Hoe kunnen we het stilstaan en parkeren beter organiseren?

Elke morgen en avond is het aan de school een komen en gaan van verschillende weggebruikers: voetgangers, fietsers en auto's. Geparkeerde wagens nemen natuurlijk de grootste ruimte in en dit meestal op plaatsen die niet gewenst zijn en die een gevaar (kunnen) vormen voor de andere zwakkere weggebruikers. Hoe kunnen we die auto's scheiden van de andere weggebruikers maar ze toch ook niet helemaal verbannen uit de schoolomgeving?