Skip to main content
home-page

Online enquête voor evaluatie van de proefopstelling

08-02-2024

Om de proefopstelling te evalueren heeft de werkgroep een korte enquête opgesteld. U kunt deze enquête invullen tot en met 23 februari 2024. De resultaten van deze enquête vormen de basis voor de evaluatie omdat deze objectieve cijfers weergeeft. Daarom vragen we aan u om deze zeker in te vullen. Hoe meer mensen hun mening geven, hoe beter we kunnen inschatten hoe de proefopstelling werd ervaren. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt. U kunt de enquête invullen via deze link. Eind februari worden de resultaten besproken en op basis hiervan wordt beslist of aangepaste maatregelen en een eventuele twee proefopstelling nodig is.

Proefopstelling vanaf 18 september

08-09-2023

Stad Geel zet zich in voor veiligere en gezondere schoolomgevingen. Om dit doel te bereiken herbekijkt de stad elk jaar de omgeving van twee scholen. Dit jaar wordt ook SBS De Katersberg onder de loep genomen en vanaf 18 september gaat een eerste proefopstelling van start. Op 24 november 2022 kwamen ouders, buurtbewoners en leerkrachten samen om na te denken over welke stappen genomen kunnen worden om de schoolomgeving rond SBS De Katersberg veiliger te maken. Met de input van deze participatieavond gingen de stadsdiensten aan de slag en werkten een proefopstelling uit. Deze gaat in vanaf 18 september en zal later geëvalueerd worden. Welke testmaatregelen? Schoolstraat in Koppeleershoeven gedeelte tussen Katersberg en Velodroomstraat In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat een korte tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord “schoolstraat”. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 15.00 en 15.30 uur Woensdag: tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 12.05 en 12.35 uur Uitzonderingen: Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden. Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens de hierboven aangegeven uren. Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden.   Enkelrichting in Koppeleershoeven, gedeelte tussen Katersberg en Badstraat De straat wordt enkelrichting in de richting van de Badstraat. Er mag enkel geparkeerd worden aan de rechterkant van de rijbaan. Parkeren in Katersberg verboden tussen Koppeleershoeven en Dr.- Van de Perrestraat Parkeren wordt verboden aan beide zijden van de rijweg. Er mag enkel nog geparkeerd worden in de parkeervakken. Zone 30 verandert De zone 30 schoolomgeving wordt verkleind (omwille van de schoolingang langs Koppeleershoeven) en er komen bijkomende zone 30 borden aan de linkerkant van de weg.   Evaluatie testmaatregelen Positieve en negatieve ondervindingen mag je steeds doorgeven aan de school of het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad (014 56 62 50 of grondgebiedszaken@geel.be). In januari volgt een enquête om de proefopstelling te evalueren. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt.   Meer weten? Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.    

Constructieve participatieavond op 24 november 2022

25-11-2022

Op 24 november 2022 vond een participatieavond plaats rond mobiliteit in de schoolomgeving van SBS De Katersberg. 16 personen, zowel ouders, buurtbewoners als leerkrachten, namen deel aan de avond.  Na een powerpointpresentatie met een toelichting over het doel van het project, de inpassing bij de werken van de school en de resultaten van de kinderbevraging, werd er in drie groepjes gewerkt rond de drie onderzoeksvragen. Er werd duchtig nagedacht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Nadien stelden de groepjes hun ideeën aan elkaar voor om zo de context van hun voorstellen mee te geven. Tijdens de pauze konden de deelnemers hun stem uitbrengen op de verschillende voorstellen. De stemmen werden geteld en de voorstellen met de meeste stemmen werden verder besproken. Dit gebeurde met de volledige groep zodat iedereen op elkaars reacties kon inpikken. Het was een zeer constructieve avond met veel bruikbare ideeën waar de werkgroep verder mee aan de slag gaat de komende maanden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de school, de politie en de stad. Op Idee voor Geel werden er geen voorstellen gegeven door ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Hierdoor kan de werkgroep zich enkel baseren op de ideeën die tijdens de participatieavond naar voren kwamen. Zo kan in het voorjaar van 2023 een proefopstelling op het terrein geplaatst worden. 

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Veilige schoolomgeving SBS De Katersberg

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken