Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwe proefopstelling vanaf 13 september 2021

Sinds februari 2021 waren er in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat testmaatregelen van kracht in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden op het einde van het schooljaar op een evaluatieavond besproken en worden nu bijgestuurd. Vanaf 13 september gaat de nieuwe proefopstelling van start tot aan de kerstvakantie.

Over het algemeen waren de reacties op de eerste proefopstelling positief. Uit de bevraging bij de kinderen en ouders blijkt dat er meer kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen de afgelopen maanden. De schoolomgeving wordt als rustiger en veiliger ervaren. Er werd ook meermaals geopperd door de ouders om nog ambitieuzer te zijn en de schoolstraat nog uit te breiden.

Niet alle maatregelen werden positief beoordeeld. Zo blijft er een gevaarlijk conflictpunt tussen fietsers en linksafdraaiende auto’s op het kruispunt Burgstraat met Groenenheuvel. Ook is er geen veilige oversteek vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en werd er gevaarlijk geparkeerd in de bocht van Groenenheuvel. Vandaar dat er beslist werd om vanaf 13 september 2021 een nieuwe proefopstelling in te voeren.

Wat blijft er behouden?

  • De fietszone werd positief geëvalueerd en blijft dus behouden.
  • Ook het rechts parkeren in Groenenheuvel blijft, alleen mag er (zoals vroeger) niet meer in de bocht geparkeerd worden.
  • De enkelrichting in een deel van Groenenheuvel blijft.

Wat verandert er vanaf 13 september?

Het concept schoolstraat wordt uitgebreid naar de volledige Burgstraat. Dit betekent dat de straat ’s morgens en ‘s avonds volledig wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Groenenheuvel blijft daardoor enkelrichting omdat er anders keerbewegingen in de buurt van de school gemaakt moeten worden door auto’s, wat niet veilig is.

Door deze maatregelen is de volledige schoolbuurt dus autovrij. De bewoners van Burgstraat en Groenenheuvel (tot aan Hollestraat) kunnen wel een vergunning aanvragen voor het in-en uitrijden van de straat tijdens de schoolstraaturen (ma, di, do en vrij: van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.00 tot 15.30 uur en woe: van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.05 tot 12.35 uur). 

Ondersteunende maatregelen

  • Er komt een veilige oversteek vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en omgekeerd door middel van extra stoepverharding en een zebrapad.
  • Om het afzetten van leerlingen (enkel stilstaan en niet parkeren) in de buurt van de school te vergemakkelijken, worden er kiss & ride zones voorzien op Logen en Rijn.
  • Voor ouders die willen parkeren om hun kinderen mee naar school te begeleiden is er een afspraak met de Chiro St. Dimpna en het ontmoetingscentrum dat de asfaltvlakte op hun terrein langs de Logen gebruikt mag worden om te parkeren. Dit is ongeveer 300 meter wandelen tot aan de schoolpoort. Op Logen kunnen de kinderen veilig oversteken bij de gemachtigd opzichter aan Burgstraat. Ter vergelijking: vanaf het kruispunt Hollestraat – Groenenheuvel is het ook 300 meter wandelen.
  • De parking van Delhaize kan ook gebruikt worden maar dit is verder wandelen, ongeveer 400 meter. De parking van de Chiro is dus het dichtstbijzijnde veilige alternatief om te parkeren.

Deze nieuwe proefopstelling zal lopen tot aan de kerstvakantie met een evaluatie in de eerste helft van december.

Nieuwsbrief

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezenOpgelet, de uren van de schoolstraat staan fout vermeld in de nieuwsbrief. Het zijn de uren hierboven vermeld, die van toepassing zijn. De school wijzigde de schooluren en daardoor zijn ook de uren van de schoolstraat gewijzigd ten opzichte van het voorjaar.

Deel op facebook
Deel op twitter