Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuw in Geel: het burgerbudget

Stad Geel pakt uit met het burgerbudget. Geel wil haar inwoners betrekken bij het beleid en voorziet een burgerbudget van 200 000 euro. Zowel in 2022 als in 2024 is er 100 000 euro ter beschikking om voorstellen van Gelenaars - om onze stad leefbaarder of aantrekkelijker te maken – uit te voeren.

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 mei kunnen Gelenaars hun projecten indienen om een burgerbudget aan te vragen. Daarna worden de projecten gescreend op haalbaarheid. De projecten die haalbaar zijn worden dan gepubliceerd op deze website. Daarna volgt er een stemronde, een project met meer dan 100 stemmen komt in aanmerking voor uitvoering.

Na 1 oktober verdeelt de participatieraad (een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat het op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen) het beschikbare budget. Als er te weinig geld is voor alle projecten, dan maakt de participatieraad keuzes rekening houdend met het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. Als je project wordt goedgekeurd, heb je twee jaar om je project uit te voeren. 

Veel succes! 

Deel op facebook Deel op twitter