Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bedankt voor jullie voorstellen!

Tot half maart kon je een project indienen voor het burgerbudget. In totaal werden er zeventien zeer diverse projecten ingediend.
Zowel culturele en sociale projecten, als voorstellen voor meer groen, extra beleving en speel- en ontmoetingskansen op pleintjes en in straten. 
Ontdek hier de ingediende projecten.

Wat volgt nu?

  • De komende weken bespreekt de Geelse participatieraad de projecten met de indieners en bekijkt welke klaar zijn om door te stromen naar de stemronde.
  • Van 20 april tot 19 mei kunnen Gelenaars stemmen op hun drie favoriete projecten.
  • Daarna bepaalt de participatieraad (die dan tijdelijk uitgebreid wordt via burgerloting) welke projecten effectief budget ontvangen op basis van een aantal criteria.
  • Eind juni volgt de bekendmaking van de projecten die burgerbudget ontvangen.
  • De projectindieners krijgen daarna twee jaar de tijd om hun voorstel uit te voeren.
    > Meer info over de 5 fasen van idee tot uitgevoerd project lees je hier.
Deel op facebook