Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Geel zet zich in voor veiligheid na inzendingen van inwoners

23-05-2023

Eind januari vroeg stad Geel aan inwoners om ideeën rond veiligheid in te dienen. Zo werken we samen aan een veiliger Geel voor iedereen, want veiligheid is een gedeelde zorg. Zo luidt de baseline van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 58 ideeën werden ingezonden op de participatiewebsite Idee voor Geel. We willen dan ook de inwoners die een idee indiende bedanken om mee te denken! De werkgroep analyseerde en besprak ondertussen alle inzendingen. Een groot deel daarvan waren meldingen die naar de betrokken diensten zijn gestuurd. De diensten nemen dit op en sommige meldingen zijn zelfs al opgelost. De werkgroep zal elke inzending ook individueel antwoorden om te melden wat we met de inzending deden of nog zullen doen. Ontmoetingsplekken creëren en overlast aanpakken De inzendingen leiden niet meteen naar volwaardige projecten, maar de werkgroep heeft ideeën uit de inzendingen gebundeld. De stadsdiensten gaan hiermee aan de slag. Zo is het stadsbestuur momenteel bezig met het uitwerken van ontmoetingsplekken. Hiervoor werd de mening van Geelse jongeren gevraagd en zijn studenten bachelor Bouw van Thomas More momenteel bezig met de bouw van een eerste ontmoetingsplek aan het zwembad van Geel. Voor elke ontmoetingsplek zoekt stad Geel een locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook voldoende sociale controle is. Daarnaast kwamen er meerdere inzendingen rond overlast binnen. De werkgroep bundelde deze meldingen en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout denkt na in de richting van ‘overlastvrijwilligers’ in navolging van de cybersecurity- en diefstalpreventievrijwilligers. Hier mag je dus zeker nog nieuws over verwachten! Samen aan veiligheid blijven werken Heb je nog een idee over de veiligheid in Geel en wil je mee nadenken over dit onderwerp? We hoideeren je graag! Neem zeker contact op met veiligheid@geel.be of 014 56 60 64. Veiligheid blijft een gedeelde zorg.

Bedankt voor jullie voorstellen!

28-02-2023

In totaal werden er 58 voorstellen ingediend via Idee voor Geel. Verkeersveiligheid is de grootste bezorgdheid want de grote meerderheid van de voorstellen gingen over het verkeer.  Verkeersveiligheid: 38 Brandveiligheid: 1 Cybersecurity: 2 Overlast door alcohol en/of andere drugs: 1 Overlast: 4 Sluikstorten/zwerfvuil: 3 Vuurwerk: 1 Woninginbraken: 1 Andere voorstellen: 7 De komende weken gaat de werkgroep de inzendingen bekijken. Naast heel wat interessante ideeën, kwamen er ook meldingen binnen. We gaan deze eerst van elkaar scheiden. De meldingen geven we door aan de bevoegde diensten voor verdere opvolging.  De haalbare ideeën selecteren we voor de volgende ronde. Daarbij vragen we aan de inzenders om hun idee verder concreet uit te werken. Van 10 april tot en met 21 mei kunnen zij de concrete projecten ingeven op Idee voor Geel. Daarna volgt de verwerking en beoordeling van de projecten en een publieke stemronde op Idee voor Geel.     

Geef jouw idee voor een veilige stad!

26-01-2023

Veiligheid is een gedeelde zorg. Dit is niet alleen de baseline van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout maar is ook een voorwaarde voor een degelijk veiligheidsbeleid. Bedrijven, scholen, verenigingen en individuele burgers zijn niet alleen een doelgroep maar kunnen ook actief betrokken zijn. Net dat laatste willen we met deze actie bereiken. Gelenaren die actief meedenken over veiligheidsbeleid in hun stad en hier voorstellen rond lanceren.  We hopen dan ook dat jullie massaal voorstellen indienen! Na een eerste selectieronde kun je meestemmen op de projecten. De beste projecten worden opgenomen in het nieuwe maatschappelijke veiligheidsplan van de stad Geel. De uitvoering van dat plan vindt plaats tussen 2024 en 2026.  Omdat veiligheid een zeer breed begrip is, suggereren we een aantal thema's waar voorstellen rond kunnen gedaan worden. Dit wil zeker niet zeggen dat voorstellen zich moeten beperken tot deze thema's, integendeel! Ook projectideeën die niet passen in één van onderstaande categorieën zijn welkom! Als je klikt op een onderstaande categorie, ga je meteen naar de pagina om je idee in te dienen.  Verkeersveiligheid Zwaar vervoer Hinderlijk verkeer Agressief en onaangepast rijgedrag Geluidshinder verkeer Woninginbraken Cybersecurity Overlast door alcohol en/of andere drugs Overlast Sluikstorten/zwerfvuil Brandveiligheid Vuurwerk Andere   

Meer nieuws

Veilige stad

Veiligheid is een gedeelde zorg. Dat is niet enkel de baseline van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout maar een voorwaarde voor een sterk veiligheidsbeleid. Burgers zijn niet alleen een doelgroep maar kunnen hier mee vorm aan geven. Wil jij als Gelenaar actief meedenken over veiligheidsbeleid in jouw stad en hier voorstellen rond lanceren?

Geef jouw idee

Veilige stad

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

27 februari - 9 april

Van idee naar project

10 april - 21 mei

Projecten indienen

22 mei - 11 juni

Verwerking en beoordeling projecten

12 juni - 30 juni

Stemmen!

Ontdek de ideeën op de kaart