Persmoment 'Levend erfgoed op de Bogaard'

Op maandag 8 maart 2021 werd het project 'Levend erfgoed op de Bogaard' officieel voorgesteld aan de pers.

De site zal zich profileren als ambassadeur van erfgoedrassen. De Campine zal als nazaat van het Kempens Hoen uitgroeien tot een erfgoed- en streekras. In 2022 willen de stad en KOGEKA het Levend erfgoedhoflabel behalen. Door de vernieuwing en heroriëntatie van de buitenvolière en kippenrennen zullen bezoekers op een aangename manier via brede wandelpaden en vanop nieuwe zitbanken kunnen kennismaken met het levend erfgoed op De Bogaard. Bezoekers krijgen meer voeling met de streek dankzij de verschillende dieren van het platteland en kunnen spelenderwijs en via digitale informatiedragers de link leggen met hedendaagse landbouw.

Het project kon gerealiseerd worden door LEADER, het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De projectpartners zijn KOGEKA, stad Geel, provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve, Steunpunt Levend Erfgoed, KEMP, Kempens Hoen, Erfgoeddienst k.ERF, Centrum agrarische geschiedenis, Hoebenschot Plant en tuin, Bijengilde Sint-Ambrosius en TuinHier Geel.

Schepen van jeugd Marlon Pareijn verklaart waarom de stad Geel investeert in het project ‘Levend erfgoed op De Bogaard’, gedeputeerde Kathleen Helsen van de provincie Antwerpen vertelt hoe dit project past in het provinciale plattelandsbeleid en An Dierckx van Sint Jozef Geel lichtte het project nader toe.

De oude kippenrennen werden symbolisch afgebroken om plaats te ruimen voor nieuwe verblijven voor Kempense erfgoedrassen. Samen met enkele leerlingen van het derde jaar dierenzorg van Sint Jozef Geel werden een aantal Campine-eieren in een warm nestje gelegd, klaar om uitgebroed te worden op de Bogaard als ambassadeur van erfgoed - en streekrassen.

Meer info

https://www.geel.be/levend-erfgoed-maakt-rentree-op-de-bogaard

https://www.rtv.be/artikels/levend-erfgoed-maakt-rentree-op-de-bogaard-a95586