Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe kunnen we omgaan met het vele voet- en fietsverkeer tussen de 2 scholen?

Tussen de 2 scholen is er dagelijks heel wat voetgangers- en fietsverkeer. Soms komen deze wel eens met mekaar in conflict wat zorgt voor verwarrende en onveilige situaties.

Hoe kunnen we dit beter stroomlijnen?   Bekijk de ingediende voorstellen.