Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Definitieve invoering van de maatregelen

Sinds 7maart was er een tweede proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van VBS toppunt in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in september geëvalueerd: de jeugddienst heeft opnieuw een kinderbevraging uitgevoerd en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat de kinderen positiever zijn dan bij de eerste proefopstelling: 60% van de kinderen geeft aan dat het veilig aanvoelt om naar school te komen en 57% vindt de proefopstelling beter dan de vorige. De kinderen vinden het goed dat er minder auto's in de straat zijn maar sommige auto's rijden nog te snel. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kun je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

De enquête toont aan dat de gemiddelde tevredenheid 6,6/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 7,1/10. Bij de vraag naar de definitieve inrichting van bepaalde maatregelen geeft 74% aan dat de parking Vogelzang niet afgesloten moet worden bij het begin en het einde van de schooltijd. Het links parkeren op de drempels ter hoogte van de twee schoolomgevingen werd door de meerderheid als positief ervaren. 

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kun je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 24 oktober 2022 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Volgende maatregelen blijven behouden en worden definitief:

  • Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens.
  • Parking Vogelzang blijft altijd open.
  • Parkeren aan de linkerzijde van de straat ter hoogte van beide schoolomgevingen. Stilstaan en parkeren aan de rechterzijde van de straat wordt hier verboden.

Extra maatregelen die er komen op basis van de evaluatie:

  • Er komt extra signalisatie om het fietspad nog beter aan te duiden.
  • Er komt een wachtzone in het plantenvak aan de zijkant van de parking. Hierin wordt een bank voorzien waar ouders kunnen wachten als ze hun kinderen komen ophalen. 

Stand van zaken voor de lange termijn maatregelen:

  • Een veilige oversteek van de Vogelzang naar Puntstraat door een middeneiland op de Herentalseweg: in samenwerking met de stad werkt AWV momenteel aan de plannen om deze veilige oversteek te realiseren. De uitvoering is momenteel voorzien voor 2023/2024.
  • Conflictvrije kruispuntregeling aan kruispunt Antwerpseweg met Herentalseweg: AWV werkt in samenwerking met de stad aan een conflictvrije kruispuntregeling. De uitvoering is ook voorzien voor 2023/2024.
  • Een trage verbinding naast McDonald's: onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is en het volledige stappenplan en het kostenplaatje werden in kaart gebracht. Budgettair kan de uitvoering hiervan pas voorzien worden in de planperiode 2026-2031.

Nieuwsbrief en extra info

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die je ook digitaal kunt lezen. Hierin kun je nog wat extra tips vinden.

Deel op facebook
Deel op twitter