Terug naar overzicht

Zwakke weggebruikers

Hoe kunnen we omgaan met het vele voet- en fietsverkeer tussen de 2 scholen?

Deze voorstellen werden reeds ingediend