Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Definitieve invoering maatregelen

Sinds 13 september was er een tweede proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in december geëvalueerd: de jeugddienst heeft opnieuw een kinderbevraging gedaan en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat men de proefopstelling positief vindt: 72% vindt het veiliger, 78% vindt de proefopstelling goed.  20% van de kinderen geeft aan dat ze op een andere manier naar school komen, dit is vooral merkbaar bij de kinderen die dichterbij wonen. Ze vinden het goed dat de auto’s weg zijn maar ze storen zich erg aan de auto’s die er nog wel komen. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kan je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

Bij de enquête zien we dat de gemiddelde tevredenheid 6,3/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 6,75/10.  We zien in de cijfers dat er toch wel een (beperkte) modal shift is gerealiseerd.

Bij de vraag naar definitieve inrichting van bepaalde maatregelen, krijgen de fietszone, de enkelrichting Groenenheuvel en Burgstraat volledig schoolstraat meer dan 50%. De kiss and ride zones in Logen en Rijn scoren niet zo goed.

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 21 februari voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij hebben beslist om vanaf 7 maart als volgt verder te gaan met het project:

Volgende maatregelen blijven behouden en worden definitief:

  • Burgstraat volledig schoolstraat bij begin en einde van de school (de vergunningen blijven geldig)
  • Enkelrichting in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat
  • Enkel rechts parkeren toelaten in Groenenheuvel tussen Burgstraat en Hollestraat
  • Fietszone samenvallend met zone 30
  • Gebruik van de parking van de chiro en het ontmoetingscentrum als veilig alternatief

Volgende maatregelen worden afgeschaft

  • kiss and ride zones op Rijn en Logen 

Nieuwsbrief en extra info

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezen. Hierin staan nog wat extra tips vermeld.

Zeer interessant zijn ook de studies en rapporten rond schoolstraten die u kan terugvinden op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Deel op facebook
Deel op twitter