Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Dien jouw project in voor 15 maart!

Na een succesvolle eerste editie in 2022 geeft de stad opnieuw 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Dankzij het burgerbudget krijg je een financieel duwtje in de rug om jouw idee te realiseren voor een betere of aantrekkelijkere buurt of stad. Dien jouw voorstel in tot 15 maart.

Succesvolle eerste editie

In 2022 dienden enthousiaste Gelenaars 26 projecten in. Daarvan gingen elf projecten, die aan de criteria (bv. haalbaarheid) voldeden, door naar de stemronde. Na een stemronde door inwoners koos de participatieraad uiteindelijk zeven projecten die budget ontvingen. Hierbij hield de participatieraad rekening met deze criteria: het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. Dit jaar wordt de participatieraad, tijdelijk voor de duur van het project burgerbudget, uitgebreid met twaalf inwoners die via loting worden bepaald. Zo wil de stad nog meer burgers betrekken bij de keuze van de projecten.

De projecten uit 2022 ‘tuin van Larum’, ‘Zammelse hut’, ‘Integration Foodtruck’ en ‘Geel is goud waard' (= bloembollen in Sint-Dimpna) zijn al gerealiseerd.
De ‘Velodroom’, ‘Heikneuterswandeling’ en ‘ontmoetingsplaats Brigandshof’ krijgen binnenkort vorm.

Geef Geel ook jouw kleur!

Heb jij ook een tof idee om je buurt aangenamer te maken of een voorstel dat bijdraagt aan een aantrekkelijkere stad? Zie je het bovendien zitten om zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf te zorgen voor de realisatie van je project (bv. aannemers contacteren)? Aarzel dan niet om jouw projectvoorstel in te dienen! Gaandeweg kan jouw project uitgroeien tot een haalbare actie waar verschillende buurtbewoners of organisaties mee hun schouders onder zetten. De stad zorgt voor administratieve ondersteuning en een klankbord voor advies.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een persoon, een vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel kunnen het burgerbudget aanvragen. Bij een minderjarige indiener moet minstens één meerderjarige toezicht houden op de realisatie.

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

Je project moet plaatsvinden op het grondgebied van Geel, duurzaam zijn en het algemeen belang dienen. Het gaat niet over het organiseren van buurtfeesten of tijdelijke activiteiten. Initiatieven met een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking. Het project moet passen binnen de bevoegdheden van de stad Geel. Je moet je project binnen twee jaar uitvoeren.

Hoe jouw project indienen?

Je dient je voorstel via het formulier.

Deel op facebook