home-page

Stel je vraag! 

Heb je een vraag voor iemand van 't Origineel?

Dat kan gaan van een praktische vraag tot een filosofische vraag, niets is te gek. 

4
0
Stel je vraag

Deze vragen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Wat zouden leerkrachten en scholen moeten doen, zodat agressief gedrag ten opzichte van leerkrachten en onderwijzend personeel stopt?
Wij merken meer en meer agressie-incidenten op in onze scholen waar wij geen raad mee weten. Een deel van die incidenten heeft te maken met het niet weten hoe omgaan met andere culturen. Hoe maken wij duidelijk wat voor ons respectvol gedrag in onze scholen en klassen betekent en wat is er nodig opdat alle ouders en leerlingen mee hun schouders zetten onder een schoolomgeving waar respect voor elkaar de basis is?
sofie D.
0 0
Log in om te stemmen
Hoe heb jij je migratie naar Geel ervaren?

Je kwam uit een ander land, een andere cultuur, een andere taal. Hoe heb je je aankomst in Geel ervaren, de eerste weken, maanden, het eerste jaar?

Wat zijn goede zaken die je hierbij hebt ervaren?

Wat maakte het moeilijk of waar liep je tegenaan? Wat zou dit kunnen verhelpen?

Patrick K.
0 0
Log in om te stemmen
Hoe kunnen (basis)scholen ouders met een migratieachtergrond beter betrekken bij de school?

Onderzoek wijst uit dat als ouders betrokken zijn bij de school en hun kind kind stimuleren om hun best te doen, de resultaten ook meestal beter zijn. Hoe kunnen scholen ouders met een migratieachtergrond beter betrekken bij de school? Hoe kunnen ze hun helpen om hun ouderlijke rol bij het helpen van hun kind met alles wat met de school te maken heeft te versterken?

Patrick K.
0 0
Log in om te stemmen
Ken je pleegzorg?

Weten jullie, volwassenen, dat wanneer je een jongere uit je familie of netwerk opvangt, je ondersteuning kan krijgen via pleegzorg? 
Weten jullie, jongeren, dat als je (tijdelijk) niet bij je ouders kan wonen en door familie of iemand die je kent, onthaald wordt thuis, je op pleegzorg beroep kan doen voor ondersteuning (bv ook pedagogisch)?
Weten jullie dat pleegzorg steeds op zoek is naar gezinnen, uit alle mogelijke gemeenschappen, om jongeren thuis te onthalen zo dat hun leefsituatie zo dicht mogelijk aanleunt bij dat van hun eigen gezin van herkomst als ze daar niet terecht kunnen?

ann v.
0 0
Log in om te stemmen