ons uitgebreid rapport lees je daar meer over onder het deel ‘Sociale Barometer’. Samen zochten we dan naar antwoorden op de vraag ‘En wat zou jou dan kunnen helpen?’ Die antwoorden brachten we samen in aanbevelingen of ‘de wensen van kwetsbare mensen’. In het uitgebreide rapport lees je daar meer over onder het deel ‘Sociaal Effectenrapport’.

Meer nieuws & activiteiten

Ontdek het volledige rapport

Lees het volledige rapport

Sociaal Effectenrapport - Sociale Barometer

Participatiemomenten in het verleden

15 januari 2024: Kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen

25 januari 2024: officiële overhandiging van de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport aan het Geelse stadsbestuur

25 januari 2024: Tussen pot en pint voor partners dienst gelijke kansen

13 oktober 2024: lokale verkiezingen en opmaak nieuw meerjarenplan