Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Online enquête voor evaluatie van de proefopstelling

25-11-2022

Om de proefopstelling te evalueren heeft de werkgroep een korte enquête opgesteld. U kunt deze enquête invullen tot en met 7 december. De enquête vormt de basis voor de evaluatie omdat deze objectieve cijfers weergeeft. Daarom vragen we aan u om deze zeker in te vullen. Hoe meer mensen hun mening geven, hoe beter we kunnen inschatten hoe de proefopstelling werd ervaren. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt.

Het is belangrijk om bij het invullen van deze enquête aandacht te hebben voor de lange termijn doelstelling. Het project veilige schoolomgeving kadert in een groter geheel. Het doel is om van het Sint-Dimpnaplein een verkeersluwer, aangenamer en veiliger verblijfsgebied te maken voor kinderen, bewoners en handelaars. De ambitie is een verkeersluw centrumplein dat toegankelijk is voor iedereen met extra aandacht voor beleven, verblijven en veiligheid. 

Het Sint-Dimpnaplein wordt verkeersveiliger als het kruispunt conflictvrij kan gemaakt worden. Conflictvrije kruispunten zijn de norm in Vlaanderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een conflictvrij kruispunt op het Sint-Dimpnaplein enkel realiseerbaar is als er slechts drie takken zijn die op dit kruispunt aansluiten. Dit is alleen mogelijk als het Laar afgesloten blijft. Als het Laar afgesloten blijft valt ook de afslagstrook voor auto’s komende van Logen weg waardoor er meer ruimte gemaakt kan worden voor beleven, ontmoeten en de actieve weggebruikers.

U kunt de enquête invullen via deze link.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent

Trage verbinding

Gebruik poort 1 (Gasthuisstraat) aanmoedigen OF trage verbinding aansluiten op Gasthuisstraat/parking ziekenhuis
De trage verbinding kan langs de buitenzijde van het schooldomein verbonden worden met de parking van het ziekenhuis (groene route op afbeelding) of zelfs met de Gasthuisstraat (gele route op afbeelding). Of een eenvoudiger alternatief met hetzelfde effect: Moedig kleuters en (lagere)schoolkinderen die vanuit richting J.-B. Stessensstraat / Gasthuisstraat / Kollegestraat komen aan om via Poort 1 (Gasthuisstraat) het schooldomein op te komen / te verlaten (oranje route op afbeelding, via poort 1 achter fietsenstallingen naar speelplaats lagere school). Op die manier kunnen zij het gevaarlijkste stuk van de Gasthuisstraat en het kruispunt vermijden. Bovendien wordt het dan minder druk in het Laar.
Mattias D.
0 0
Log in om te stemmen

Stilstaan en parkeren

Kiss and ride
Maak een kiss and ride achter de bushalte aan de kerk. Zo weer je de auto's uit het laar en maak je het veiliger voor de zwakke weggebruiker. Ouders die vroeger komen kunnen parkeren op de voorziene parking tegenover de Delhaize supermarkt.
Jan H.
0 0
Log in om te stemmen

Stilstaan en parkeren

eenrichtingsverkeer Laar
Eenrichtingsverkeer op het Laar met een kiss en ride verwerkt. Zo wordt het autoverkeer minder en zie je geen te gekke maneuvers. Nu is het Laar zogezegd doodlopend door werken maar dan zie je veel automobilisten die aan de schoolpoort gevaarlijke maneuvers maken door te keren. Ook voordien zag je gevaarlijke maneuvers en het zijn juist deze die onvoorspelbaar zijn voor onze kinderen. In welke richting laat ik liever over aan verkeersdeskundigen omdat zij de drukte en gevolgen op de wegen rondom de school kunnen inschatten.
An E.
0 0
Log in om te stemmen

Zwakke weggebruikers

fietspad Laar
Enkelrichtingsverkeer in het Laar en aan elke kant een veilig fietspad.
an v.
0 0
Log in om te stemmen

Nog een ander voorstel?

schoolstraat
Tijdens het start (8u20 tot u50)- en einduur (15u20 tot 15u50) van de school het gedeelte vanaf de lichten tot aan einde vluchtheuvel (zoals het met de werken momenteel is) autovrij maken. De auto's die nu geparkeerd zijn tgo het school, het draaien en keren dat er steeds gebeurt, fout parkeren, ... maakt het op de drukke momenten zeer gevaarlijk.
Rik V.
0 1
Log in om te stemmen

Zwakke weggebruikers

Autoverkeer in Laar - via lus omkeren
Geen auto's meer langs kruispunt richting Laar/school toelaten (zoals het nu afgezet was aan de lichten owv de werken) Dit gaf zeer veel rust aan de schoolpoort. Geen parking meer aan overkant van de school, dit geeft anders een gekrioel van auto's tussen voetgangers/fietsers. De auto's via Laar langs een lus laten rijden om te draaien, in die lus kunnen dan de kinderen rustig uit de auto stappen. Achter deze lus een oversteekplaats voorzien voor voetgangers/fietsers waar NOOIT auto's kunnen komen en dus zeer veilig is.
Marijke A.
1 0
Log in om te stemmen
Ontdek ze allemaal

Veilige schoolomgeving Sint Dimpna

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

21 april 2022

Participatieavond met de ouders, leerkrachten en buurt

20 juni 2022

Goedkeuring testmaatregelen door het college van burgemeester en schepenen

19 september 2022

Invoering testmaatregelen

December 2022

Evaluatie testmaatregelen