home-page
Deel op facebook
Meer nieuws & activiteiten

Ontdek het volledige rapport

Lees het volledige rapport

Sociaal Effectenrapport - Sociale Barometer

Participatiemomenten in het verleden

15 januari 2024: Kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen

25 januari 2024: officiële overhandiging van de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport aan het Geelse stadsbestuur

25 januari 2024: Tussen pot en pint voor partners dienst gelijke kansen

13 oktober 2024: lokale verkiezingen en opmaak nieuw meerjarenplan