• SBS de Burgstraat

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Veilige schoolomgeving SBS de Burgstraat

Het project verloopt in enkele fases voor het in uitvoering gaat.