home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Constructieve participatieavond op 24 november 2022

Op 24 november 2022 vond een participatieavond plaats rond mobiliteit in de schoolomgeving van SBS De Katersberg. 16 personen, zowel ouders, buurtbewoners als leerkrachten, namen deel aan de avond. 

Na een powerpointpresentatie met een toelichting over het doel van het project, de inpassing bij de werken van de school en de resultaten van de kinderbevraging, werd er in drie groepjes gewerkt rond de drie onderzoeksvragen. Er werd duchtig nagedacht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Nadien stelden de groepjes hun ideeën aan elkaar voor om zo de context van hun voorstellen mee te geven. Tijdens de pauze konden de deelnemers hun stem uitbrengen op de verschillende voorstellen.

De stemmen werden geteld en de voorstellen met de meeste stemmen werden verder besproken. Dit gebeurde met de volledige groep zodat iedereen op elkaars reacties kon inpikken.

Het was een zeer constructieve avond met veel bruikbare ideeën waar de werkgroep verder mee aan de slag gaat de komende maanden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de school, de politie en de stad. Op Idee voor Geel werden er geen voorstellen gegeven door ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Hierdoor kan de werkgroep zich enkel baseren op de ideeën die tijdens de participatieavond naar voren kwamen. Zo kan in het voorjaar van 2023 een proefopstelling op het terrein geplaatst worden. 

Deel op facebook
Deel op twitter