home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het traject veilige stad

Veiligheid is een gedeelde zorg. Dit is niet alleen de baseline van de politiezone GLM maar is ook een voorwaarde om een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid. Bedrijven, scholen, verenigingen en individuele burgers zijn niet alleen een doelgroep maar kunnen ook actief betrokken zijn. Net dat laatste willen we met deze actie bereiken. Gelenaren die actief meedenken over veiligheidsbeleid in hun stad en hier voorstellen rond lanceren. 

Omdat veiligheid een zeer breed begrip is, is het handig om al een aantal thema's te suggereren waar voorstellen rond kunnen gedaan worden. Dit wil geenszins zeggen dat voorstellen zich moeten beperken tot deze thema's, integendeel! 

 • Verkeersveiligheid
  • Zwaar vervoer
  • Hinderlijk verkeer
  • Agressief en onaangepast rijgedrag
  • Geluidshinder verkeer
 • Woninginbraken
 • Cybersecurity
 • Overlast door alcohol en/of andere drugs
 • Overlast
 • Sluikstorten/zwerfvuil
 • Brandveiligheid
 • Vuurwerk

Wil je meer weten over wat er met jouw idee gebeurt en het participatieproces? Lees er meer over op deze pagina

Inspirerende voorbeelden

Ter inspiratie vind je hieronder al enkele recente veiligheidsinitiatieven in Geel kort toegelicht: 

Vrijwilligers in inbraakpreventie

De inbraakpreventie-adviseurs van de politiezone zijn op de hoogte van de huidige preventietechnieken. Als je over dit onderwerp meer wil weten, zijn er verschillende mogelijkheden.  

Vrijwilligers cyberveiligheid

De politiezone heeft cyberpreventie-adviseurs opgeleid. Zij kunnen je helpen om je beter te beschermen tegen deze vorm van oplichting. Zij informeren, sensibiliseren, adviseren en verwijzen je door als dat nodig is. Je kunt één van deze vrijwilligers uitnodigen tijdens een infosessie cyberpreventie voor een groep of vereniging. Hij geeft dan uitleg en tips om je beter te beschermen tegen oplichting via internet en sociale media. Deze vrijwilligers vangen ook slachtoffers van cybercrime op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe pogingen van cybercrime, aangezien dit een zware financiële en mentale impact kan hebben. Meer info vind je op de site van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

Politiekids

Politiekids is een project waarbij kinderen van het zesde leerjaar met hun ouders worden betrokken bij het politiewerk. Met dit project willen we hen een positieve ervaring bieden met de politie en andere organisaties die werken rond veiligheid. Je kunt de avonturen van de politiekids volgen op hun Facebookpagina.

Mooimakers - buurtinitiatieven 

Mooimakers is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Of je nu als lokaal bestuur, school, vereniging of bedrijf wil werken aan een zwerfvuilvrije omgeving of je wil op je eentje de handen uit de mouwen steken: Mooimakers heeft een ruim aanbod voor alle doelgroepen. 

 

Deel op facebook
Deel op twitter