Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Stel je vraag! 

Ken je pleegzorg?

Beschrijf uw vraag in meer detail of geef extra achtergrond

Weten jullie, volwassenen, dat wanneer je een jongere uit je familie of netwerk opvangt, je ondersteuning kan krijgen via pleegzorg? 
Weten jullie, jongeren, dat als je (tijdelijk) niet bij je ouders kan wonen en door familie of iemand die je kent, onthaald wordt thuis, je op pleegzorg beroep kan doen voor ondersteuning (bv ook pedagogisch)?
Weten jullie dat pleegzorg steeds op zoek is naar gezinnen, uit alle mogelijke gemeenschappen, om jongeren thuis te onthalen zo dat hun leefsituatie zo dicht mogelijk aanleunt bij dat van hun eigen gezin van herkomst als ze daar niet terecht kunnen?