home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

23 mei

Geel zet zich in voor veiligheid na inzendingen van inwoners

23-05-2023

Eind januari vroeg stad Geel aan inwoners om ideeën rond veiligheid in te dienen. Zo werken we samen aan een veiliger Geel voor iedereen, want veiligheid is een gedeelde zorg. Zo luidt de baseline van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 58 ideeën werden ingezonden op de participatiewebsite Idee voor Geel. We willen dan ook de inwoners die een idee indiende bedanken om mee te denken!

De werkgroep analyseerde en besprak ondertussen alle inzendingen. Een groot deel daarvan waren meldingen die naar de betrokken diensten zijn gestuurd. De diensten nemen dit op en sommige meldingen zijn zelfs al opgelost. De werkgroep zal elke inzending ook individueel antwoorden om te melden wat we met de inzending deden of nog zullen doen.

Ontmoetingsplekken creëren en overlast aanpakken

De inzendingen leiden niet meteen naar volwaardige projecten, maar de werkgroep heeft ideeën uit de inzendingen gebundeld. De stadsdiensten gaan hiermee aan de slag.

Zo is het stadsbestuur momenteel bezig met het uitwerken van ontmoetingsplekken. Hiervoor werd de mening van Geelse jongeren gevraagd en zijn studenten bachelor Bouw van Thomas More momenteel bezig met de bouw van een eerste ontmoetingsplek aan het zwembad van Geel. Voor elke ontmoetingsplek zoekt stad Geel een locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook voldoende sociale controle is.

Daarnaast kwamen er meerdere inzendingen rond overlast binnen. De werkgroep bundelde deze meldingen en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout denkt na in de richting van ‘overlastvrijwilligers’ in navolging van de cybersecurity- en diefstalpreventievrijwilligers. Hier mag je dus zeker nog nieuws over verwachten!

Samen aan veiligheid blijven werken

Heb je nog een idee over de veiligheid in Geel en wil je mee nadenken over dit onderwerp? We hoideeren je graag! Neem zeker contact op met veiligheid@geel.be of 014 56 60 64. Veiligheid blijft een gedeelde zorg.

Nieuws

Digitaal vervolg op de veiligheidscafé’s in deeldorpen

26-01-2023

De veiligheidscafés werden tussen 2016 en 2018 in elk deeldorp georganiseerd. Dit was een samenwerking tussen stad, politie en brandweerzone. In deze veiligheidscafés konden burgers aangeven wat ze goed en minder goed vonden aan bepaalde veiligheidsthema’s. De grote meerwaarde van deze avonden was dat burgers zelf in groepjes nadachten over concrete verbetervoorstellen en deze zelfs al in enige mate uitwerkten.

De input van de veiligheidscafés en de resultaten van de veiligheidsmonitor vormden toen de basis voor het eerste maatschappelijk veiligheidsplan (MVP) van de stad Geel. Het MVP beschrijft hoe veiligheid in Geel op een grondige manier wordt aangepakt. Het beschrijft de methodes en samenwerkingsvormen en vormt een link tussen de beleidsplannen van stad, brandweer en politie. De acties en actieplannen uit het meerjarenplan van de stad zijn opgenomen in het MVP met een verklarende uitleg.

Voor de komende legislatuur wou de stad opnieuw op dezelfde manier veiligheidscafés organiseren om een nieuw MVP op te maken. Maar intussen zijn de tijden geëvolueerd. De bereidheid van burgers om naar zo’n avond te komen bleek klein toen de stad bij wijze van test een veiligheidscafé organiseerde specifiek rond het stadspark. De stad en politie moesten dus op zoek naar alternatieve manieren om aan verbetervoorstellen van burgers te komen. Daarom zet de stad nu in op Idee voor Geel, de participatiewebsite van de stad die de laatste tijd haar nut al meer dan bewezen heeft. De drempel is lager dan bij een veiligheidscafé en een bijkomend voordeel is dat het bereik groter is. 

Nieuws

Inspirerende voorbeelden

25-01-2023

Hieronder vind je een aantal inspirerende voorbeelden van projecten waarin burgers actief meewerken aan een veilige stad. 

Vrijwilligers in inbraakpreventie

De inbraakpreventie-adviseurs van de politiezone zijn op de hoogte van de huidige preventietechnieken. Als je over dit onderwerp meer wil weten, zijn er verschillende mogelijkheden.  

Vrijwilligers cyberveiligheid

De politiezone heeft cyberpreventie-adviseurs opgeleid. Zij kunnen je helpen om je beter te beschermen tegen deze vorm van oplichting. Zij informeren, sensibiliseren, adviseren en verwijzen je door als dat nodig is. Je kunt één van deze vrijwilligers uitnodigen tijdens een infosessie cyberpreventie voor een groep of vereniging. Hij geeft dan uitleg en tips om je beter te beschermen tegen oplichting via internet en sociale media. Deze vrijwilligers vangen ook slachtoffers van cybercrime op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe pogingen van cybercrime, aangezien dit een zware financiële en mentale impact kan hebben. Meer info vind je op de site van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 

Politiekids

Politiekids is een project waarbij kinderen van het zesde leerjaar met hun ouders worden betrokken bij het politiewerk. Met dit project willen we hen een positieve ervaring bieden met de politie en andere organisaties die werken rond veiligheid. Je kunt de avonturen van de politiekids volgen op hun Facebookpagina.

Mooimakers - buurtinitiatieven 

Mooimakers is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Of je nu als lokaal bestuur, school, vereniging of bedrijf wil werken aan een zwerfvuilvrije omgeving of je wil op je eentje de handen uit de mouwen steken: Mooimakers heeft een ruim aanbod voor alle doelgroepen.