Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Proefopstelling vanaf 18 september

08-09-2023

Stad Geel zet zich in voor veiligere en gezondere schoolomgevingen. Om dit doel te bereiken herbekijkt de stad elk jaar de omgeving van twee scholen. Dit jaar wordt ook VBS De Regenboog onder de loep genomen en vanaf 18 september gaat een eerste proefopstelling van start.

Op 2 februari 2023 kwamen ouders, buurtbewoners en leerkrachten samen om na te denken over welke stappen genomen kunnen worden om de schoolomgeving rond VBS De Regenboog veiliger te maken. Met de input van deze participatieavond gingen de stadsdiensten aan de slag en werkten een proefopstelling uit. Deze gaat in vanaf 18 september en zal later geëvalueerd worden.

Welke testmaatregelen?

Kapelstraat wordt fietsstraat

Regels in een fietsstraat:

De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen. Fietsers mogen auto’s links inhalen. Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

 

Aangepaste voorrangsregeling op het kruispunt Kapelstraat x Holven x Groenstraat

Om de verkeerssituatie in lijn te brengen met de andere kruispunten van Groenstaat, wordt de as Groenstraat – Kapelstraat de voorrangsweg. Het verkeer in Holven moet voorrang verlenen.

Aanpassing parkeerplaatsen in Kapelstraat

De parkeerplaatsen net voor de school verdwijnen om conflicten met fietsers of voetgangers te vermijden. De andere parkeerplaatsen in de straat worden afgebakend met witte hoekjes zodat het duidelijk is waar je mag parkeren.

Aanpassingen op de parking en het plein

Om het zicht op de straat vanop de parking te verbeteren, neemt stad Geel twee maatregelen:

Het stratenplanbord op het plein wordt naar achter verplaatst. De eerste parkeerplaatsen aan beide zijden op de parking kan men niet meer gebruiken en verdwijnen.

Deze 2 maatregelen verbeteren het zicht op de straat als je van de parking komt gereden.

De fietsenstalling die tegen de kerk staat, belemmert de doorgang voor ouders en kinderen. De fietsenstalling krijgt een nieuwe plaats op de parking.

Evaluatie testmaatregelen

Positieve en negatieve ondervindingen mag je steeds doorgeven aan de school of het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad (014 56 62 50 of grondgebiedszaken@geel.be). In januari volgt een enquête om de proefopstelling te evalueren. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt.

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.

Meer nieuws & activiteiten

Veilige schoolomgevingen

In het project Veilige schoolomgevingen kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de basisscholen in Geel. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan met inspraak voor kinderen, ouders, buurtbewoners...

Meer over het project

Jullie bijdragen

Zwakke weggebruikers

Kapelstraat
De Kapelstraat veranderen naar Enkele richting of volledig afsluiten tijdens de schooluren. En van de Kapelstraat een fietsstraat maken. Daardoor kunnen en mogen fietsers op de baan rijden wanneer de school uit is. Wel extra parkeerstroken voorzien tov het kruispunt Kapelstraat - Holven. Automobilisten stimuleren om hier te parkeren.
Anonymous 👤.
1 1
Log in om te stemmen

Parking naast de school

Veiligheid voor fietsers en voetgangers
De strook voor fietsers en voetgangers tussen de kerk en de parkeerplaatsen verdubbelen. Dit door de parking enkelrichting te maken voor gemotoriseerd verkeer (rode pij). Daarvoor moet er wel een verharde strook worden aangelegd op het braakliggend terrein.

Zie foto
Anonymous 👤.
0 0
Log in om te stemmen

Zwakke weggebruikers

Kiss and ride
Kiss and ride zone maken voor auto's aan de Vinkenstraat. Enkel kinderen van de lagere school kunnen zo de school inkomen of verlaten. Zo zal het verkeer in de kapelstraat verminderd worden.
Anonymous 👤.
0 0
Log in om te stemmen

Nog een ander voorstel?

Parking - straat - zebrapad
Voor -en na schooltijd is het erg druk op de parking. Auto's rijden op en af de parking terwijl net daar alle fietsers en voetgangers passeren. Er staat ook een grote bloembak die het zicht belemmert. Er is een strook naast de kerk voor de mensen die naar de kleuterpoort gaan. Deze is niet echt afgeschermd. Het voet-en fietspad aan de poort van de lagere school is te smal. Voorstellen: -Bloembak verwijderen, strook naast de kerk afschermen (betonblokken), verbreding voetpad/oversteekplaats aan poort lagere school waardoor er maar één rijrichting tegelijkertijd kan passeren (= veiliger en overzichtelijker), fietsstraat?, voorrangsweg kruispunt Holven-Kapelstraat, bekijken veiligheid parking t.o.v. fietsers en voetgangers, gemachtigde opzichters die door stad Geel aangereikt worden, signalisatie wanneer de parking volzet is (of het aantal vrije plaatsen weergeeft).
Stef C.
0 2
Log in om te stemmen

Zwakke weggebruikers

Verbreding fiets-en voetpad, aangepaste bestrating
Verbreding van fiets- en voetpad in Kapelstraat, het is nu te smal om het tweerichtingsverkeer veilig te laten fietsen/wandelen. - Aanpassing van de bestrating voor de kerk, de klinkers zijn gevaarlijk met glad of nat weer en niet praktisch voor steppers. - Eenrichtingsstraat zodat het gemotoriseerd verkeer maar vanaf één kant in het oog gehouden moet worden. - Invoering van schoolstraat
Dorien S.
0 0
Log in om te stemmen

Nog een ander voorstel?

Enkele voorstellen ivm fiets-voetpad-straat
*Verbreding fiets-en voetpad aan lagere school en bij uitbreiding aan beide kanten. *Duidelijke afbakening voetpad/fietspad aan lagere school. *Zicht aan parking verbeteren-> bloembak weg… *Is 1richtingsverkeer een mogelijkheid? Haalbaar? *Geen kassei-achtige materialen gebruiken voor voet-/fietspad ->niet handig voor beginnende en behendige fietsers (bij nat/glad weer). *Auto’s ga je sowieso hebben. Niet iedereen is in de mogelijkheid om na het afzetten van kinderen terug naar huis te fietsen om auto te halen om te werken. En ouders willen ook zelf kinderen afzetten/halen. Dus misschien ook beleid bekijken om steeds maar weer meer appartementen toe te laten, vooral in dr vd perrestraat. Waar nu al nijpend tekort aan parkeerplaatsen is voor bezoekers van handelaars en bewoners zelf. Dus neem hier verantwoordelijkheid en zorg ook voor fatsoenlijke, veilige (parkeer)plaatsen voor iedere weggebruiker (braakliggend terrein aan dr vd perrestraat?) *fietsstraat liever niet; Is verleidelijk om als fietser je positie van zwakke weggebruiker te verheerlijken (en ja, ik ben een mama die steeds met fiets komt). Kinderen/mensen kunnen het verkeer nu al moeilijk inschatten. Dus bepamper ze niet steeds.
Jo H.
0 0
Log in om te stemmen
Ontdek ze allemaal

Veilige schoolomgeving VBS De Regenboog

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken