Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Online enquête voor tweede evaluatie van de testmaatregelen

De tweede proefopstelling van het project 'Veilige Schoolomgeving' is sinds half september van kracht. Zoals afgesproken bij de start willen we dit evalueren voor de kerstvakantie. Omwille van de coronamaatregelen is een fysieke evaluatieavond op dit ogenblik niet mogelijk. Een digitaal overleg is ook niet voor iedereen evident om te volgen. Daarom besliste de werkgroep om een enquête op te stellen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om een evalutie te kunnen doen. 

Je kunt deze enquête invullen tot en met 31 december 2021.

In januari worden de resultaten in de werkgroep besproken. Als er rond een bepaald thema toch verdeeldheid is of er worden nog goede voorstellen tot verbeteringen gedaan, is het de bedoeling om hierrond nog verdere participatie te organiseren d.m.v. beperkte focusgroepen. 

 

Deel op facebook
Deel op twitter