Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Dit waren de projecten in de stemronde

Op deze projecten kon gestemd worden tot 15 november 2022! Hieronder stellen alle projecten zich aan je voor. 

11
0

Deze projecten werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Zammelse hut

In 1986, werd ter gelegenheid van de festiviteiten rond 450 jaar Zammel een lemen hut gebouwd die als blikvanger en ontmoetingsplaats diende op het kerkplein van Zammel. De hut symboliseerde' het hutteke aan't putteke' waar Sint-Dimpna en Sint-Gerebernus verbleven nadat ze waren gevlucht voor haar vader, de Ierse koning. Na dit feestjaar verhuisde de hut naar een bos, op een privéperceel in het Zammelse broek, waar ze nog jarenlang dienst deed als feestzaaltje voor alle Zammelaars of ook gebruikt werd door verenigingen voor allerhande activiteiten. Door de uitvoering van het Sigma-plan dient de Zammelse hut nu uit het Zammelse broek te verdwijnen. Wij bundelen dus onze krachten, willen de Zammelse hut herlocaliseren en opnieuw in haar oude glorie herstellen. Sinds de sluiting van het laatse Zammelse café willen we 'de Zammelse hut' als verbindende ontmoetingsruimte laten fungeren voor alle Zammelaren én mensen van ver daar buiten en dit voor zowel de huidige als de volgende generatie. We willen voor de talrijke verenigingen een vergaderruimte in hun eigen dorp aanreiken en een mogelijkheid creëren om hun traditionele activiteiten, die plaats vonden aan de hut, verder te zetten.

Er zijn op dit ogenblik twee locatie mogelijkheden. De eerste is de erfgoedrepliek tuin achter de Zammelse parochiezaal en Pastorij die verbonden is aan een speeltuin. De tweede is het terrein, achter het Vissershuis, wanneer de verkoop hiervan volledig afgerond is door ABN.

Zammelse hut comitè
0 0
lees meer
De Gele Caravan komt naar je toe!

Het mentale welzijn en de veerkracht van jongeren én volwassenen is post-coronatijd niet top. De Gele Caravan wil een veilige haven bieden voor iedereen om hun verhaal te doen en een luisterend oor te krijgen. De caravan is een ontmoetingsruimte-ter-plaatse, heel laagdrempelig. Organisaties/diensten die met en voor jongeren-volwassenen werken kunnen de caravan lenen om er outreachend hun ding mee te doen. Als daar een animatie-activiteit bij hoort, hebben ze direct plaats in de caravan om hun materiaal er in op te bergen. Dus, de Gele Carvan komt naar je toe! Stemmen maar!

Gezondheidsraad Geel-Laakdal-Meerhout
0 0
lees meer
STIP, de kern van Punt

Het Punt leeft en het Punt bruist. We hebben een rijke gemeenschap van trotse bewoners en enthousiaste verenigingen. Maar…, we missen een dorpskern, groen, een plek om buiten te vertoeven. Geel-Punt wordt letterlijk verdeeld door de oprukkende industrie en drukte van de Antwerpseweg.

Met dit project willen we een eerste stap zetten naar een volwaardige dorpskern voor Geel-Punt. Een groene parel, midden in het hart van het Punt, naast onze parochiezaal en school. Een leuke, veilige en uitnodigende ontmoetingsplaats voor iedereen. Met dit project willen we deze plek creëren, samen, met alle verenigingen van Geel-Punt.

Help ons dit project verwezenlijken en stem voor ons project, STIP: de kern van het Punt!

 

Sven S.
0 0
lees meer
Buurtproject Brigandshof/Boerenkrijgstraat: van vergeten pleintje naar trekpleister voor een warme buurt in verbinding

Vele buurtbewoners leven in appartementen en hebben geen eigen tuin. Een levendige buurt haalt dit pleintje uit de vergeethoek.  

Samen met buurtbewoners, sociale organisaties uit de buurt, het Lokaal Bestuur Geel en andere partners willen we van het graspleintje Brigandshof/Boerenkrijgstraat een aantrekkelijke buurtplek maken. Met wat beplanting en enkele banken willen we ruimte creëren waar je kan spelen en ontspannen, waar je tot rust kan komen en de stilte kan opzoeken, waar je andere buurtbewoners kan ontmoeten voor een fijne babbel of een leuke picknick.

Vind je dit een leuk idee, geef dan je digitale stem aan dit verbindend buurtproject!

Buurtbewoners Brigandshof/Boerenkrijgstraat/Werft
0 0
lees meer
Aanpassingen tuin van Larum

Larum is een levendige parochie waar het verenigingsleven zeer sterk aanwezig is. Zowat alle verenigingen maken dan ook veelvuldig gebruik van de tuin van Larum, achter het parochiehuis. Het is dan ook een prachtige plaats voor bijvoorbeeld het organiseren van kleinschalige festivals.

Larumse verenigingen willen deze tuin praktischer inrichten. Dankzij een herinrichting van het groen willen ze in de tuin meer mogelijkheden creëren voor de talrijke evenementen die verenigingen hier organiseren.

Koninklijke Katholieke Jonge Wacht Larum (KKJW) ism andere verenigingen uit Larum
0 0
lees meer
Velodroom in Holven

In de eerste helft van vorige eeuw was er in Geel-Holven een heuse velodroom, de Heidebloem genoemd. Begin jaren 60 was de baan echter in verval geraakt en werd ze afgebroken. Enkel de straatnamen Velodroomstraat en Velodroomwijk verwijzen nu nog naar deze historische site.

Tegenwoordig is deze omgeving mooi omgevormd tot een speelplein met langs één kant speeltuigen en langs de ander kant een grasplein/voetbalveld. Het geheel is omkaderd door groen, bomen en hagen. 

Als ik terug denk aan mijn jeugdjaren, waren er  her en der op braakliggende terreinen ‘pistes’ waar wij als kind plezant konden rondfietsen over bulten en aangelegde bochtjes. Die twee willen wij terug combineren. En waar zou je dit beter kunnen leggen dan op het terrein waar vroeger de velodroom stond? De bedoeling is om rond dit terrein een heus fietsparcours aan te leggen, met bergjes, dalen, bochten,… Een soort “singletrack” baan voor kinderen. Zo kunnen die bengels naar harte lust ravotten met de fiets, weg van het verkeer.

Het doelpubliek zijn kinderen van de lagere school, om hen niet alleen fietsbehendigheid bij te brengen maar tegelijk ook plezier te laten beleven op hun fiets. Tevens willen we ook nog extra groen aanleggen, met diverse struiken met eetbare besjes om zo de kinderen een gezonde versnapering te bieden na hun tochtje. Hierdoor krijgt Holven als het ware zijn ‘velodroom’ terug!

(onderstaande foto’s zijn van Rijkevorsel, waar buurtbewoners ook een dergelijk initiatief genomen hebben)

Johan A.
0 0
lees meer
Meer kleur voor onze (school)deur! (Burgstraat)

De Burgstraat werd de eerste schoolstraat van de stad Geel.  Maar buiten de schooluren is de Burgstraat ook een woonstraat.  Met meer kleur voor onze (school) deur, willen we niet alleen de schoolstraat, maar ook de woonstraat opvrolijken om zo doorgaand verkeer te vertragen en letterlijk meer kleur te creëren. De straat, een gevel, een brievenbus,... alles kan mits toestemming opgevrolijkt worden.  In samenwerking met de oudste leerlingen van de school en kinderen uit de buurt, zouden we er ook een heuse graffiti workshop ervaring van willen maken in samenwerking met Graffitinetwerk.  Een waar graffitifeest waar de hele straat achteraf van kan genieten!

Saar D.
0 0
lees meer
Geel is goud waard

We zijn sinds een jaar een buurtzorgproject opgestart in onze buurt met ondersteuning van de deskundige buurtzorg van stad Geel : Koeneind, Malosewaver, Schrans en Zandstraat. Van elke straat zijn er één of meerdere mensen die mee vergaderen. We hebben dit initiatief genomen naar aanleiding van een oproep om buren in een bepaalde buurt meer met elkaar te verbinden, langer in hun buurt te kunnen laten wonen en zorg toegankelijker te maken. We zijn zo al bij alle buren langs geweest om ons project kenbaar te maken en om een babbeltje te slaan. We hebben in het najaar van 2021 ook de Luysterkeet uitgenodigd in onze buurt. Hierbij zijn er een 15-tal mensen langs gekomen. We willen dit jaar opnieuw langsgaan bij iedereen in één van de komende maanden en willen graag bloembollen bestellen om in oktober aan iedereen van de buurt uit te delen met de boodschap om de bollen in de voortuin te planten.

Buurtzorg Koeneind, Malosewaver, Schrans en Zandstraat
0 0
lees meer
Cultuurhuis centrumharmonie

De rijkdom aan culturele verenigingen is een meerwaarde voor Geel en dat willen we verder aanmoedigen met de bouw van een Cultuurhuis. De Geelse Judoclub heeft onderdak gevonden in het nieuwe sportcomplex Axion waardoor het oude gebouw nabij het Sint-Dimpnaplein omgebouwd kan worden tot een permanent Cultuurhuis.

Naast de drie deelorkesten van Centrumharmonie Geel is het ook de bedoeling dat andere verenigingen die aangesloten zijn bij de Geelse Cultuurraad, hier onderdak kunnen vinden. We denken dan voornamelijk aan koren, kleinere muziekensembles en kleine en middelgrote orkesten. Maar de te bouwen infrastructuur kan ook dienen als vergaderruimte en geeft mogelijkheden tot het geven van presentaties door lokale socio-culturele verenigingen. Om te voldoen aan de geluids- en isolatienormen werd er een studie uitgevoerd die de leefbaarheid van zowel de buurt zelf als van de gebruikers moet beschermen. Performante geluidsisolerende, akoestische en zonwerende materialen zullen er mee voor zorgen dat aan deze normen zal worden voldaan. Tevens zorgen we met optimale isolatie, beglazing en verwarmingstechnieken voor een lagere energie & CO² voetafdruk.

 

Centrumharmonie
0 0
lees meer
Integration food truck

't Origineel is een plaats waar mensen uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en een brug kunnen slaan naar de lokale samenleving. We moedigen mensen aan om te participeren aan gezamenlijke initiatieven.

Heel wat verenigingen en hun achterban zoeken naar een laagdrempelige manier om mensen te laten participeren aan de samenleving. Ze willen hierbij de talenten van mensen inzetten om zich verder te kunnen ontwikkelen in de taal, de cultuur,.. Kortom een samenleving leren kennen.Het probleem is dat hiervoor niet zoveel kansen zijn. Vrijwilligersplaatsen voor anderstalige nieuwkomers zijn schaars. Vaak botsen mensen op taalgrenzen en/of angsten van een ontvangende samenleving.

't Origineel is er om collectief te zoeken naar kansen voor nieuwkomers. Dit is wat we doen, dit is de identiteit van deze koepelvereniging. We hebben zo al twee keer de kans gehad om deel te nemen aan het foodtruckfestival. Dit was een succes! Verschillende verenigingen en hun achterban kunnen zo op verschillende vlakken worden ingezet: organisatorisch talent, communicatief talent, kook talent, inrichting,... met 1 wagen kan je dus tegemoetkomen aan vele doelstellingen van 't Origineel.

Onze ambitie is om een foodtruck aan te kopen, te installeren en in de praktijk te gebruiken. Het is vernieuwend omdat deze foodtruck zal vormkrijgen en zal rondgaan onder de verschillende verenigingen. En zo een echt instrument tot participatie en integratie kan worden.

Ook het proces er naartoe is een middel op zich om aan de doelstellingen van 't Origineel te werken:

Aankoop foodtruck samen met de groep Vernieuwen en gebruiksklaar maken van de foodtruck, samen met de groep en andere doelgroepen zoals bv studenten De foodtruck is gebruiksklaar en kan per jaar op minimum 5 activiteiten worden ingezet in en om Geel Er zijn minstens 7 verschillende verenigingen per jaar betrokken bij het project
`t Origineel
0 0
lees meer
Plezante Heiknuiterswandeling

We willen een permanente, bewegwijzerde wandeling uitzetten in Winkelomheide via mooie natuurplekjes en stille wegen maar ook via nieuw wijken in ons dorp. We willen de bewoners van (nieuwe)wijken en straten in Winkelomheide uitnodigen om in hun buurt een belevingselement uit te werken dat past binnen deze wandeling. Dit kunnen heel veel verschillende zaken zijn: bv. een eye-catcher, een speeltuig, een picknick bank, een kunstwerk, een hondenlosloopweide, historische kadering,....

Het is de bedoeling om in Winkelomheide extra verbinding te creëren tussen verschillende wijken, straten, inwoners en bezoekers. We hopen met deze wandeling ook ons dorp, Winkelomheide op z'n mooist in de kijker te zetten.

vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide
0 0
lees meer