Bedankt voor alle ingediende voorstellen!

Op 29 september werd de periode om voorstellen in te dienen afgesloten. Die avond vond er participatieavond plaats waar de ideeën verder besproken en uitgewerkt werden. De werkgroep gaat nu verder aan de slag met deze ideeën om te komen tot proefmaatregelen.