home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Stad voert dynamische enkelrichting in de Groenenheuvel in

07-06-2024

Vanaf 1 september voert stad Geel in de Groenenheuvel, het gedeelte tussen de Burgstraat en de Hollestraat, een dynamische enkelrichting in. De straat zal tijdens dezelfde uren als de schoolstraat enkelrichting zijn, terwijl deze daarbuiten in beide richtingen toegankelijk zal zijn. Dit wordt aangegeven met dynamische borden die oplichten tijdens de uren waarop dit van kracht is.

Met deze maatregel wil de stad tegemoetkomen aan de bezwaren van de bewoners en tegelijkertijd de veiligheid rond de school waarborgen. Veiligheid blijft een prioriteit, ook na afloop van het project ‘Veilige schoolomgeving’.

Leerproces

De huidige verkeerssituatie rond de school is al ruim twee jaar in werking. Tijdens het participatietraject gaven buurtbewoners aan dat zij de enkelrichting in de Groenenheuvel alleen tijdens de schooluren of de uren van de schoolstraat wilden invoeren. Na overleg met de politie en toetsing aan de wegcode, bleek dit toen praktisch niet haalbaar.

Het inrichten van veilige schoolomgevingen is echter een leerproces. We leren niet alleen van onze eigen projecten, maar ook van succesvolle ervaringen uit andere steden en gemeenten. Recentelijk hebben we positieve resultaten vernomen van een proefproject in Mortsel, waar een enkelrichting binnen bepaalde tijdsvensters werd ingevoerd. Dit project kreeg een positieve evaluatie omdat het tijdens drukke momenten verkeer weghoudt van schoolroutes. Daarom willen we deze aanpak ook invoeren voor de enkelrichting in de Groenenheuvel.

Concrete Planning

Dit schooljaar blijft de huidige opstelling van kracht. Op 1 juli wordt de Groenenheuvel weer dubbelrichting en vanaf 1 september schakelen we over naar de dynamische enkelrichting. De dynamische borden zijn ondertussen besteld en zullen voor het begin van het volgende schooljaar geplaatst worden.

De stad dankt alle bewoners voor hun medewerking en betrokkenheid bij het creëren van een veilige schoolomgeving.

Definitieve invoering maatregelen

25-02-2022

Sinds 13 september was er een tweede proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in december geëvalueerd: de jeugddienst heeft opnieuw een kinderbevraging gedaan en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat men de proefopstelling positief vindt: 72% vindt het veiliger, 78% vindt de proefopstelling goed.  20% van de kinderen geeft aan dat ze op een andere manier naar school komen, dit is vooral merkbaar bij de kinderen die dichterbij wonen. Ze vinden het goed dat de auto’s weg zijn maar ze storen zich erg aan de auto’s die er nog wel komen. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kan je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

Bij de enquête zien we dat de gemiddelde tevredenheid 6,3/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 6,75/10.  We zien in de cijfers dat er toch wel een (beperkte) modal shift is gerealiseerd.

Bij de vraag naar definitieve inrichting van bepaalde maatregelen, krijgen de fietszone, de enkelrichting Groenenheuvel en Burgstraat volledig schoolstraat meer dan 50%. De kiss and ride zones in Logen en Rijn scoren niet zo goed.

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 21 februari voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij hebben beslist om vanaf 7 maart als volgt verder te gaan met het project:

Volgende maatregelen blijven behouden en worden definitief:

Burgstraat volledig schoolstraat bij begin en einde van de school (de vergunningen blijven geldig) Enkelrichting in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat Enkel rechts parkeren toelaten in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat Fietszone samenvallend met zone 30 Gebruik van de parking van de chiro en het ontmoetingscentrum als veilig alternatief

Volgende maatregelen worden afgeschaft

kiss and ride zones op Rijn en Logen  Nieuwsbrief en extra info

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezen. Hierin staan nog wat extra tips vermeld.

Zeer interessant zijn ook de studies en rapporten rond schoolstraten die u kan terugvinden op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Veilige schoolomgeving SBS de Burgstraat

Het project verloopt in enkele fases voor het in uitvoering gaat.