Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Testmaatregelen vanaf 19 september

Basisschool Sint Dimpna is de derde school die aan bod komt in het project Veilige schoolomgevingen. Samen met de school en buurt doorliep de stad een traject om oplossingen te zoeken om de schoolomgeving veiliger te maken. Het stadsbestuur voert vanaf 19 september testmaatregelen in die het gevolg zijn van deze besprekingen.

Door tijdelijke verkeersmaatregelen in te voeren pakt de stad bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan. Deze testmaatregelen kwamen tot stand na inspraak van kinderen en een participatiemoment met ouders en buurtbewoners. Het doel van deze proefopstellingen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger op hun school geraken en er ook weer vertrekken, dit alles vanuit het standpunt van het kind. De testfase start op maandag 19 september en loopt tot aan de kerstvakantie. 

Welke testmaatregelen?

Afsluiten van Laar aan het St.-Dimpnaplein

 • Enkel voetgangers en fietsers zullen vanaf St.-Dimpnaplein nog het Laar kunnen inrijden.
 • Gemotoriseerd verkeer kan de straat enkel in-en uitrijden via Laar/Eikevelden. Ter hoogte van de parking wordt nog een keermogelijkheid voorzien door de
  middenberm.

Schoolstraat tussen St.-Dimpnaplein en achteringang ziekenhuis

In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Tijdens de uren van de schoolstraat is de straat NIET toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer: 

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8 tot 8.45 uur en 15.15 tot 16 uur
 • Woensdag: 8 tot 8.45 uur en 11.50 tot 12.30 uur

Uitzonderingen:

 • Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden.
 • Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens de hierboven aangegeven uren.
 • Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden.

De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord “schoolstraat”.

Wat betekent dit concreet?

 • Fietsers, speedpedelecs en autobestuurders die in een schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen.
 • Autobestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers en hen voorrang verlenen, zo nodig stoppen.
 • Autobestuurders mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen.

Buiten de schoolstraaturen blijft de straat gewoon voor iedereen toegankelijk.

Ondersteunende maatregelen

Voor het afzetten van de kinderen gebruiken ouders best volgende locaties:

 • parking Kogeka en parking Delhaize in Amandus-De-Vosstraat
 • Laar ter hoogte van achteringang ziekenhuis
 • de parking van het ziekenhuis te gebruiken:
  • hier kunt u maximum 30 minuten gratis parkeren
  • u kunt dan de doorsteek maken vanaf de parking naar de speelplaats van de middelbare school om de lagere school te bereiken.

Evaluatie testmaatregelen

Tot begin december hebben de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners tijd om hun positieve en negatieve ondervindingen door te geven aan de school of het contactcentrum grondgebonden zaken (014 56 62 50 of grondgebondenzaken@geel.be) van de stad. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt. 

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd. 

Deel op facebook Deel op twitter