Trage verbinding

Gebruik poort 1 (Gasthuisstraat) aanmoedigen OF trage verbinding aansluiten op Gasthuisstraat/parking ziekenhuis

Wat houdt je voorstel net in?

De trage verbinding kan langs de buitenzijde van het schooldomein verbonden worden met de parking van het ziekenhuis (groene route op afbeelding) of zelfs met de Gasthuisstraat (gele route op afbeelding). Of een eenvoudiger alternatief met hetzelfde effect: Moedig kleuters en (lagere)schoolkinderen die vanuit richting J.-B. Stessensstraat / Gasthuisstraat / Kollegestraat komen aan om via Poort 1 (Gasthuisstraat) het schooldomein op te komen / te verlaten (oranje route op afbeelding, via poort 1 achter fietsenstallingen naar speelplaats lagere school). Op die manier kunnen zij het gevaarlijkste stuk van de Gasthuisstraat en het kruispunt vermijden. Bovendien wordt het dan minder druk in het Laar.