Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Inspirerend voorbeeld: opnieuw een Velodroom in Holven

Tijdens de vorige editie van het Burgerbudgert in 2022 diende Johan Alen het project Velodroom in.
Hij vertelt enthousiast over het parcours dat al werd afgelegd. 

Johan: “Ik speel al jaren met het idee om een fietsparcours voor kinderen te maken. Vroeger werden braakliggende terreinen vaak omgevormd tot fietspistes waar kinderen konden ravotten, maar dat zie je nu niet vaak meer. Zo’n parcours is ideaal voor kinderen om hun fietsbehendigheid te oefenen en plezier te krijgen in het fietsen.
Tot in de jaren ‘60 had Holven een eigen wielerpiste, een ‘velodroom’, op de plaats waar nu het speelplein Helleblok ligt. We willen hier een avontuurlijk fietsparcours aanleggen met bergjes, dalen en bochten. Zo geven we Holven haar ‘velodroom’ terug. De huidige inrichting van het speelplein blijft grotendeels behouden. Het plein wordt nu al veel gebruikt, hopelijk kan het parcours nog een extra boost geven voor de buurt.”

Groeien tot gezamenlijk project

Johan: “Ik heb dit project ingediend met mijn buurman Ian. Ondertussen zijn er ook vrienden, een aantal buurtbewoners, de Fietsersbond en de Chiro van Holven mee in ons verhaal gestapt. Als het nog concreter wordt, willen we mogelijk nog andere verenigingen en extra buurtbewoners betrekken. Het is fijn om te zien dat heel wat mensen hun schouders er mee willen onderzetten. Het toont ook aan dat je niet altijd hoeft te wachten tot de stad iets realiseert, je kunt ook zelf initiatief nemen om iets vorm te geven in je eigen buurt. Je mag gerust groots denken, soms kan er meer dan wat je oorspronkelijk dacht. Als je een tof idee hebt, dien het dan zeker in. Door met meerdere mensen hierover van gedachten te wisselen, kan jouw idee nog beter worden. Dat is bij ons zeker zo gebleken.”

Zelf aan de slag

Johan: “De stadsdiensten helpen ons met de administratie, bijvoorbeeld een dossier opmaken voor het college van burgemeester en schepenen. Elk project krijgt ook een meter of peter vanuit de participatieraad of een stadsdienst, waarbij je terecht kunt voor vragen of advies. Medewerkers van de jeugddienst en team groen zijn ter plaatse geweest om ons project mee te bekijken en advies te geven over het opgemaakte plan. Vanaf het voorjaar steken we zelf de handen uit de mouwen: grond aanvoeren, bergen en bochten aanleggen, struiken planten … We hopen op nog meer enthousiaste helpers vanuit de buurt en de lokale verenigingen. Nadien willen we de realisatie vieren met een groot buurtfeest, liefst met de Integration Foodtruck erbij - ook een burgerbudgetproject uit 2022. Zo zorgen we voor verbinding tussen mensen en projecten.”

 

 

Deel op facebook