home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Stilstaan en parkeren

Hoe kunnen we het stilstaan en parkeren beter organiseren?

10
1

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Stilstaan en parkeren

Parking Vogelzang 64 aan de kant van de Antwerpseweg open zetten en afsluiten aan Vogelzang
Inrit & uitrit Parking aan de Vogelzang 64 via de Antwerpseweg maken ipv via Vogelzang. Hierdoor wordt een gevaarlijke situatie opgelost met auto’s die op en af rijden op tijdstippen wanneer er veel kinderen op de fiets & te voet passeren. In combinatie met het één richting maken van Vogelzang geeft dit ook minder omrijden voor mensen die vanuit de westelijke kant komen.
Frederik L.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Volledig afsluiten van de straat aan kant herentasleweg lost ook het parkeerprobleem daar grotendeels op
Als meest doeltreffende voorstel zou de straat volledig afgesloten kunnen worden aan de kant van Herentalseweg. Enkel nog doorgang voor de zwakke weggebruikers zoals fietsen, voetgangers, … mogelijk houden. Dit heeft al grote voordeel dat je meteen alle verkeer bant uit de straat. Enkel nog auto/vrachtverkeer dat ook effectief in de straat moet zijn zal nog passeren. Er zijn toegang en wegrij mogelijkheden genoeg langs Antwerpseweg voor de schoolomgevingen en voor de buurtbewoners. Als het volledig afsluiten van de straat problematisch zou ervaren worden door de scholen kan er geopteerd worden om met een slimme afsluiting te werken, deze kan bestaan uit verdwijnpalen aan de kant van Herentalseweg die enkel tijdens bepaalde uren (de school afhaal en breng momenten) zullen open staan. Beetje het principe van sommige autoluwe winkelstraten. Wanneer men daar niet meer kan inrijden zal ook de gevaarlijke situatie met stilstaande wagens en in/uit via Herentalseweg daar verdwijnen.
Glenn M.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Een éénrichtingsstraat
De Vogelzang zou veel veiliger zijn als deze een éénrichtingsstraat zou worden, nu komen er langs 3 kanten verkeer binnen (via Herentalseweg, Antwerpseweg en doorgang MC); en als de school dan uit gaat staan er bij de jongensschool veel auto''s op de weg geparkeerd ? Als je via de Herentalseweg rond dit uur de Vogelzang komt binnenrijden moet je soms op de Herentalseweg wachten ! echt niet veilig. Doordat de straat te smal is kan er maar 1 wagen passeren langs de geparkeerde wagen. En bij een éénrichtingsstraat heb je dit probleem niet ?
Wanda M.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Enkel toelating voor kortstondig parkeren , maar niet voor langdurig parkeren
Vooraan in de Vogelzang net voor de oversteekplaats staat vaak een geparkeerde kleine vrachtwagen. Dat zorgt ‘s morgens voor opstoppingen waarbij niemand nog de Vogelzang kan indraaien en waarbij auto’s gevaarlijke manoeuvres dienen te doen om de geparkeerde vrachtwagen voorbij te steken, met gevaarlijke situaties voor de overstekende kinderen tot gevolg. Een algemeen verbod voor langdurig parkeren (met controle) kan hier soelaas bieden.
Danny P.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Volledige inzet om de school op een veilige wijze met de fiets te kunnen bereiken.
De auto’s die stilstaan en parkeren kunnen vermeden worden indien er veilige routes zijn waarlangs kinderen de school met de fiets kunnen bereiken. Zo woon ikzelf, samen met een heel aantal andere gezinnen met kinderen, in de Puntstraat. Doch vanuit de Puntstraat de school bereiken per fiets is levensgevaarlijk voor kinderen. Tot vorig jaar stond er een gemachtigd opzichter om de kinderen vanuit de Puntstraat over te laten steken naar de Vogelzang (en terug). Daar deze niet meer op deze locatie staat, zijn de kinderen verplicht om aan de verkeerslichten ter hoogte van de Antwerpseweg over te steken. Door het afdraaiende autoverkeer bij groen verkeerslicht voor de voetgangers, is dit zelfs voor volwassenen zeer gevaarlijk. Aanpassing van de verkeerslichten-regeling zou een oplossing zijn, of opnieuw een gemachtigd opzichter voorzien om de kinderen te begeleiden. Als de oversteeksituatie veilig is kunnen de kinderen perfect met de fiets naar school, maar is nu onverantwoord.
Danny P.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

enkel richting in combinatie met een fietsstraat zoals in Geel Centrum
Er is al zone 30 - fietsstraat maken, eventueel kan het huidige fietspad gebruikt worden om te parkeren of als brede stoep. Parkeervakken schilderen op de weg vermindert misschien wild parkeren.
Danielle H.
0 1
lees meer

Stilstaan en parkeren

Digitaliseren tijdens aanvang en schooleinde
Plaats digitale borden dat de schoolomgeving autovrij is tijdens de start van de scholen 's ochtends en het schooleinde. Dus zeker NIET parkeren in de Vogelzang toelaten. Sluit de inrit van het pleintje vanuit de Vogelzang en open de kerkstraat opening naar het pleintje. Dus geen auto's op en af vanuit de Vogelzang naar het pleintje, enkel vanuit de Antwerpseweg
raf s.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Kiss & ride vogelzang 81
Plaats voorzien voor kiss & ride aan vogelzang 81, zodat auto's niet op de weg moeten parkeren. Kan eventueel gecombineerd worden met enkel richtingverkeer.
Stien B.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Parkeerverbod thv de scholen
Parkeerverbodsborden plaatsen thv de twee scholen, evt enkel verbod tss 15u en 16u en tijdens de schooldagen. Parking naast het schooltje uitbreiden met extra parkeerplaatsen rond de kerk. Parking zelf ook éénrichting maken, enkel via de Vogelzang er op en via de Antwerpseweg er terug af.
Steven V.
0 0
lees meer

Stilstaan en parkeren

Kiss & ride zone aan Vogelzang 81
Maak een kiss & ride zone aan de vogelzang 81. Er is voldoende plaats vooraan de schoolgebouwen waar nu gras is en bomen staan. Hierdoor kunnen de auto’s van de baan af waardoor doorgaand verkeer beter kan doorrijden. Auto’s moeten ook niet meer voor de huizen gaan staan en het zicht blokkeren voor & van overstekende kinderen. Daarnaast is het ook voor de kinderen die worden afgezet/opgehaald een veiligere situatie.
Frederik L.
0 0
lees meer