Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Proefopstelling vanaf 18 september

08-09-2023

Stad Geel zet zich in voor veiligere en gezondere schoolomgevingen. Om dit doel te bereiken herbekijkt de stad elk jaar de omgeving van twee scholen. Dit jaar wordt ook VBS De Regenboog onder de loep genomen en vanaf 18 september gaat een eerste proefopstelling van start. Op 2 februari 2023 kwamen ouders, buurtbewoners en leerkrachten samen om na te denken over welke stappen genomen kunnen worden om de schoolomgeving rond VBS De Regenboog veiliger te maken. Met de input van deze participatieavond gingen de stadsdiensten aan de slag en werkten een proefopstelling uit. Deze gaat in vanaf 18 september en zal later geëvalueerd worden. Welke testmaatregelen? Kapelstraat wordt fietsstraat Regels in een fietsstraat: De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen. Fietsers mogen auto’s links inhalen. Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.   Aangepaste voorrangsregeling op het kruispunt Kapelstraat x Holven x Groenstraat Om de verkeerssituatie in lijn te brengen met de andere kruispunten van Groenstaat, wordt de as Groenstraat – Kapelstraat de voorrangsweg. Het verkeer in Holven moet voorrang verlenen. Aanpassing parkeerplaatsen in Kapelstraat De parkeerplaatsen net voor de school verdwijnen om conflicten met fietsers of voetgangers te vermijden. De andere parkeerplaatsen in de straat worden afgebakend met witte hoekjes zodat het duidelijk is waar je mag parkeren. Aanpassingen op de parking en het plein Om het zicht op de straat vanop de parking te verbeteren, neemt stad Geel twee maatregelen: Het stratenplanbord op het plein wordt naar achter verplaatst. De eerste parkeerplaatsen aan beide zijden op de parking kan men niet meer gebruiken en verdwijnen. Deze 2 maatregelen verbeteren het zicht op de straat als je van de parking komt gereden. De fietsenstalling die tegen de kerk staat, belemmert de doorgang voor ouders en kinderen. De fietsenstalling krijgt een nieuwe plaats op de parking. Evaluatie testmaatregelen Positieve en negatieve ondervindingen mag je steeds doorgeven aan de school of het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad (014 56 62 50 of grondgebiedszaken@geel.be). In januari volgt een enquête om de proefopstelling te evalueren. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt. Meer weten? Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.

Kies hoe jij je mening geeft

16-01-2023

Heb jij ideeën over hoe we de schoolomgeving van De Regenboog minder druk kunnen maken? Weet jij hoe we meer ruimte kunnen maken voor kinderen? Weet jij hoe we de schoolomgeving veiliger kunnen maken? Wil jij samen met anderen hiervoor oplossingen uitwerken? Ja? Dan is het project ‘Veilige schoolomgeving’ iets voor jou. De stad engageert zich om per jaar twee schoolomgevingen te onderzoeken, de basisschool De Regenboog is de volgende in de rij. Van 16 januari tot 2 februari kun je op deze pagina jouw ideeën over de schoolomgeving doorgeven aan de hand van enkele onderzoeksvragen. Op 2 februari gaan we nog een stapje verder tijdens een participatieavond in de school. Dan werken we samen aan concrete voorstellen voor een veilige schoolomgeving. Iedereen is welkom vanaf 19 uur, de participatieavond begint om 19.30 uur. Je moet je wel inschrijven via deze link. Inschrijven kan tot 29 januari. Je kunt dus zelf kiezen of en op welke manier(en) je je mening geeft.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Ontdek ze allemaal

Veilige schoolomgeving VBS De Regenboog

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken