• VBS Top@punt

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Veilige schoolomgeving VBS Top@punt

Het project verloopt in enkele fases voor het in uitvoering gaat.

10 maart - 19.30u

Online participatieavond met de ouders, leerkrachten en buurt

December 2021

Evaluatie testmaatregelen

7 maart 2022

Invoering aangepaste maatregelen

12 - 25 september 2022

Evaluatie aangepaste maatregelen