home-page
Nieuws

Bedankt voor jullie reacties! We gaan aan de slag!

12-10-2021

Tot en met 11 juli kon je reageren op het ontwerp dat de stad maakte met jullie inbreng van het participatiemoment op 19 mei. Het voorstel voor de inrichting van speelplein Heilig Hartplein kreeg nog heel wat aandacht, zelfs RTV pikte het op en maakte een reportage. We zijn opgetogen dat vele buren blij zijn met het groene natuurlijke ontwerp. Vooral ook de opmerkingen dat er rekening gehouden is met de wensen van de kinderen en dat ze er enorm naar uitkijken doet ons hart sneller kloppen want daar doen we het tenslotte voor.

Uiteraard zorgen bomen en meer groen ook voor meer onderhoud dan nu het geval is. De groendienst zal dit met veel zorg opnemen. Omdat het een natuurlijk pleintje wordt mag de begroeiing ook al eens wat (gecontroleerd) wilder staan zodat ook de bijen en andere insecten er mee van kunnen  genieten. De schaduw van de bomen zal ervoor zorgen dat het aangenaam vertoeven is op het plein. We bekijken zeker om enkele klimbomen te plaatsen, uiteraard zullen deze in het begin wel even tijd nodig hebben om te groeien en sterk te worden.

Wat de speeltoestellen betreft, gaan we zoals gevraagd en bevestigd door het merendeel van de reacties op zoek naar een kabelbaan en glijbaan die we op de heuvel kunnen plaatsen. Hiermee zullen zowel kleine als de iets grotere kinderen zich kunnen amuseren. Uiteraard staat veiligheid altijd voorop, de toestellen die we plaatsen zijn gekeurd en worden goed opgevolgd door onze diensten.

De aankoop wordt nu opgestart, zodra er duidelijkheid is rond planning en plaatsing zullen we de buren hier terug over informeren.

Nieuws

Ontwerp plein klaar voor aftoetsing bij buurtbewoners

28-06-2021

De stadsdiensten gingen aan de slag met de resultaten van de bevraging op 19 mei. De kinderen konden toen aangeven wat ze het liefst willen doen op het plein. Hieronder lichten we toe hoe we tegemoet proberen te komen aan de vragen van de kinderen. 

Glijden stond met stip op de eerste plaats. Er is al een heuvel die zich perfect leent voor een glijbaan. Onderaan de glijbaan komt er een valbodem.

Vervolgens scoorde een kabelbaan het hoogste. Uit opmetingen blijkt dat de kabelbaan in deze opstelling ongeveer 20 m lang kan zijn.
Om aan de vraag naar klimmogelijkheden tegemoet te komen kan er eventueel één of meerdere klimbom(en) van een grotere maat geplaatst worden. Zo ontstaat er een combinatie van natuur en spel.


De aanplanting zal bijenvriendelijk zijn en er wordt een insectenhotel geplaatst.


De huidige zitbanken worden samen geplaatst om een hangplek te creëren en ontmoeting mogelijk te maken.

De groendienst maakte ook een nieuw filmpje waarop je de inplanting van deze elementen kunt bekijken.

Nog opmerkingen of suggesties?

Graag weten we of de buurtbewoners dit ontwerp zien zitten of er eventueel nog vragen of opmerkingen bij hebben. Laat het zeker weten via deze reactiepagina. Je kunt reageren tot en met 11 juli 2021. Als er nadien nog aanpassingen gebeuren aan het ontwerp op basis van deze reacties, zal je dit op deze site vernemen. 

Update 12 juli

De participatieperiode werd afgesloten, lees de terugkoppeling van de stad op de binngengekomen reacties. 

Nieuws

Bedankt voor jullie inbreng!

07-06-2021

Op woensdag 19 mei gaven kinderen uit de directe omgeving van het Heilig Hartplein hun ideeën door voor het speelplein. Bij algemene bevragingen aan kinderen en jongeren vorig jaar gaven ze aan dat ze meer groen willen in hun stad. Vandaar dat er bij dit inspraakmoment vanuit de stad een aanzet gegeven werd om het plein een meer kwaliteitsvolle groene invulling te geven met extra beplanting en verschillende bomen. Dit werd zowel door het overgrote deel van de ouders en de kinderen als ‘superleuk’ aangegeven. Het is dan ook de intentie om dit als basis voor een meer natuurlijke en avontuurlijke invulling te gebruiken. Er kwamen ook suggesties om te werken met aantrekkelijke planten voor bijen en vlinders, een insectenhotel, enz.

De kinderen konden aangeven wat ze het liefst willen doen op het plein. Hierbij staat glijden met stip op de eerste plaats. Er is al een heuvel gelegen op het plein die hen in de winter heel wat plezante glijtijd heeft bezorgd toen er sneeuw lag. Vervolgens scoren een kabelbaan en klimmen het hoogste. De bedoeling is om bij de verdere uitwerking zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren.

Er zijn ook enkele kinderen die graag een skatetoestel hebben, dit kan moeilijk op een natuurlijke ondergrond. We onthouden hier wel uit dat er skaters met vragen zijn in Winkelomheide. Er zal ook bekeken worden om een chill-zithoekje in te richten en de huidige zitelementen te behouden. In de gesprekken werd aangegeven dat dit zeker een meerwaarde zou geven.

De stad zal nu de ideeën concreet gaan vormgeven. Binnenkort meer nieuws dus!