home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Definitieve invoering maatregelen

25-02-2022

Sinds 13 september was er een tweede proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in december geëvalueerd: de jeugddienst heeft opnieuw een kinderbevraging gedaan en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat men de proefopstelling positief vindt: 72% vindt het veiliger, 78% vindt de proefopstelling goed.  20% van de kinderen geeft aan dat ze op een andere manier naar school komen, dit is vooral merkbaar bij de kinderen die dichterbij wonen. Ze vinden het goed dat de auto’s weg zijn maar ze storen zich erg aan de auto’s die er nog wel komen. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kan je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

Bij de enquête zien we dat de gemiddelde tevredenheid 6,3/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 6,75/10.  We zien in de cijfers dat er toch wel een (beperkte) modal shift is gerealiseerd.

Bij de vraag naar definitieve inrichting van bepaalde maatregelen, krijgen de fietszone, de enkelrichting Groenenheuvel en Burgstraat volledig schoolstraat meer dan 50%. De kiss and ride zones in Logen en Rijn scoren niet zo goed.

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 21 februari voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij hebben beslist om vanaf 7 maart als volgt verder te gaan met het project:

Volgende maatregelen blijven behouden en worden definitief:

Burgstraat volledig schoolstraat bij begin en einde van de school (de vergunningen blijven geldig) Enkelrichting in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat Enkel rechts parkeren toelaten in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat Fietszone samenvallend met zone 30 Gebruik van de parking van de chiro en het ontmoetingscentrum als veilig alternatief

Volgende maatregelen worden afgeschaft

kiss and ride zones op Rijn en Logen  Nieuwsbrief en extra info

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezen. Hierin staan nog wat extra tips vermeld.

Zeer interessant zijn ook de studies en rapporten rond schoolstraten die u kan terugvinden op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nieuwe proefopstelling vanaf 13 september 2021

06-09-2021

Sinds februari 2021 waren er in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat testmaatregelen van kracht in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden op het einde van het schooljaar op een evaluatieavond besproken en worden nu bijgestuurd. Vanaf 13 september gaat de nieuwe proefopstelling van start tot aan de kerstvakantie.

Over het algemeen waren de reacties op de eerste proefopstelling positief. Uit de bevraging bij de kinderen en ouders blijkt dat er meer kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen de afgelopen maanden. De schoolomgeving wordt als rustiger en veiliger ervaren. Er werd ook meermaals geopperd door de ouders om nog ambitieuzer te zijn en de schoolstraat nog uit te breiden.

Niet alle maatregelen werden positief beoordeeld. Zo blijft er een gevaarlijk conflictpunt tussen fietsers en linksafdraaiende auto’s op het kruispunt Burgstraat met Groenenheuvel. Ook is er geen veilige oversteek vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en werd er gevaarlijk geparkeerd in de bocht van Groenenheuvel. Vandaar dat er beslist werd om vanaf 13 september 2021 een nieuwe proefopstelling in te voeren.

Wat blijft er behouden? De fietszone werd positief geëvalueerd en blijft dus behouden. Ook het rechts parkeren in Groenenheuvel blijft, alleen mag er (zoals vroeger) niet meer in de bocht geparkeerd worden. De enkelrichting in een deel van Groenenheuvel blijft. Wat verandert er vanaf 13 september?

Het concept schoolstraat wordt uitgebreid naar de volledige Burgstraat. Dit betekent dat de straat ’s morgens en ‘s avonds volledig wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Groenenheuvel blijft daardoor enkelrichting omdat er anders keerbewegingen in de buurt van de school gemaakt moeten worden door auto’s, wat niet veilig is.

Door deze maatregelen is de volledige schoolbuurt dus autovrij. De bewoners van Burgstraat en Groenenheuvel (tot aan Hollestraat) kunnen wel een vergunning aanvragen voor het in-en uitrijden van de straat tijdens de schoolstraaturen (ma, di, do en vrij: van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.00 tot 15.30 uur en woe: van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.05 tot 12.35 uur). 

Ondersteunende maatregelen Er komt een veilige oversteek vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en omgekeerd door middel van extra stoepverharding en een zebrapad. Om het afzetten van leerlingen (enkel stilstaan en niet parkeren) in de buurt van de school te vergemakkelijken, worden er kiss & ride zones voorzien op Logen en Rijn. Voor ouders die willen parkeren om hun kinderen mee naar school te begeleiden is er een afspraak met de Chiro St. Dimpna en het ontmoetingscentrum dat de asfaltvlakte op hun terrein langs de Logen gebruikt mag worden om te parkeren. Dit is ongeveer 300 meter wandelen tot aan de schoolpoort. Op Logen kunnen de kinderen veilig oversteken bij de gemachtigd opzichter aan Burgstraat. Ter vergelijking: vanaf het kruispunt Hollestraat – Groenenheuvel is het ook 300 meter wandelen. De parking van Delhaize kan ook gebruikt worden maar dit is verder wandelen, ongeveer 400 meter. De parking van de Chiro is dus het dichtstbijzijnde veilige alternatief om te parkeren.

Deze nieuwe proefopstelling zal lopen tot aan de kerstvakantie met een evaluatie in de eerste helft van december.

Nieuwsbrief

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezen. Opgelet, de uren van de schoolstraat staan fout vermeld in de nieuwsbrief. Het zijn de uren hierboven vermeld, die van toepassing zijn. De school wijzigde de schooluren en daardoor zijn ook de uren van de schoolstraat gewijzigd ten opzichte van het voorjaar.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Veilige schoolomgeving SBS de Burgstraat

Het project verloopt in enkele fases voor het in uitvoering gaat.