Deel op facebook

Geelse primeur: Burgerjury beslist mee welke zeven projecten burgerbudget ontvangen

11-06-2024

Via het ‘burgerbudget’ geeft stad Geel 100 000 euro aan vernieuwende acties van Gelenaars. Van de zeventien ingediende projecten gingen er na een screening elf naar de stemronde. Wel 1258 Gelenaars brachten hun stem uit. De Geelse participatieraad koos nu zeven projecten die budget ontvangen van de stad. Voor deze keuze werd de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een Kempische primeur.

Gelenaars vanaf 10 jaar konden tussen 19 april en 19 mei stemmen voor hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Een project moest minstens 100 stemmen halen, om door te mogen gaan. De participatieraad moest uit al deze waardevolle projecten kiezen welke ook effectief uitgevoerd mogen worden. Geen gemakkelijke keuze, zo bleek uit de eerste editie van het burgerbudget in 2022. Daarom werd deze tweede editie de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een primeur voor de Kempen. Twaalf Gelenaars uit de verschillende deeldorpen werden geloot om de keuze te helpen maken. 

De maatschappelijke meerwaarde, de laagdrempeligheid, de duurzaamheid, de potentiële doelgroep(en), de kostprijs en een goede spreiding over de deeldorpen. Dat waren de uitgangspunten om tot een goede keuze te komen.

Zeven projecten krijgen binnenkort vorm

De projectindieners ontvangen budget van de stad, maar moeten zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van hun project.

De geselecteerde projecten:

3 B’s: Bijen, Bomen en Bloemen
Bijenbond ’t Geels Bieke wil de bijenhal op de site van de Astortoren (Klein Veldekens) voorzien van bloemen, struiken en bomen. Deze groene omgeving is niet alleen nuttig voor de bijen, maar vormt ook een stilteplekje voor mensen die daar nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig observeren.
Stelen ontmoet Stelen
Tijdens de zomermaanden organiseren enthousiaste Stelenaren opnieuw een ‘PopUpcafé’ aan de voormalige Chiro-barak op het Stelens pleintje. Vanuit die gezellige ontmoetingsmomenten groeide de vraag bij verschillende Stelense verenigingen en buurtbewoners om een petanquebaan of pingpongtafel te plaatsen om samen te spelen.
Stip: de kern van Punt
Deeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een sfeervol park waar buren gezellig kunnen samenkomen of genieten van de rust. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue … Groene Verbinding
Buurtbewoners willen de Holvenstraat tussen het station en de Merelstraat transformeren naar een echte ‘tuinstraat’. Een groene en aangename straat waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Ze legden al geveltuintjes aan, maar willen nog een stap verder gaan met meer bloembollen en plantgoed, zitmeubilair en klimplantgeleiders in boogvorm. Zo wordt het een nog fijnere buurt voor wie er woont of passeert. Grot van Ten Aard
Landelijke Gilde Ten Aard wil het park aan de grot van Ten Aard multifunctioneel maken zodat alle verenigingen dit kunnen gebruiken als ontmoetingsplaats of speelzone. Er komen ook buitenklassen voor de school. Bezoekers en passanten zullen er kunnen uitrusten op nieuwe banken en genieten van extra struiken en bloemen. Toontje Bel 2.0
In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius, oftewel ‘Toontje’ – de patroonheilige van de huisdieren. De enthousiastelingen van de gloednieuwe Toontjesgilde willen met dit project Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. Heel Geel mag fier zijn op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel. Pannakooi Beekhoek
Op het terrein van KFC Beekhoek droomt de jongerenraad van FC Beekhoek van een ‘pannakooi’ met de nieuwste faciliteiten voor een optimale speelervaring. In deze voetbalkooi kunnen jongeren samenkomen, hun voetbalskills verbeteren en plezier beleven op een sportieve manier. De pannakooi wordt publiek toegankelijk voor iedereen uit de buurt.

Meer info over het burgerbudget, de verschillende projecten in de stemronde en het volledige subsidiereglement is te vinden op www.ideevoorgeel.be/burgerbudget.

Marlon Pareijn, schepen van participatie:

“In Geel zetten we sterk in op participatie. Gelenaars kunnen ideeën indienen via het participatieplatform ideevoorgeel.be. De participatieraad bekijkt of deze ideeën kunnen passen in het meerjarenplan. Het burgerbudget gaat nog een stap verder: inwoners kunnen hiermee zelf hun voorstel realiseren. Deze editie van het burgerbudget hebben we voor het eerst ook gewerkt met een burgerjury, een unicum in de Kempen. Een zeer geslaagd proefproject! We verhoogden hiermee de betrokkenheid van de Gelenaar en kwamen we tot een breed gedragen beslissing. Zowel de participatieraad als de burgerjury waren zeer enthousiast over deze versterking om het burgerbudget toe te wijzen. De deelnemers apprecieerden het enorm dat ze hun zegje mochten komen doen. Ook de groepsdynamiek zat heel goed. Elk project werd gewikt en gewogen en zo kwamen sommigen los van hun eerste keuze.”

Anna Goelen (15), deelnemer burgerjury:

“Ik ontving een brief om in de burgerjury te zitten om het burgerbudget te kiezen. Ik kende het burgerbudget niet maar twijfelde niet om me kandidaat te stellen. Vaak nemen jongeren niet de kans om van zich te laten horen, deze kans kon ik dan ook niet laten liggen. Het waren twee intense voormiddagen. Eerst zijn alle projectindieners hun project komen voorstellen en dan hebben we de knoop moeten doorhakken. Niet gemakkelijk om te kiezen tussen al die mooie projecten voor Geel, maar we konden maar € 100 000 uitgeven. Dankzij de interactieve aanpak, hebben we eigenlijk bijna met consensus het budget kunnen toewijzen aan de zeven projecten. Jammer dat we niet wat meer geld hadden om ook de andere projecten uit te kunnen voeren. Misschien voor een volgende editie? Dan mogen ze mij alvast opnieuw vragen om in de jury te zitten!”

Burgerjury mag mee beslissen over Burgerbudget

26-04-2024
Tijdens de tweede editie van het Geelse Burgerbudget zal een burgerjury mee bepalen welke projectindieners budget ontvangen om hun project zelf te kunnen uitvoeren. De stad nodigde hiervoor 1200 inwoners per brief uit om zich kandidaat te stellen. Hieruit zal de stad twaalf juryleden loten, één per deeldorp. Heb je een uitnodigingsbrief ontvangen? Stel je dan kandidaat voor 12 mei!

Projecten voor en door Gelenaars

Via het Burgerbudget kunnen Gelenaars mee aan de toekomst van hun stad bouwen. Nog tot 19 mei kunnen Gelenaars vanaf 10 jaar stemmen op hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Ontdek hier de elf projecten.
Projecten met meer dan 100 stemmen gaan door naar de beslissende ronde. Daarin zal de participatieraad, aangevuld met een gelote burgerjury, het budget van 100 000 euro toewijzen. Willekeurig gekozen inwoners van Geel krijgen dus de kans om samen met de participatieraad te beslissen welke projecten uiteindelijk budget zullen ontvangen. Daarmee kunnen de projectindieners zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren.

De burgerjury praktisch

Om de burgerjury samen te stellen, verstuurde de stad eind april 1200 uitnodigingen, 100 per deeldorp, naar Gelenaars vanaf 14 jaar. Uit alle kandidaten die zich opgeven om deel te nemen aan dit unieke proces, loot de stad uit elk deeldorp (minstens) één kandidaat. De burgerjury zal samen met de participatieraad, verspreid over twee voormiddagen, een geïnformeerde beslissing maken. De burgerjury zal tijdens de eerste voormiddag op een laagdrempelige manier kennismaken met de participatieraad, het burgerbudget en de projecten die 100 stemmen haalden. Tijdens de tweede voormiddag zal de burgerjury met deze opgedane kennis samen met de participatieraad de uitdaging aangaan om de 100 000 euro te verdelen.


Uitnodigingsbrief ontvangen? Stel je kandidaat vóór 12 mei!

Het burgerbudget is er voor en door de Gelenaar. Met de aanvulling van de burgerjury wil Geel de keuze voor het burgerbudget versterken. Dus ontvang je een uitnodiging en kun je je vrijmaken, aarzel dan niet om deel uit te maken van dit unieke traject.

Burgerbudget: Stem op jouw drie favoriete projecten!

19-04-2024

In 2024 geeft stad Geel 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Tussen 22 januari en 15 maart dienden enthousiaste Gelenaars 17 projecten in. De participatieraad bekeek de haalbaarheid van de verschillende ideeën en toetste deze af aan de voorwaarden. Elf projecten blijven nu over. Vanaf 19 april kun je een maand stemmen op jouw drie favoriete projecten. Zo bepaal je mee welke projecten doorstoten naar de definitieve selectieronde door de participatieraad. Wie krijgt jouw stem?

Projecten voor en door Gelenaars
Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van de stad bouwen. Inwoners kunnen projecten indienen en mee stemmen op de voorstellen. De stad stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor de uitwerking van ingediende projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Gelenaars.

Stemmen van 19 april tot 19 mei
Alle Gelenaars vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen tussen 19 april en 19 mei via het platform www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Je moet op drie verschillende projecten stemmen. Een project met minstens 100 unieke stemmen komt in aanmerking voor uitvoering.
Als er niet voldoende budget is om alle voorstellen uit te voeren, beslist de participatieraad op basis van het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. Voor deze beslissing breidt de participatieraad tijdelijk uit met twaalf extra inwoners via loting.
Eind juni maakt de stad bekend welke projecten budget ontvangen. Daarmee kunnen de projectindieners zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van het project.

Wie krijgt jouw stem?
Stad Geel beter, leefbaarder of aantrekkelijker maken. Dat hebben de indieners van de elf overblijvende projecten voor ogen. Op www.geel.be/burgerbudget vind je meer informatie over elk van deze projecten. Hieronder een samenvatting:

Groene Doelen
Het grasveld tussen de school Sint Aloysius en de sporthal De Doelen verdient een opwaardering. De ouderraad Sint Aloysius hoopt dat dit grasveld midden in de stad kan uitgroeien tot een buurtparkje dat een oase van rust en groen biedt om te ontspannen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Een groene ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, de leerlingen van de school, de St.-Aloysiusscouts …

Sport Spel en Zandbak
Op de grote wei vol speelnatuur naast VBS De Toverboom droomt de school van een omboorde zandbak van 5 op 10 meter. Groot en klein kan deze ruime zandbak gebruiken. De zandbak is er niet alleen voor de leerlingen. Ook kinderen uit de buurt en jeugdbewegingen mogen er naar hartenlust komen spelen. 3B’s: bijen, bomen en bloemen
Bijenbond ’t Geels Bieke wil de bijenhal op de site van de Astortoren (Klein Veldekens) voorzien van bloemen, struiken en bomen. Deze groene omgeving is niet alleen nuttig voor de bijen, maar vormt ook een stilteplekje voor mensen die daar nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig observeren. Stelen ontmoet Stelen
Tijdens de zomermaanden organiseren enthousiaste Stelenaren opnieuw een ‘PopUpcafé’ aan de voormalige Chiro-barak op het Stelens pleintje. Vanuit die gezellige ontmoetingsmomenten groeide de vraag bij verschillende Stelense verenigingen en buurtbewoners om een petanquebaan of pingpongtafel te plaatsen om samen te spelen. Speelbos Sas 9
Een speelbos aan Sas 9 met hindernissenparcours moet de plek worden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zich ten volle kunnen uitleven. Zo willen de Koninklijke Marinekadetten extra uitdagende speelruimte creëren die de jeugd aanzet tot bewegen. Een leuke bestemming om naar toe te fietsen of wandelen! Grot van Ten Aard
Landelijke Gilde Ten Aard wil het park aan de grot van Ten Aard multifunctioneel maken zodat alle verenigingen dit kunnen gebruiken als ontmoetingsplaats of speelzone. Er komen ook buitenklassen voor de school. Bezoekers en passanten zullen er kunnen uitrusten op nieuwe banken en genieten van extra struiken en bloemen.  Stip, de kern van Punt 
Deeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een sfeervol park waar buren gezellig kunnen samenkomen of genieten van de rust. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue … Toontje Bel 2.0 
In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius, oftewel ‘Toontje’ – de patroonheilige van de huisdieren. De enthousiastelingen van de gloednieuwe Toontjesgilde willen met dit project Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. Heel Geel mag fier zijn op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel. Pannakooi Beekhoek 
Op het terrein van KFC Beekhoek droomt de jongerenraad van FC Beekhoek van een ‘pannakooi’ met de nieuwste faciliteiten voor een optimale speelervaring. In deze voetbalkooi kunnen jongeren samenkomen, hun voetbalskills verbeteren en plezier beleven op een sportieve manier. De pannakooi wordt publiek toegankelijk voor iedereen uit de buurt. Groene verbinding 
Buurtbewoners willen de Holvenstraat tussen het station en de Merelstraat transformeren naar een echte ‘tuinstraat’. Een groene en aangename straat waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Ze legden al geveltuintjes aan, maar willen nog een stap verder gaan met meer bloembollen en plantgoed, zitmeubilair en klimplantgeleiders in boogvorm. Zo wordt het een nog fijnere buurt voor wie er woont of passeert. Fietsen zonder leeftijd 
Fietsen is voor iedereen en alle leeftijden, ook in Geel. Personen die begeleiding nodig hebben tijdens het fietsen moeten ook ten volle kunnen genieten van Geel. Dankzij een duofiets en een rolstoelfiets krijgen minder mobiele mensen opnieuw ‘fietsgeluk’, het plezier van een stukje fietsen met het heerlijke gevoel van wind in de haren.

Zes andere ingediende projecten werden niet weerhouden omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van het burgerbudget of omdat het idee nog te weinig uitgewerkt was.

Meer info over het burgerbudget, de verschillende projecten en het volledige subsidiereglement vind je op www.geel.be/burgerbudget.

Meer nieuws & activiteiten

Wat doet de participatieraad?

Dit burgerbudget is een initiatief van de Geelse participatieraad. Maar wat is dat nu juist en wat is de rol van deze raad?

Wat doet de participatieraad?

Jullie bijdragen

Toontje 2.0

In Bel vieren we al decennialang het feest van Sint-Antonius. ‘Toontje 2.0’ wil Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. We willen dat heel Geel fier is op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel!

Toontjesgilde Bel
0 0
lees meer
STIP: een kern voor het Punt.

Het creëren van een buitenruimte die niet alleen uitnodigt tot ontspanning, maar ook als een groene oase dient te midden van de dagelijkse drukte. Denk aan een sfeervol park langs de Antwerpseweg, een plek waar het ruisen van de bladeren de stadsgeluiden overstemt.

Sven S.
0 0
lees meer
Pannakooi  

Op het terrein van KFC Beekhoek een pannakooi ontwerpen en opbouwen met hoogwaardige materialen. Deze zal worden uitgerust met de nieuwste faciliteiten om een optimale speelervaring te bieden. Toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de club, evenals voor bezoekers tijdens evenementen.

Bende van Beekhoek
0 0
lees meer
Grot Ten-Aard

We willen het park aan de Grot multifunctioneel maken zodat alle verenigingen er van gebruik kunnen maken als ontmoetingsplaats, als speelzone of voor de school in de nieuw aan te leggen buitenklassen. Ook dagdagelijkse bezoekers en passanten zullen er kunnen verpozen op de nieuwe banken.

Landelijke Gilde Ten-Aard
0 0
lees meer
Groene verbinding

Van Holven (deel tussen Merelstraat en station) een groenere en aangenamere straat maken waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. De geveltuintjes en de boomspiegels vragen om meer bloembollen en plantgoed. Zitmeubilair zou uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Klimplantgeleiders in boogvorm kunnen het wegbeeld beïnvloeden en het autoverkeer vertragen.

Koen L.
0 0
lees meer
3 B's: bijen, bomen & bloemen

De bijenhal op de site van de Astortoren voorzien we van bloemen, struiken en bomen, niet alleen als drachtplant voor onze bijen, maar ook als stilteplekje voor mensen die er nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig aanschouwen.

Bijenbond 't Geels bieke
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Burgerbudget 2024

Geef Geel jouw kleur! 

16 MAART > 18 APRIL

Analyse & selectie van de ideeën

19 APRIL > 19 MEI

Stem op jouw favoriete projecten!

10 JUNI

Bekendmaking van de definitieve projecten

VANAF JULI (BINNEN DE 2 JAAR):

Uitvoering van de projecten