Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe kunnen we de fietsers en stappers in de Burgstraat veiliger naar school laten gaan?

Elke schoolomgeving is een beetje geordende chaos, waar gelukkig weinig ongevallen voorkomen. Toch vindt 2/3 van de leerlingen dat het niet veilig is om naar school te komen. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor de zwakke weggebruikers veiliger wordt? Bekijk de ingediende voorstellen.