Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Stel je vraag! 

Wat zouden leerkrachten en scholen moeten doen, zodat agressief gedrag ten opzichte van leerkrachten en onderwijzend personeel stopt?

Beschrijf uw vraag in meer detail of geef extra achtergrond

Wij merken meer en meer agressie-incidenten op in onze scholen waar wij geen raad mee weten. Een deel van die incidenten heeft te maken met het niet weten hoe omgaan met andere culturen. Hoe maken wij duidelijk wat voor ons respectvol gedrag in onze scholen en klassen betekent en wat is er nodig opdat alle ouders en leerlingen mee hun schouders zetten onder een schoolomgeving waar respect voor elkaar de basis is?