Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bedankt voor jullie inzendingen!

Update 19 september: de stemronde zal wat later aanvangen dan gepland, vermoedelijk start de stemronde op 15 oktober. Kom dan zeker nog eens terug! 

Tot eind mei kon je een project indienen voor het burgerbudget. In totaal werden er meer dan 20 Geelse projecten ingediend.

De inzendingen zijn zeer divers, er zijn culturele en sociale projecten maar ook projecten die meer groen, veiligheid en beleving willen aanbrengen op pleintjes en straten. Ook zijn er enkele voorstellen voor nieuwe ontmoetingsplaatsen en initiatieven ingediend om meer onderlinge verbinding te creëren tussen burgers. Neem zeker een kijkje naar de ingediende projecten

Wat volgt nu?

Deze zomer bespreekt de Geelse participatieraad de projecten met de indieners en bekijkt welke klaar zijn om door te stromen naar de stemronde in september. Hierbij kan de participatieraad advies vragen aan adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen. Vanaf september kunnen Gelenaars stemmen op hun favoriete drie geselecteerde projecten.

Deel op facebook