home-page
Deel op facebook
Nieuws

Geelse primeur: Burgerjury beslist mee welke zeven projecten burgerbudget ontvangen

11-06-2024

Via het ‘burgerbudget’ geeft stad Geel 100 000 euro aan vernieuwende acties van Gelenaars. Van de zeventien ingediende projecten gingen er na een screening elf naar de stemronde. Wel 1258 Gelenaars brachten hun stem uit. De Geelse participatieraad koos nu zeven projecten die budget ontvangen van de stad. Voor deze keuze werd de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een Kempische primeur.

Gelenaars vanaf 10 jaar konden tussen 19 april en 19 mei stemmen voor hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Een project moest minstens 100 stemmen halen, om door te mogen gaan. De participatieraad moest uit al deze waardevolle projecten kiezen welke ook effectief uitgevoerd mogen worden. Geen gemakkelijke keuze, zo bleek uit de eerste editie van het burgerbudget in 2022. Daarom werd deze tweede editie de participatieraad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, een primeur voor de Kempen. Twaalf Gelenaars uit de verschillende deeldorpen werden geloot om de keuze te helpen maken. 

De maatschappelijke meerwaarde, de laagdrempeligheid, de duurzaamheid, de potentiële doelgroep(en), de kostprijs en een goede spreiding over de deeldorpen. Dat waren de uitgangspunten om tot een goede keuze te komen.

Zeven projecten krijgen binnenkort vorm

De projectindieners ontvangen budget van de stad, maar moeten zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van hun project.

De geselecteerde projecten:

3 B’s: Bijen, Bomen en Bloemen
Bijenbond ’t Geels Bieke wil de bijenhal op de site van de Astortoren (Klein Veldekens) voorzien van bloemen, struiken en bomen. Deze groene omgeving is niet alleen nuttig voor de bijen, maar vormt ook een stilteplekje voor mensen die daar nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig observeren.
Stelen ontmoet Stelen
Tijdens de zomermaanden organiseren enthousiaste Stelenaren opnieuw een ‘PopUpcafé’ aan de voormalige Chiro-barak op het Stelens pleintje. Vanuit die gezellige ontmoetingsmomenten groeide de vraag bij verschillende Stelense verenigingen en buurtbewoners om een petanquebaan of pingpongtafel te plaatsen om samen te spelen.
Stip: de kern van Punt
Deeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een sfeervol park waar buren gezellig kunnen samenkomen of genieten van de rust. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue … Groene Verbinding
Buurtbewoners willen de Holvenstraat tussen het station en de Merelstraat transformeren naar een echte ‘tuinstraat’. Een groene en aangename straat waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Ze legden al geveltuintjes aan, maar willen nog een stap verder gaan met meer bloembollen en plantgoed, zitmeubilair en klimplantgeleiders in boogvorm. Zo wordt het een nog fijnere buurt voor wie er woont of passeert. Grot van Ten Aard
Landelijke Gilde Ten Aard wil het park aan de grot van Ten Aard multifunctioneel maken zodat alle verenigingen dit kunnen gebruiken als ontmoetingsplaats of speelzone. Er komen ook buitenklassen voor de school. Bezoekers en passanten zullen er kunnen uitrusten op nieuwe banken en genieten van extra struiken en bloemen. Toontje Bel 2.0
In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius, oftewel ‘Toontje’ – de patroonheilige van de huisdieren. De enthousiastelingen van de gloednieuwe Toontjesgilde willen met dit project Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. Heel Geel mag fier zijn op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel. Pannakooi Beekhoek
Op het terrein van KFC Beekhoek droomt de jongerenraad van FC Beekhoek van een ‘pannakooi’ met de nieuwste faciliteiten voor een optimale speelervaring. In deze voetbalkooi kunnen jongeren samenkomen, hun voetbalskills verbeteren en plezier beleven op een sportieve manier. De pannakooi wordt publiek toegankelijk voor iedereen uit de buurt.

Meer info over het burgerbudget, de verschillende projecten in de stemronde en het volledige subsidiereglement is te vinden op www.ideevoorgeel.be/burgerbudget.

Marlon Pareijn, schepen van participatie:

“In Geel zetten we sterk in op participatie. Gelenaars kunnen ideeën indienen via het participatieplatform ideevoorgeel.be. De participatieraad bekijkt of deze ideeën kunnen passen in het meerjarenplan. Het burgerbudget gaat nog een stap verder: inwoners kunnen hiermee zelf hun voorstel realiseren. Deze editie van het burgerbudget hebben we voor het eerst ook gewerkt met een burgerjury, een unicum in de Kempen. Een zeer geslaagd proefproject! We verhoogden hiermee de betrokkenheid van de Gelenaar en kwamen we tot een breed gedragen beslissing. Zowel de participatieraad als de burgerjury waren zeer enthousiast over deze versterking om het burgerbudget toe te wijzen. De deelnemers apprecieerden het enorm dat ze hun zegje mochten komen doen. Ook de groepsdynamiek zat heel goed. Elk project werd gewikt en gewogen en zo kwamen sommigen los van hun eerste keuze.”

Anna Goelen (15), deelnemer burgerjury:

“Ik ontving een brief om in de burgerjury te zitten om het burgerbudget te kiezen. Ik kende het burgerbudget niet maar twijfelde niet om me kandidaat te stellen. Vaak nemen jongeren niet de kans om van zich te laten horen, deze kans kon ik dan ook niet laten liggen. Het waren twee intense voormiddagen. Eerst zijn alle projectindieners hun project komen voorstellen en dan hebben we de knoop moeten doorhakken. Niet gemakkelijk om te kiezen tussen al die mooie projecten voor Geel, maar we konden maar € 100 000 uitgeven. Dankzij de interactieve aanpak, hebben we eigenlijk bijna met consensus het budget kunnen toewijzen aan de zeven projecten. Jammer dat we niet wat meer geld hadden om ook de andere projecten uit te kunnen voeren. Misschien voor een volgende editie? Dan mogen ze mij alvast opnieuw vragen om in de jury te zitten!”

26 apr

Burgerjury mag mee beslissen over Burgerbudget

26-04-2024
Tijdens de tweede editie van het Geelse Burgerbudget zal een burgerjury mee bepalen welke projectindieners budget ontvangen om hun project zelf te kunnen uitvoeren. De stad nodigde hiervoor 1200 inwoners per brief uit om zich kandidaat te stellen. Hieruit zal de stad twaalf juryleden loten, één per deeldorp. Heb je een uitnodigingsbrief ontvangen? Stel je dan kandidaat voor 12 mei!

Projecten voor en door Gelenaars

Via het Burgerbudget kunnen Gelenaars mee aan de toekomst van hun stad bouwen. Nog tot 19 mei kunnen Gelenaars vanaf 10 jaar stemmen op hun drie favoriete projecten via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Ontdek hier de elf projecten.
Projecten met meer dan 100 stemmen gaan door naar de beslissende ronde. Daarin zal de participatieraad, aangevuld met een gelote burgerjury, het budget van 100 000 euro toewijzen. Willekeurig gekozen inwoners van Geel krijgen dus de kans om samen met de participatieraad te beslissen welke projecten uiteindelijk budget zullen ontvangen. Daarmee kunnen de projectindieners zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren.

De burgerjury praktisch

Om de burgerjury samen te stellen, verstuurde de stad eind april 1200 uitnodigingen, 100 per deeldorp, naar Gelenaars vanaf 14 jaar. Uit alle kandidaten die zich opgeven om deel te nemen aan dit unieke proces, loot de stad uit elk deeldorp (minstens) één kandidaat. De burgerjury zal samen met de participatieraad, verspreid over twee voormiddagen, een geïnformeerde beslissing maken. De burgerjury zal tijdens de eerste voormiddag op een laagdrempelige manier kennismaken met de participatieraad, het burgerbudget en de projecten die 100 stemmen haalden. Tijdens de tweede voormiddag zal de burgerjury met deze opgedane kennis samen met de participatieraad de uitdaging aangaan om de 100 000 euro te verdelen.


Uitnodigingsbrief ontvangen? Stel je kandidaat vóór 12 mei!

Het burgerbudget is er voor en door de Gelenaar. Met de aanvulling van de burgerjury wil Geel de keuze voor het burgerbudget versterken. Dus ontvang je een uitnodiging en kun je je vrijmaken, aarzel dan niet om deel uit te maken van dit unieke traject.

19 apr

Burgerbudget: Stem op jouw drie favoriete projecten!

19-04-2024

In 2024 geeft stad Geel 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Tussen 22 januari en 15 maart dienden enthousiaste Gelenaars 17 projecten in. De participatieraad bekeek de haalbaarheid van de verschillende ideeën en toetste deze af aan de voorwaarden. Elf projecten blijven nu over. Vanaf 19 april kun je een maand stemmen op jouw drie favoriete projecten. Zo bepaal je mee welke projecten doorstoten naar de definitieve selectieronde door de participatieraad. Wie krijgt jouw stem?

Projecten voor en door Gelenaars
Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van de stad bouwen. Inwoners kunnen projecten indienen en mee stemmen op de voorstellen. De stad stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor de uitwerking van ingediende projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Gelenaars.

Stemmen van 19 april tot 19 mei
Alle Gelenaars vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen tussen 19 april en 19 mei via het platform www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Je moet op drie verschillende projecten stemmen. Een project met minstens 100 unieke stemmen komt in aanmerking voor uitvoering.
Als er niet voldoende budget is om alle voorstellen uit te voeren, beslist de participatieraad op basis van het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. Voor deze beslissing breidt de participatieraad tijdelijk uit met twaalf extra inwoners via loting.
Eind juni maakt de stad bekend welke projecten budget ontvangen. Daarmee kunnen de projectindieners zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren. Een stadsmedewerker begeleidt het project. De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van het project.

Wie krijgt jouw stem?
Stad Geel beter, leefbaarder of aantrekkelijker maken. Dat hebben de indieners van de elf overblijvende projecten voor ogen. Op www.geel.be/burgerbudget vind je meer informatie over elk van deze projecten. Hieronder een samenvatting:

Groene Doelen
Het grasveld tussen de school Sint Aloysius en de sporthal De Doelen verdient een opwaardering. De ouderraad Sint Aloysius hoopt dat dit grasveld midden in de stad kan uitgroeien tot een buurtparkje dat een oase van rust en groen biedt om te ontspannen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Een groene ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, de leerlingen van de school, de St.-Aloysiusscouts …

Sport Spel en Zandbak
Op de grote wei vol speelnatuur naast VBS De Toverboom droomt de school van een omboorde zandbak van 5 op 10 meter. Groot en klein kan deze ruime zandbak gebruiken. De zandbak is er niet alleen voor de leerlingen. Ook kinderen uit de buurt en jeugdbewegingen mogen er naar hartenlust komen spelen. 3B’s: bijen, bomen en bloemen
Bijenbond ’t Geels Bieke wil de bijenhal op de site van de Astortoren (Klein Veldekens) voorzien van bloemen, struiken en bomen. Deze groene omgeving is niet alleen nuttig voor de bijen, maar vormt ook een stilteplekje voor mensen die daar nood aan hebben. Vanuit een ‘kijktunnel’ kunnen bezoekers de noeste werksters veilig observeren. Stelen ontmoet Stelen
Tijdens de zomermaanden organiseren enthousiaste Stelenaren opnieuw een ‘PopUpcafé’ aan de voormalige Chiro-barak op het Stelens pleintje. Vanuit die gezellige ontmoetingsmomenten groeide de vraag bij verschillende Stelense verenigingen en buurtbewoners om een petanquebaan of pingpongtafel te plaatsen om samen te spelen. Speelbos Sas 9
Een speelbos aan Sas 9 met hindernissenparcours moet de plek worden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zich ten volle kunnen uitleven. Zo willen de Koninklijke Marinekadetten extra uitdagende speelruimte creëren die de jeugd aanzet tot bewegen. Een leuke bestemming om naar toe te fietsen of wandelen! Grot van Ten Aard
Landelijke Gilde Ten Aard wil het park aan de grot van Ten Aard multifunctioneel maken zodat alle verenigingen dit kunnen gebruiken als ontmoetingsplaats of speelzone. Er komen ook buitenklassen voor de school. Bezoekers en passanten zullen er kunnen uitrusten op nieuwe banken en genieten van extra struiken en bloemen.  Stip, de kern van Punt 
Deeldorp Punt mist een dorpskern. De verenigingen van Geel-Punt willen samen de tuin van de lege pastorij naast de parochiezaal omtoveren tot een sfeervol park waar buren gezellig kunnen samenkomen of genieten van de rust. Een leuke, groene ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een petanquebaan, barbecue … Toontje Bel 2.0 
In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius, oftewel ‘Toontje’ – de patroonheilige van de huisdieren. De enthousiastelingen van de gloednieuwe Toontjesgilde willen met dit project Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost geven. Heel Geel mag fier zijn op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel. Pannakooi Beekhoek 
Op het terrein van KFC Beekhoek droomt de jongerenraad van FC Beekhoek van een ‘pannakooi’ met de nieuwste faciliteiten voor een optimale speelervaring. In deze voetbalkooi kunnen jongeren samenkomen, hun voetbalskills verbeteren en plezier beleven op een sportieve manier. De pannakooi wordt publiek toegankelijk voor iedereen uit de buurt. Groene verbinding 
Buurtbewoners willen de Holvenstraat tussen het station en de Merelstraat transformeren naar een echte ‘tuinstraat’. Een groene en aangename straat waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Ze legden al geveltuintjes aan, maar willen nog een stap verder gaan met meer bloembollen en plantgoed, zitmeubilair en klimplantgeleiders in boogvorm. Zo wordt het een nog fijnere buurt voor wie er woont of passeert. Fietsen zonder leeftijd 
Fietsen is voor iedereen en alle leeftijden, ook in Geel. Personen die begeleiding nodig hebben tijdens het fietsen moeten ook ten volle kunnen genieten van Geel. Dankzij een duofiets en een rolstoelfiets krijgen minder mobiele mensen opnieuw ‘fietsgeluk’, het plezier van een stukje fietsen met het heerlijke gevoel van wind in de haren.

Zes andere ingediende projecten werden niet weerhouden omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van het burgerbudget of omdat het idee nog te weinig uitgewerkt was.

Meer info over het burgerbudget, de verschillende projecten en het volledige subsidiereglement vind je op www.geel.be/burgerbudget.

7 mrt

Inspirerend voorbeeld: Heikneuterswandeling

12-03-2024

Tijdens de vorige editie van het Burgerbudgert in 2022 diende Greet Vandeperre het project ‘Plezante Heiknuiterswandeling’ in. Ze vertelt hoe dit project verbinding creëert in Winkelomheide. 

Greet Vandeperre: “Met de ‘plezante heiknuiterswandeling’ willen we mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee willen we vanuit de vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. En daar zijn we in geslaagd. We vonden het wel heel leuk dat er heel wat mensen die anders niet betrokken zijn bij het verenigingsleven in ons dorp toch wilden meewerken aan dit project. Iedereen in Winkelomheide is op de hoogte gebracht van deze actie en hierdoor hebben we verbinding gecreëerd rond een positief thema.

Wandelparcours in opbouw

"Hoe ver staan we nu? We hebben al veel overlegd om een kindvriendelijk, speels en informatief parcours uit te werken met belevingsmomenten. Speelpleintjes en natuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen worden verbonden en toegankelijker gemaakt. We hebben ook veel nieuwe dingen over Winkelomheide ontdekt zoals de aanwezigheid van een bever en ijsvogeltjes in ons dorp en interessante weetjes over de oorlogstijd hier. Het wandelparcours is nu klaar, we zijn nu bezig om de concrete uitvoering te regelen zoals wegwijzers, informatieborden en belevingselementen aankopen. We hebben ook een figuurtje ‘de Heiknuiter’ ontwikkeld als logo. Bedoeling is dat alles klaar is tegen september 2024."

Tips voor nieuwe projectvoorstellen

“Ik zou het zeker aanraden om een voorstel voor je eigen buurt in te dienen. Het creëert verbinding en brengt extra beleving in de buurt, het voedt de positiviteit. Een tip: ga op voorhand al samen zitten met enkele mensen en maak het plan al redelijk concreet. En geef niet op als je onverwachte obstakels tegenkomt. Zo hadden wij niet verwacht dat het soms onmogelijk is om bepaalde doorgangen te creëren door afgesloten trage wegen. Maar uiteindelijk hebben we toch een mooi parcours kunnen uitwerken. Tot nu toe kregen we veel toffe reacties. Mensen vinden het fijn dat Winkelomheide positief in beeld komt.”

8 mrt

Inspirerend voorbeeld: herlocatie Zammelse hut

12-03-2024

De hut die in 1986 werd gebouwd als symbool voor de hut waarnaar Sint-Dimpna vluchtte, moet uit het Zammels broek weg door plannen. Het Zammelse hut-comité wil deze hut verhuizen naar een andere plek en in haar glorie herstellen. De hut moet dienen als ontmoetingsplaats voor iedereen en als vergaderruimte voor verenigingen. In 2022 ontving het comité hiervoor geld vanuit het Burgerbudget.

Liesbeth Lievens vertelt enthousiast over hun project:

Tijd voor de afwerking

"Begin augustus is de bouw gestart. Nu zitten we in de afwerkingsfase: laatste leemlaag aanbrengen, verven, verwarming/airco installeren, elektriciteit, keukeninrichting, verlichting, toog ... We gaan ook nog Dimpna-accenten aanbrengen, een tijdscapsule ingraven en de inrichting rolstoelvriendelijk maken. Ik vond het een zeer boeiend, leerrijk en uitdagend traject. Je doet er een boel mensenkennis mee op en ontmoet veel nieuwe mensen."

Ontmoetingsplaats voor iedereen

"Ons project bracht zeker het een en ander teweeg. Mensen kwamen zich spontaan aanbieden om een handje toe te steken. Onze Facebookpagina telt 800 volgers, mensen die het reilen en zeilen van de opbouw volgen. Natuurlijk zijn er ook mensen die nog wat warm moeten lopen voor het nieuwe concept van de hut. Toch merken we dat veel Zammelaars, Gelenaars en mensen buiten onze stadsgrenzen ons project positief ervaren en enthousiast reageren op onze plannen. We willen van de hut een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats maken voor iedereen die er wil van gebruikmaken en er diverse activiteiten organiseren."

Geef je eigen idee vorm

"Het burgerbudget is een geweldig initiatief van de stad. Het geeft iedere Gelenaar de gelegenheid om zijn idee vorm te geven en de mogelijkheid om het uit te voeren. De samenwerkingen die wij hierdoor opbouwden en ervaarden, vinden we formidabel. Mensen hebben écht nog ‘goodwill’ en een goed hart. Door het burgerbudget kunnen initiatieven uitgevoerd worden waar het bestuur misschien niet direct zicht op had. Projecten die door Gelenaars samen gerealiseerd worden, dat schept een band met elkaar."

Tips voor nieuwe project-indieners

"Vorm een team met mensen die dezelfde visie over het project en dezelfde werkethiek delen. Zorg voor een goed onderbouwd netwerk wanneer je voor zo’n groot project als het onze kiest. Bepaal duidelijk vooraf wat je doelstellingen zijn op welke termijn en wie welke taken op zich neemt. Maar vooral, vergeet niet dat iedereen die aan een project via het Burgerbudget meewerkt dit vrijwillig en belangeloos doet. Vooraf een einddatum vastleggen, is zinloos; onverwachte gebeurtenissen kom je toch wel tegen. Maar als we één gouden tip mogen geven: doe zeker mee!"

 

           

12 mrt

Inspirerend voorbeeld: Geel is goud waard

12-03-2024

Enkele mensen uit de omgeving van Sint-Dimpna ontvingen in 2022 burgerbudget voor hun project 'Geel is goud waard'. Dankzij bloembollen in de voortuinen in de buurt willen ze elk jaar visueel verbinding creëren met elkaar in het kader van hun buurtzorgproject. Voor dit buurtzorgproject nemen één of meerdere mensen deel vanuit Koeneind, Malosewaver, Schrans en Zandstraat, met ondersteuning van de deskundige buurtzorg van stad Geel. Bedoeling is om buren met elkaar te verbinden, ouderen langer thuis te laten wonen en zorg toegankelijker maken.

Jody Pauwels vertelt over dit project:

"Ons project 'Geel is goud waard' is ondertussen gerealiseerd. Er waren heel wat positieve reacties. We hebben de bloembollen uitgedeeld met een oproepbrief voor vrijwilligers. Bij wie thuis was, deden we een korte of lange babbel. De mensen reageerden heel enthousiast over ons initiatief van buurtzorg. Aan enkele buren konden we de seniorengids overhandigen, we kregen zicht op de activiteiten die er ooit al georganiseerd werden in de buurt. Kortom we legden fijne contacten. Deze lente kun je in enkele straten van onze buurt al gele krokussen komen spotten. In de lente van 2025 zal je nog meer verbinding merken tussen de verschillende straten uit de buurt via de gele krokussen.
Mijn tip? Dien je project in, ook kleine projecten maken kans op het burgerbudget en kunnen impact hebben. We geloven erin dat we ook met ons buurtproject een stapje gezet hebben naar meer verbinding en naar toegankelijkere zorg."

11 mrt

Inspirerend voorbeeld: Tuin van Larum

12-03-2024

Toen Rudi Meylemans van de Harmonie van Larum in 2022 de vorige oproep voor het Burgerbudget zag, twijfelde hij geen moment om een project in te dienen. 

Rudi Meylemans: "Met de Harmonie organiseren we jaarlijks een tuinconcert in de tuin van de pastorij aan de kerk van Larum. De toegankelijkheid van de tuin was al lang een ergernis bij de verschillende Larumse verenigingen, zoals Femma, OKRA, KWB, Larumse Dorpsfeesten ... die regelmatig activiteiten op deze locatie organiseren. Om de tuin van Larum en bijhorend kerkplein te optimaliseren voor het organiseren van evenementen, had ik een paar aanpassingen gevraagd. Deze waren beperkt tot het verwijderen van de haag op het kerkplein, de drie bomen op de parking voor de kerk en een deel van de hoge omheining, die het kerkplein scheidt van de tuin van de pastorie van Larum. Inmiddels zijn alle planten en omheining verwijderd. De bomen zijn ook reeds gecompenseerd door nieuwe bomen, aangeplant op het grasveld rond de kerk. We wachten nog op een geschikt moment om als laatste ook nog een stuk haag opnieuw aan te planten."

Positieve samenwerking

Rudi: "Vanaf het begin ervaarden we een vlotte samenwerking met de stadsdiensten. Dit zowel op het vlak van communicatie, als het ondersteunen van activiteiten. Omdat vrijwel alle Larumse verenigingen in de zomer activiteiten organiseren in de tuin van Larum, zijn er enkel positieve reacties toegekomen. Mede dankzij de dorpsraad, waarbij alle Larumse verenigingen een vertegenwoordiger hebben, was ook iedereen correct geïnformeerd over wat er zou veranderen. 
Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zelf ook een project in te dienen, hoe klein het ook is. Zoek zo veel mogelijk steun vanuit je omgeving, dorp, verenigingsleven om mee achter je project te staan. Dit kan alleen maar helpen om het gemakkelijker te verwezelijken."

 

   

      

8 mrt

Inspirerend voorbeeld: Brigandshof - van vergeten pleintje naar bruisende ontmoetingsplaats

12-03-2024

Om de lokale gemeenschap te versterken, is een groep enthousiaste buurtbewoners met het burgerbudget uit de editie van 2022 gestart met het buurtproject Brigandshof/Boerenkrijgstraat. Dit project heeft als doel een vergeten pleintje om te vormen tot een levendige ontmoetingsplaats waar buurtbewoners samenkomen.

Myriam Bergmans van de werkgroep vertelt over de stand van zaken van dit project.

Buurt in opbouw

Myriam: "Het project is in volle ontwikkeling. Met de steun van Cera zijn er al enkele kleine aanplantingen gerealiseerd, uitgevoerd door deelnemers van Hagelbos MPI Oosterlo. Dit voorjaar zijn ze bezig met het maken van een zitbank met bloembakken en het opfrissen van de huidige banken. Daarna staat de verdere inrichting van de 'troostplek' op de planning. Deze zomer willen we ook een picknicktafel met banken plaatsen en een spellenkast, in samenwerking met Huis van het Kind. We willen er ook activiteiten organiseren met 'ontmoeting' als centrale thema voor de buurt."

Samen sterk

Myriam: "Het traject van idee tot uitvoering heeft de buurt op een positieve manier verbonden. Buurtbewoners leren elkaar beter kennen en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Het traject verbindt de buurt maar neemt wel veel tijd in beslag omdat we samenwerken en overleggen met verschillende partners: Ferm (troostplek), MPI Oosterlo en Hagelbos (inclusief), Huis van het Kind, Arktos (omgang met jongeren) ... Ook buurtbewoners voelen zich gehoord en werken actief mee voor hun buurt."

Aanrader

Myriam: "Dankzij het burgerbudget kunnen dromen met de nodige ondersteuning en overleg gerealiseerd worden ten voordele van de lokale gemeenschap. Als tip kan ik meegeven om een goede basiswerkgroep te maken die de touwtjes in handen neemt. Ga dan regelmatig in overleg met overige buurtbewoners. Probeer iedereen zo veel mogelijk te betrekken en zoek partners in de uitvoering."

 

 

 

               

      

 

16 feb

Burgerbudget: ook voor jongeren!

16-02-2024

Stad Geel geeft 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve acties uit te voeren. Heb jij een fantastisch idee om onze stad leuker te maken voor kinderen of jongeren? Op jouw school, op een buurtpleintje of doorheen de hele stad? Misschien ben je het speelpleintje in jouw buurt ontgroeid en wil je er een toffe chillplek voor tieners van maken? Of droom je van een mountainbikeparcours, een skatetoestel in jouw buurt of een schoolmoestuin? Laat je creativiteit de vrije loop en kom met een projectvoorstel dat jongeren inspireert! Dien je voorstel in vóór 15 maart via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget.

Handen uit de mouwen

Let op! Het project ‘burgerbudget’ is meer dan alleen een ideeënbus. Je moet zelf je project helemaal voorbereiden en de handen uit de mouwen steken om de realisatie te regelen. Gelukkig kun je hiervoor rekenen op hulp van je achterban: je vrienden, ouders, buren en/of vereniging. Gaandeweg kan jouw idee uitgroeien tot een haalbare actie waar verschillende vrienden, buurtbewoners of organisaties mee hun schouders onder zetten. De stad zorgt voor administratieve ondersteuning en een klankbord voor advies.

Hulp of advies nodig om jouw idee vorm te geven of je project in te dienen? Spring gerust eens binnen bij dienst jeugd op jeugdcentrum De Bogaard of stel je vraag via jeugd@geel.be.

Wie kan een voorstel indienen?

Een of meerdere inwoners van Geel: ook minderjarigen – op voorwaarde dat minstens één meerderjarige toezicht houdt op de realisatie. Vereniging of vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel bv. sportclub, jeugdvereniging …


Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

project op grondgebied van Geel duurzaam: geen eenmalige activiteiten, start van een terugkerende reeks kan mogelijk wel algemeen belang: meerwaarde voor grote groep Gelenaars geen commercieel, politiek of religieus karakter passend binnen de bevoegdheden van stad Geel uitvoerbaar binnen twee jaar je zorgt zelf mee voor de uitvoering


Dien je voorstel in voor 15 maart

Voor 15 maart kun je je projectvoorstel indienen via het formulier op www.ideevoorgeel.be/burgerbudget. Daar vind je ook alle spelregels en de verschillende stappen die jouw voorstel kan doorlopen van idee tot uitgevoerd project.
Bekijk vooraf alle vragen die aan bod komen in het formulier. Zo zie je niets over het hoofd.

Hulp nodig? Dienst jeugd staat paraat!

Heb je een tof idee, maar weet je niet meteen hoe je dit moet aanpakken? Begrijp je niet alle vragen in het formulier? Wil je hulp om het kostenplaatje (financieel plan) in kaart te brengen? Dienst jeugd helpt je graag verder!
Spring eens binnen op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 14 en 17 uur (zonder afspraak) bij dienst jeugd op jeugdcentrum De Bogaard (Diestseweg 135) of stel je vraag via jeugd@geel.be.


Van idee naar uitgevoerd project

Tot 15 maart: Dien jouw projectvoorstel in! Van 16 maart tot 14 april: Analyse & selectie van de projecten door Participatieraad Van 20 april tot 19 mei: Stem op jouw favoriete projecten! Van eind mei tot eind juni: Definitieve selectie van projecten voor uitvoering Eind juni: Bekendmaking gekozen projecten Vanaf juli: Uitvoering van de projecten (binnen twee jaar)

Inspiratie voor jongerenprojecten

In enkele andere gemeenten (zoals Dendermonde en Genk) kwamen er al knappe voorstellen van kinderen en jongeren uit de bus dankzij burgerbudget. Opgelet: elke gemeente bepaalt zelf de exacte voorwaarden en spelregels, dus misschien zou niet elk voorbeeld ook in Geel goedgekeurd worden.

Chillplek voor tieners Fitnesstoestel op een buurtpleintje Uitdagend fietsparcours Meer drinkwaterkraantjes doorheen de stad Graffitimuur Makersplaats ‘Fablab’ Container op speelplein als chillplek Extra voetbalgoal in de buurt Moestuin op school

 

 

Succesvolle eerste editie in 2022

Dit is de tweede editie van het project ‘Burgerbudget’. In 2022 dienden enthousiaste Gelenaars 26 projecten in. Daarvan gingen elf projecten, die aan de criteria voldeden, door naar de stemronde. Na een stemronde door inwoners koos de participatieraad uiteindelijk zeven projecten die budget ontvingen. De projecten uit 2022 ‘tuin van Larum’, ‘Zammelse hut’, ‘Integration Foodtruck’ en ‘Geel is goud waard' (= bloembollen in Sint-Dimpna) zijn al gerealiseerd.
De ‘Velodroom’, ‘Heikneuterswandeling’ en ‘ontmoetingsplaats Brigandshof’ krijgen binnenkort vorm. Lees hier meer over deze zeven projecten.

Nieuws

Dien jouw project in voor 15 maart!

19-01-2024

Na een succesvolle eerste editie in 2022 geeft de stad opnieuw 100 000 euro aan haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Dankzij het burgerbudget krijg je een financieel duwtje in de rug om jouw idee te realiseren voor een betere of aantrekkelijkere buurt of stad. Dien jouw voorstel in tot 15 maart.

Succesvolle eerste editie

In 2022 dienden enthousiaste Gelenaars 26 projecten in. Daarvan gingen elf projecten, die aan de criteria (bv. haalbaarheid) voldeden, door naar de stemronde. Na een stemronde door inwoners koos de participatieraad uiteindelijk zeven projecten die budget ontvingen. Hierbij hield de participatieraad rekening met deze criteria: het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen. Dit jaar wordt de participatieraad, tijdelijk voor de duur van het project burgerbudget, uitgebreid met twaalf inwoners die via loting worden bepaald. Zo wil de stad nog meer burgers betrekken bij de keuze van de projecten.

De projecten uit 2022 ‘tuin van Larum’, ‘Zammelse hut’, ‘Integration Foodtruck’ en ‘Geel is goud waard' (= bloembollen in Sint-Dimpna) zijn al gerealiseerd.
De ‘Velodroom’, ‘Heikneuterswandeling’ en ‘ontmoetingsplaats Brigandshof’ krijgen binnenkort vorm.

Geef Geel ook jouw kleur!

Heb jij ook een tof idee om je buurt aangenamer te maken of een voorstel dat bijdraagt aan een aantrekkelijkere stad? Zie je het bovendien zitten om zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf te zorgen voor de realisatie van je project (bv. aannemers contacteren)? Aarzel dan niet om jouw projectvoorstel in te dienen! Gaandeweg kan jouw project uitgroeien tot een haalbare actie waar verschillende buurtbewoners of organisaties mee hun schouders onder zetten. De stad zorgt voor administratieve ondersteuning en een klankbord voor advies.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een persoon, een vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel kunnen het burgerbudget aanvragen. Bij een minderjarige indiener moet minstens één meerderjarige toezicht houden op de realisatie.

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

Je project moet plaatsvinden op het grondgebied van Geel, duurzaam zijn en het algemeen belang dienen. Het gaat niet over het organiseren van buurtfeesten of tijdelijke activiteiten. Initiatieven met een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking. Het project moet passen binnen de bevoegdheden van de stad Geel. Je moet je project binnen twee jaar uitvoeren.

Hoe jouw project indienen?

Je dient je voorstel via het formulier.

Nieuws

Inspirerend voorbeeld: opnieuw een Velodroom in Holven

19-01-2024

Tijdens de vorige editie van het Burgerbudgert in 2022 diende Johan Alen het project Velodroom in.
Hij vertelt enthousiast over het parcours dat al werd afgelegd. 

Johan: “Ik speel al jaren met het idee om een fietsparcours voor kinderen te maken. Vroeger werden braakliggende terreinen vaak omgevormd tot fietspistes waar kinderen konden ravotten, maar dat zie je nu niet vaak meer. Zo’n parcours is ideaal voor kinderen om hun fietsbehendigheid te oefenen en plezier te krijgen in het fietsen.
Tot in de jaren ‘60 had Holven een eigen wielerpiste, een ‘velodroom’, op de plaats waar nu het speelplein Helleblok ligt. We willen hier een avontuurlijk fietsparcours aanleggen met bergjes, dalen en bochten. Zo geven we Holven haar ‘velodroom’ terug. De huidige inrichting van het speelplein blijft grotendeels behouden. Het plein wordt nu al veel gebruikt, hopelijk kan het parcours nog een extra boost geven voor de buurt.”

Groeien tot gezamenlijk project

Johan: “Ik heb dit project ingediend met mijn buurman Ian. Ondertussen zijn er ook vrienden, een aantal buurtbewoners, de Fietsersbond en de Chiro van Holven mee in ons verhaal gestapt. Als het nog concreter wordt, willen we mogelijk nog andere verenigingen en extra buurtbewoners betrekken. Het is fijn om te zien dat heel wat mensen hun schouders er mee willen onderzetten. Het toont ook aan dat je niet altijd hoeft te wachten tot de stad iets realiseert, je kunt ook zelf initiatief nemen om iets vorm te geven in je eigen buurt. Je mag gerust groots denken, soms kan er meer dan wat je oorspronkelijk dacht. Als je een tof idee hebt, dien het dan zeker in. Door met meerdere mensen hierover van gedachten te wisselen, kan jouw idee nog beter worden. Dat is bij ons zeker zo gebleken.”

Zelf aan de slag

Johan: “De stadsdiensten helpen ons met de administratie, bijvoorbeeld een dossier opmaken voor het college van burgemeester en schepenen. Elk project krijgt ook een meter of peter vanuit de participatieraad of een stadsdienst, waarbij je terecht kunt voor vragen of advies. Medewerkers van de jeugddienst en team groen zijn ter plaatse geweest om ons project mee te bekijken en advies te geven over het opgemaakte plan. Vanaf het voorjaar steken we zelf de handen uit de mouwen: grond aanvoeren, bergen en bochten aanleggen, struiken planten … We hopen op nog meer enthousiaste helpers vanuit de buurt en de lokale verenigingen. Nadien willen we de realisatie vieren met een groot buurtfeest, liefst met de Integration Foodtruck erbij - ook een burgerbudgetproject uit 2022. Zo zorgen we voor verbinding tussen mensen en projecten.”