De 3 vragen

Heb jij ideeën over hoe we de schoolomgeving van stedelijke basisschool de Katersberg minder druk kunnen maken? Weet jij hoe we meer ruimte kunnen maken voor kinderen? Of heb jij een idee hoe we de schoolomgeving veiliger kunnen maken? 

Geef dan jouw ideeën door van 7 tot 30 november. De stad heeft drie onderzoeksvragen opgesteld op basis van de grootste knelpunten in de schoolomgeving. Deze drie onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoe kunnen we het stilstaan en parkeren beter organiseren?
  2. Hoe kunnen we het veiliger maken voor de fietsers en voetgangers?
  3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de snelheidslimiet gerespecteerd wordt?

Uiteraard zijn ook alle andere ideeën welkom over hoe we de schoolomgeving veiliger kunnen maken.