Skip to main content
home-page
persmoment

Geels burgerbudget: zeven projecten gekozen voor uitvoering

08-12-2022

 Via het ‘burgerbudget’ geeft stad Geel 100 000 euro aan vernieuwende acties van Gelenaars. Van de zesentwintig ingediende projecten gingen er na een screening elf naar de stemronde. Wel 1553 Gelenaars brachten hun stem uit. Uiteindelijk zijn er zeven projecten die budget ontvangen van de stad, waarmee de indieners zelf hun project binnen de twee jaar moeten uitvoeren.Gelenaars vanaf 10 jaar konden tussen 15 oktober en 15 november stemmen voor hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Minstens 100 stemmen behalen, was in principe voldoende om het gevraagde budget voor een project te ontvangen – op voorwaarde dat het totale budget van 100 000 niet overschreden werd. Om alle voorstellen die deze stemdrempel behaalden te kunnen realiseren, zou er 225 745 euro nodig zijn. Daarom heeft de participatieraad moeten kiezen uit al deze waardevolle projecten welke ook effectief uitgevoerd mogen worden. Een diverse mix op het vlak van inhoud en schaalgrootte, een meerwaarde voor een grote groep Gelenaars en een goede spreiding over het grondgebied. Dat waren de uitgangspunten om tot een goede keuze te komen. Het aantal stemmen speelde natuurlijk ook mee. Zeven projecten krijgen binnenkort vorm De projectindieners ontvangen budget van de stad, maar moeten zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van hun project. De geselecteerde projecten Plezante HeiknuiterswandelingEen permanente, bewegwijzerde wandeling moet mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee wil vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. De wandeling moet Winkelomheide op z’n mooist in de kijker zetten. Integration Food Truck’t Origineel is een koepelvereniging waarbij mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en een brug slaan naar de lokale samenleving. ’t Origineel wil een foodtruck aankopen en inrichten zodat verschillende verenigingen deze kunnen gebruiken tijdens evenementen. Ieder kan voor de foodtruck zijn eigen talent inzetten: organiseren, promo maken, koken, inrichten … Eten brengt mensen van diverse culturen samen en kan zorgen voor een hefboom in het integratieproces. Van vergeten pleintje naar trekpleister in BrigandshofBuurtbewoners willen van het graspleintje aan Brigandshof/Boerenkrijgstraat een aantrekkelijke buurtplek maken. Een groene ontmoetingsplaats voor gezellige babbels, leuke picknicks, rustmomentjes of speelkansen. De appartementbewoners in de buurt hebben immers geen eigen tuin. Aanpassingen tuin van LarumLarumse verenigingen willen de tuin van Larum, achter het parochiehuis, praktischer inrichten. Dankzij een herinrichting van het groen willen ze in de tuin meer mogelijkheden creëren voor de talrijke evenementen die verenigingen hier organiseren. Velodroom HolvenOpnieuw een ‘Velodroom’ in Holven, daar droomt Johan Alen van. Niet de wielerpiste die er begin vorige eeuw was, maar een leuk fietsparcours aan het speelplein Helleblok waar kinderen kunnen ravotten met de fiets en veilig hun fietsbehendigheid trainen. Extra struiken met eetbare besjes zullen dienen als gezonde versnapering na hun fietsavonturen. Hut van Zammel herlokaliserenDe hut die in 1986 werd gebouwd als symbool voor de hut waarnaar Sint-Dimpna vluchtte, moet uit het Zammels broek weg door plannen. Het Zammelse hut-comité wil deze hut verhuizen naar een andere plek en in haar glorie herstellen. De hut moet dienen als ontmoetingsplaats voor iedereen en als vergaderruimte voor verenigingen.Geel is goud waardEnkele mensen uit Bel willen bloembollen uitdelen om te planten in de  voortuinen in de buurt. Zo willen ze elk jaar visueel verbinding creëren met elkaar in het kader van hun buurtzorgproject. Voor dit buurtzorgproject nemen één of meerdere mensen deel vanuit Koeneind, Malosewaver, Schrans en Zandstraat, met ondersteuning van de deskundige buurtzorg van stad Geel. Bedoeling is om buren met elkaar te verbinden, ouderen langer thuis te laten wonen en zorg toegankelijker maken. Vier projecten uit de stemronde werden niet geselecteerd: Gele Caravan Meer kleur in de Burgstraat Stip, de kern van Punt Cultuurhuis Geel

Stem op jouw drie favoriete projecten!

14-10-2022

In 2022 geeft stad Geel 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Tussen 1 maart en 31 mei dienden enthousiaste Gelenaars 23 projecten in. De participatieraad bekeek de haalbaarheid van de verschillende ideeën en toetste deze af aan de voorwaarden. Elf projecten blijven nu over. Vanaf 15 oktober kun je een maand stemmen op jouw drie favoriete projecten. Zo bepaal je mee welke projecten budget ontvangen. Wie krijgt jouw stem? Projecten voor en door Gelenaars Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van de stad bouwen. Inwoners konden dit voorjaar hun projecten indienen. Vanaf 15 oktober kunnen Gelenaars mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. De stad stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor de uitwerking van ingediende projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Gelenaars. Stemmen vanaf 15 oktober Alle Gelenaars vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen tussen 15 oktober en 15 november. Je moet op drie verschillende projecten stemmen. Een project met minstens 100 unieke stemmen komt in aanmerking voor uitvoering. Als er niet voldoende budget is om alle voorstellen uit te voeren, beslist de participatieraad op basis van het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. In de periode november/december maakt de stad bekend welke projecten budget ontvangen. Daarmee kunnen de projectindieners zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van het project. Wie krijgt jouw stem? Onze stad beter, leefbaarder of aantrekkelijker maken. Dat hebben de indieners van de elf overblijvende projecten voor ogen. Op deze pagina vind je meer informatie over elk van deze projecten. We vatten ze hier al even kort samen. Cultuurhuis Op de plaats van de oude judozaal in Sint-Dimpna wil de Centrumharmonie een Cultuurhuis bouwen. Deze ruimte is bedoeld voor de drie deelorkesten van de Centrumharmonie maar kan ook dienen voor andere socioculturele verenigingen en vergaderingen. Geel is goud waardEnkele mensen uit Bel willen bloembollen uitdelen om te planten in de voortuinen in de buurt. Zo willen ze elk jaar visueel verbinding creëren met elkaar in het kader van hun buurtzorgproject. Gele CaravanDe Gezondheidsraad wil een gele caravan ter beschikking stellen van organisaties die voor jongeren en ook volwassenen werken. Op die manier kunnen zij naar hun doelgroep trekken en laagdrempelig een luisterend oor bieden of werken rond mentale veerkracht en gezondheid. HeiknuiterswandelingEen permanente, bewegwijzerde wandeling moet mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee wil vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. Integration Food TruckUmar Badawi, actief bij ’t Origineel, wil via een foodtruck mensen van diverse culturen met elkaar in contact brengen via traditionele gerechten en hapjes uit het Midden-Oosten. Eten brengt mensen samen en kan zorgen voor een hefboom in het integratieproces. Meer kleur in de BurgstraatFamilie Wouters – De Smet wil de Burgstraat opvrolijken met extra kleur. Hierdoor wordt deze fiets- en schoolstraat extra in de kijker gezet en hopen ze ook op een vertragend effect voor het autoverkeer. Dankzij een graffiti-workshop kunnen de oudste kinderen van de school en uit de buurt de straat, gevels, brievenbussen … opfleuren met hun straatkunst. Stip, de kern van PuntDeeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een groene buitenruimte waar buren gezellig kunnen samenkomen. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue … TroosttuinBuurtbewoners willen van het graspleintje aan Brigandshof/Boerenkrijgstraat een aantrekkelijke buurtplek met enkele bankjes maken. Een groene ontmoetingsplaats voor gezellige babbels, leuke picknicks, rustmomentjes of speelkansen. De appartementbewoners in de buurt hebben immers geen eigen tuin. Tuin van LarumDe Koninklijke Katholieke Jonge Wacht Larum wil samen met andere verenigingen de tuin van Larum, achter het parochiehuis, praktischer inrichten. Door een plantenperkje te verwijderen, kan een podiumwagen bij activiteiten dichter bij de tuin geplaatst worden. Dat biedt meer mogelijkheden voor de talrijke activiteiten die verenigingen hier organiseren. VelodroomOpnieuw een ‘Velodroom’ in Holven, daar droomt Johan Alen van. Niet de wielerpiste die er begin vorige eeuw was, maar een leuk fietsparcours aan het speelplein Helleblok waar kinderen kunnen ravotten met de fiets en veilig hun fietsbehendigheid trainen. Zammelse hut De hut die in 1986 werd gebouwd als symbool voor de hut waarnaar Sint-Dimpna vluchtte, moet uit het Zammels broek weg door plannen. Het Zammelse hut-comité wil deze hut verhuizen naar een andere plek en in haar glorie herstellen. De hut moet dienen als ontmoetingsplaats voor iedereen en als vergaderruimte voor verenigingen.

Bedankt voor jullie inzendingen!

14-06-2022

Update 19 september: de stemronde zal wat later aanvangen dan gepland, vermoedelijk start de stemronde op 15 oktober. Kom dan zeker nog eens terug!  Tot eind mei kon je een project indienen voor het burgerbudget. In totaal werden er meer dan 20 Geelse projecten ingediend. De inzendingen zijn zeer divers, er zijn culturele en sociale projecten maar ook projecten die meer groen, veiligheid en beleving willen aanbrengen op pleintjes en straten. Ook zijn er enkele voorstellen voor nieuwe ontmoetingsplaatsen en initiatieven ingediend om meer onderlinge verbinding te creëren tussen burgers. Neem zeker een kijkje naar de ingediende projecten.  Wat volgt nu? Deze zomer bespreekt de Geelse participatieraad de projecten met de indieners en bekijkt welke klaar zijn om door te stromen naar de stemronde in september. Hierbij kan de participatieraad advies vragen aan adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen. Vanaf september kunnen Gelenaars stemmen op hun favoriete drie geselecteerde projecten.

Meer nieuws & activiteiten

Wat doet de participatieraad?

Dit burgerbudget is een initiatief van de Geelse participatieraad. Maar wat is dat nu juist en wat is de rol van deze raad?

Wat doet de participatieraad?

Burgerbudget 2022

Bepaal mee welke projecten er in Geel moeten worden uitgewerkt

1 MAART > 31 MEI

Dien jouw idee in!

TUSSEN JUNI & SEPTEMBER:

Analyse & selectie van de ideeën

TOT EN MET 15 NOVEMBER

Stem op jouw favoriete projecten!

NOVEMBER/DECEMBER:

Bekendmaking van de definitieve projecten

VANAF DECEMBER (BINNEN DE 2 JAAR):

Uitvoering van de projecten