home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Online enquête voor evaluatie van de proefopstelling

25-11-2022

Om de proefopstelling te evalueren heeft de werkgroep een korte enquête opgesteld. U kunt deze enquête invullen tot en met 7 december. De enquête vormt de basis voor de evaluatie omdat deze objectieve cijfers weergeeft. Daarom vragen we aan u om deze zeker in te vullen. Hoe meer mensen hun mening geven, hoe beter we kunnen inschatten hoe de proefopstelling werd ervaren. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt.

Het is belangrijk om bij het invullen van deze enquête aandacht te hebben voor de lange termijn doelstelling. Het project veilige schoolomgeving kadert in een groter geheel. Het doel is om van het Sint-Dimpnaplein een verkeersluwer, aangenamer en veiliger verblijfsgebied te maken voor kinderen, bewoners en handelaars. De ambitie is een verkeersluw centrumplein dat toegankelijk is voor iedereen met extra aandacht voor beleven, verblijven en veiligheid. 

Het Sint-Dimpnaplein wordt verkeersveiliger als het kruispunt conflictvrij kan gemaakt worden. Conflictvrije kruispunten zijn de norm in Vlaanderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een conflictvrij kruispunt op het Sint-Dimpnaplein enkel realiseerbaar is als er slechts drie takken zijn die op dit kruispunt aansluiten. Dit is alleen mogelijk als het Laar afgesloten blijft. Als het Laar afgesloten blijft valt ook de afslagstrook voor auto’s komende van Logen weg waardoor er meer ruimte gemaakt kan worden voor beleven, ontmoeten en de actieve weggebruikers.

U kunt de enquête invullen via deze link.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Jullie bijdragen

Stilstaan en parkeren

Laar=school straat & oprijlaan St Dimpnakerk afsluiten en ZEKER GEEN KISS & RIDE maken
Laar= schoolstraat: Motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen, motorfietsen, edm.) bij het begin en einde van een schooldag een half uur niet toegelaten. Parkeerplaatsen tegenover de school definitief weg, ook zeker geen kiss & ride van maken, dat stimuleert mensen om terug met de auto door het Laar te rijden, een stadsschool als het St Dimpna heeft dit niet nodig. Een K&R creëert alleen maar weer meer gevaarlijke situaties. (desnoods alleen nog schoolbussen toelaten). Oprijlaan St Dimpna kerk: De laatste tijd staan hier heel veel auto's geparkeerd. Het probleem van het samenkomen van gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers wordt zo van voor de schoolpoort verschoven naar daar. Fietsers en voetgangers worden daar verdrongen door auto's. Veel mensen staan daar al lang op voorhand geparkeerd om zeker het dichtstbijzijnde plaatsje te hebben en laten dan bij lage temperaturen ook nog eens hun motor stationair draaien wat dan weer voor stank en luchtvervuiling zorgt (in een schoolomgeving nota bene....) . Die auto's moeten daar weg, dit is een doorgang voor voetgangers en fietsers die het gevaarlijke St Dimpnaplein willen ontwijken, maak het daar dan weer niet gevaarlijk door daar te gaan parkeren. Die plaatsen dienen voor begrafenisondernemers, trouwstoeten en minder validen die een kerkdienst willen bijwonen. Op andere momenten moet dit worden afgesloten met een mobiele afzetpaal.
Elke F.
0 0
Log in om te stemmen

Stilstaan en parkeren

Autovrij maken van de directe schoolomgeving bij start en einde van de school
Een autovrije zone voor de school zorgt voor een veilig gebied waarin de kinder van en naar school kunnen. In dit gebied is de concentratie van kinderen zo groot dat iedere auto een gevaar oplevert. Ook de hoeveel wagens en bijhorende uitlaatgassen zijn geen positieve omgeving voor onze kinderen! Er is in de directe omgeving een parking van de school waar plaats genoeg is om kort te parkeren en te voet de kinderen aan school af te zetten. De huidige situatie waar er door de auto's dan ook nog over de stoep wordt gekeerd is niet leefbaar! Door de werken die er nu zijn uitgevoerd is er een prachtige testcase opgezet die perfect werkt!
bert b.
0 0
Log in om te stemmen

Stilstaan en parkeren

Kiss and ride
Maak een kiss and ride achter de bushalte aan de kerk. Zo weer je de auto's uit het laar en maak je het veiliger voor de zwakke weggebruiker. Ouders die vroeger komen kunnen parkeren op de voorziene parking tegenover de Delhaize supermarkt.
Jan H.
0 0
Log in om te stemmen

Zwakke weggebruikers

Voorsorteervak fietsers De Billemontstr. -> Laar
Voorsorteervak voor fietsers creeëren aan lichten De Billemontstraat om over te steken naar het Laar.
Michiel V.
0 0
Log in om te stemmen

Nog een ander voorstel?

Bussen
Laat de bussen parkeren op de vrije parkeerplaatsen voor de schoolpoort. Zo moeten de kinderen niet oversteken en maak je het laar aangenamer voor de bewoners. Indien dit niet mogelijk is kan er ook aan de bewoners en het milieu worden gedacht door steeds aan de buschauffeurs te vragen om de bus stil te leggen in plaats van stationair te laten draaien tijdens het wachten.
Jan H.
0 0
Log in om te stemmen

Trage verbinding

Gebruik poort 1 (Gasthuisstraat) aanmoedigen OF trage verbinding aansluiten op Gasthuisstraat/parking ziekenhuis
De trage verbinding kan langs de buitenzijde van het schooldomein verbonden worden met de parking van het ziekenhuis (groene route op afbeelding) of zelfs met de Gasthuisstraat (gele route op afbeelding). Of een eenvoudiger alternatief met hetzelfde effect: Moedig kleuters en (lagere)schoolkinderen die vanuit richting J.-B. Stessensstraat / Gasthuisstraat / Kollegestraat komen aan om via Poort 1 (Gasthuisstraat) het schooldomein op te komen / te verlaten (oranje route op afbeelding, via poort 1 achter fietsenstallingen naar speelplaats lagere school). Op die manier kunnen zij het gevaarlijkste stuk van de Gasthuisstraat en het kruispunt vermijden. Bovendien wordt het dan minder druk in het Laar.
Mattias D.
0 0
Log in om te stemmen
Ontdek ze allemaal

Veilige schoolomgeving Sint Dimpna

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

21 april 2022

Participatieavond met de ouders, leerkrachten en buurt

20 juni 2022

Goedkeuring testmaatregelen door het college van burgemeester en schepenen

19 september 2022

Invoering testmaatregelen

December 2022

Evaluatie testmaatregelen