home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
8 sep

Proefopstelling vanaf 18 september

08-09-2023

Stad Geel zet zich in voor veiligere en gezondere schoolomgevingen. Om dit doel te bereiken herbekijkt de stad elk jaar de omgeving van twee scholen. Dit jaar wordt ook VBS De Regenboog onder de loep genomen en vanaf 18 september gaat een eerste proefopstelling van start.

Op 2 februari 2023 kwamen ouders, buurtbewoners en leerkrachten samen om na te denken over welke stappen genomen kunnen worden om de schoolomgeving rond VBS De Regenboog veiliger te maken. Met de input van deze participatieavond gingen de stadsdiensten aan de slag en werkten een proefopstelling uit. Deze gaat in vanaf 18 september en zal later geëvalueerd worden.

Welke testmaatregelen?

Kapelstraat wordt fietsstraat

Regels in een fietsstraat:

De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen. Fietsers mogen auto’s links inhalen. Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

 

Aangepaste voorrangsregeling op het kruispunt Kapelstraat x Holven x Groenstraat

Om de verkeerssituatie in lijn te brengen met de andere kruispunten van Groenstaat, wordt de as Groenstraat – Kapelstraat de voorrangsweg. Het verkeer in Holven moet voorrang verlenen.

Aanpassing parkeerplaatsen in Kapelstraat

De parkeerplaatsen net voor de school verdwijnen om conflicten met fietsers of voetgangers te vermijden. De andere parkeerplaatsen in de straat worden afgebakend met witte hoekjes zodat het duidelijk is waar je mag parkeren.

Aanpassingen op de parking en het plein

Om het zicht op de straat vanop de parking te verbeteren, neemt stad Geel twee maatregelen:

Het stratenplanbord op het plein wordt naar achter verplaatst. De eerste parkeerplaatsen aan beide zijden op de parking kan men niet meer gebruiken en verdwijnen.

Deze 2 maatregelen verbeteren het zicht op de straat als je van de parking komt gereden.

De fietsenstalling die tegen de kerk staat, belemmert de doorgang voor ouders en kinderen. De fietsenstalling krijgt een nieuwe plaats op de parking.

Evaluatie testmaatregelen

Positieve en negatieve ondervindingen mag je steeds doorgeven aan de school of het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad (014 56 62 50 of grondgebiedszaken@geel.be). In januari volgt een enquête om de proefopstelling te evalueren. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt.

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.