home-page
Deel op facebook

Van idee naar uitgevoerd project

De procedure voor het burgerbudget verloopt in vijf stappen.

1. Dien jouw idee in: 1 maart > 31 mei

Vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2022 kun je je voorstel indienen. Dit doe je via deze site. Ga naar deze pagina en vul het formulier volledig in. 

2. Analyse & selectie van de ideeën: 1 juni > 31 augustus

De stad bekijkt of je voorstel voldoet aan de voorwaarden en legt de ontvankelijke voorstellen voor aan de participatieraad. Als indiener kun je je voorstel nog verfijnen of aanpassen wanneer je jouw voorstel komt toelichten aan de participatieraad. De participatieraad bespreekt de voorstellen inhoudelijk en bekijkt de haalbaarheid. Hierbij kan de participatieraad advies vragen aan adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen. Het schepencollege neemt kennis van de definitieve lijst met projecten. Als een voorstel wordt afgewezen, wordt de indiener hierover verwittigd.

3. Stem op je favoriete projecten: 1 september > 30 september

De goedgekeurde voorstellen worden gepubliceerd op www.ideevoorgeel/burgerbudget. Andere bezoekers van het platform kunnen stemmen op deze voorstellen. Alle Gelenaars vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen. Je moet hiervoor eerst registreren op het platform www.ideevoorgeel.be. Je moet op drie verschillende projecten stemmen. Een project met minstens 100 unieke stemmen komt in aanmerking voor uitvoering.

4. Definitieve selectie voor uitvoering: na 1 oktober

De participatieraad bespreekt de projecten met meer dan 100 stemmen en verdeelt het beschikbare budget onder de projecten. Als er te weinig budget is om alle voorstellen uit te voeren, moet de participatieraad kritisch bepalen welke projecten de stad ten goede komen en dus zullen worden uitgevoerd. De raad zal hierbij rekening houden met het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen.

5. Uitvoering: binnen 2 jaar

Na de goedkeuring door het schepencollege, hebben de aanvragers twee jaar de tijd om hun voorstel uit te voeren. Projecten met een burgerbudget worden beheerd en uitgevoerd door een projectteam waarin ook vertegenwoordigers van de betrokken buurt zitten. Een medewerker van stad Geel begeleidt het project en volgt het op samen met de indieners. Tussen de stad en uitvoerders worden er afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, onderhoud, verzekering, eigendom van de realisatie en de uitbetalingsmodaliteiten.
De uitvoerders houden de participatieraad op de hoogte van de vorderingen van het project.

Na de uitvoering van het project moeten de indieners een eindrapport aan de participatieraad bezorgen met daarin het afgelegde traject en de evaluatie van het project.

 

Deel op facebook