Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Wat is het Sociaal Effectenrapport en de Sociale Barometer?

Het zit in de opdracht van de dienst gelijke kansen van de stad Geel om structuurgericht te werken. Wanneer er dan verkiezingen voor de deur staan, is dat het moment om dit dan ook te doen. Voor dienst gelijke kansen is dit het moment om de stem van de kwetsbare Gelenaar te laten horen. Op deze manier hopen wij dat we het beleid van Geel kunnen inspireren om zo te streven naar een leefbaar Geel voor alle burgers.

In de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport is een voorbeeld van structuurgericht werken. Voor de Sociale Barometer en het Sociaal Effectenrapport brachten we kwetsbare mensen samen en luisterden naar hun noden op vlak van 4 thema’s: huisvesting, onderwijs, werk & inkomen en samenleven.

Waar lig jij van wakker? Wat mis je hier in Geel? In ons uitgebreid rapport lees je daar meer over onder het deel ‘Sociale Barometer’.

Samen zochten we dan naar antwoorden op de vraag ‘En wat zou jou dan kunnen helpen?’ Die antwoorden brachten we samen in aanbevelingen of ‘de wensen van kwetsbare mensen’. In het uitgebreide rapport lees je daar meer over onder het deel ‘Sociaal Effectenrapport’.

Deel op facebook